Âm nhạc 7 (Dùng cho cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2015-2016)

Tiết 1:

 - Học hát: Bài Mái trường mến yêu

 - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

Tiết 2:

 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1

 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

Tiết 3:

 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

Tiết 4:

 - Học hát: Bài Lí cây đa

 - Bài đọc thêm: Hội Lim

Tiết 5:

 - Ôn tập bài hát: Lí cây đa

 - Nhạc lí: Nhịp 4/4

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Tiết 6:

 - Nhạc lí: Nhịp lấy đà

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3

 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây

Tiết 7: Ôn tập

Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình

Tiết 10:

 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4

 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

Tiết 11:

 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca

Tiết 13:

 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

 - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa

Tiết 14:

 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5

 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven

Tiết 15-16: Ôn tập

Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết 19:

 - Học hát: Bài Đi cắt lúa

 - Nhạc lí: Sơ lược về quãng

Tiết 20:

 - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Tiết 21:

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát

Tiết 22:

 - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa

 - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

Tiết 23:

 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Tiết 24:

 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

Tiết 25: Ôn tập

Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 27:

 - Học hát: Bài Ca-chiu-sa

 - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng

Tiết 28:

 - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Tiết 29:

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Tiết 30:

 - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè

 - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

 Tiết 31:

 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9

 Tiết 32:

 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9

 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

Tiết 33-34: Ôn tập

Tiết 35: Kiểm tra học kì II

 

doc 51 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 658Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Âm nhạc 7 (Dùng cho cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2015-2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN ÂM NHẠC 7
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, 
áp dụng từ năm học 2015-2016)
LỚP 7
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: 
 - Học hát: Bài Mái trường mến yêu
 - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
Tiết 2: 
 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
Tiết 3: 
 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 4:
 - Học hát: Bài Lí cây đa
 - Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5: 
 - Ôn tập bài hát: Lí cây đa
 - Nhạc lí: Nhịp 4/4
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6: 
 - Nhạc lí: Nhịp lấy đà
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tiết 10: 
 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
Tiết 11: 
 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
 - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
Tiết 14: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5
 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 15-16: Ôn tập 
Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I 
HỌC KÌ II
Tiết 19: 
 - Học hát: Bài Đi cắt lúa
 - Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tiết 20: 
 - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21: 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22: 
 - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
 - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
Tiết 24: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 27:
 - Học hát: Bài Ca-chiu-sa
 - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28: 
 - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
Tiết 29: 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 30: 
 - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
 - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
 Tiết 31: 
 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 Tiết 32: 
 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33-34: Ôn tập 
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
*************************************************************************************
Tuaàn 1 Ngaøy soan: 
Tieát 1 Ngaøy daïy:..
Hoïc haùt: 
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
I Muïc tieâu
	1 Kieán thöùc:
 -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng
	2 kyõ naêng:
	 -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
 3 Thaùi ñoä
 - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
 	1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
 	 - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu 
 	 -Nhaïc cuï
 	 -Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu” 	
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
 	- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
 III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) 
 -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
 	 2. Kieåm tra baøi cuõ: 
 3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) 
Tg
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
32’
10’
Hoaït ñoäng 1
- Gv: Vieát leân baûng 
 - Gv:Treo baûng phuï 
-GV ñieàu khieån môû baêng nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt 
- GV :Hoûi : Baøi haùt vieát ôû nhòp maáy ? 
Hoûi : (caâu hoûi cho hoïc sinh kh,G)
Sau khi nghe baøi haùt naøy em naøo coù cho lôùp bieát baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ?
-Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ?
-GV höôùng daãn: chia caâu , chia ñoaïn - baøi haùt goàm coù 2 ñoaïn.
 + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán  dòu eâm.
 + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi
- Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca
-Gv:ñaøn höôùng daãn 
-GV taäp haùt töøng caâu:
- Gv: Haùt maãu caâu 1 
- Gv: Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn.
-Gv: taäp töông töï vôùi caùc caâu tieáp theo baèng phöông phaùp moùc xích. Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt ñaày ñuû caû baøi
-GV ñaùnh ñaøn giai ñieäu baøi haùt 
-GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn
GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn 
-GV chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa 
Hoaït ñoäng 2 
- Cuûng coá 
- Gv: chæ ñònh vaø höôùng daãn
- Gv: Nhaän xeùt- ñaùnh giaù
- Hs : Vieát baøi 
- Hs :Quan saùt 
- Hs :nghe vaø caûm nhaän
-HS: traû lôøi nhip 4/4
-HS: traû lôøi ñöôïc goàm 2 ñoaïn
-HS: traû lôøi ñöôïc:
 + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán  dòu eâm.
 + Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi
-HS: theo doõi vaø thöïc hieän.
-HS: thöïc hieän
-HS: luyeän thanh 
theo maãu aâm:
Noà.oâoâNaøa.a
-Hs : laéng nghe giai ñieäu caâu 1
-Hs : Nghe vaø haùt theo tieáng ñaøn, haùt hoaø gioïng
-Hs : thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS :nhaåm theo 
-Hs :Chia töøng daõy haùt toaøn baøi
-HS: thöïc hieän
-Ñoaïn 1 daõy beân traùi
-Ñoaïn 2 daõy beân phaûi haùt ñoái ñaùp sau ñoù ñoåi laïi 
-HS: thöïc hieän
-Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu cuûa ñoaïn 1, caû lôùp cuøng haùt hoaø gioïng ñoaïn 2 
-HS: ruùt kinh nghieäm
Hoïc baøi haùt
 “Maùi tröôøng meán yeâu”
 Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng
4.Daën doø (2 phuùt): 
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : 
..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................................................................
Tuaàn Ngaøy soaïn: 
Tieát 2 	 Ngaøy daïy :. 
baøi haùt: 
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
Taäp ñoïc nhaïc soá 1 
Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu
 I Muïc tieâu
	1 Kieán thöùc:
 -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng.
 -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 1. 
	2 kyõ naêng:
 -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca...
	-Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc
 3 Thaùi ñoä
 - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
 	1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
 	 - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu 
 	 -Nhaïc cuï
 	- Baûng phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” 
 III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) 
 -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
 	 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)
 - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” 
	 - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt .
 3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) 
 TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
12’
20’
12’
4’ 
 Hoaït ñoäng 1
- Gv: Vieát leân baûng 
- Ñaøn vaø höôùng daãn
-Gv: Môû laïi baøi nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt 
- Gv: Duøng boä nhôù cuûa ñaøn coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm cho HS haùt theo, GV chæ huy 
-Gv: Chia töøng daõy baøn, nhoùm laàn löôït oân luyeän baøi haùt
- chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa
-Kieåm tra caù nhaân moät vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. 
*Hoaït ñoäng 2: 
- Gv: Vieát leân baûng 
- Gv: treo baûng phuï 
 Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? 
Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng hình noát naøo ?
- Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gam Ñoâ tröôûng.
 - Gv: Cho hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN
- Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN 3 laàn
GV höôùng daãn: chia caâu – 2 caâu
- Gv: Ñaøn moãi caâu ba laàn
- Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc vaø baét nhòp 
-Gv:Töông töï vôùi caâu sau 
-Gv:Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca
- Gv:chæ ñònh vaø höôùng daãn töøng nhoùm 
*Hoaït ñoäng : 
- Gv: Vieát leân baûng 
- Gv:chæ ñònh 
- Gv: giaûi thích – giôùi thieäu caây ñaøn baàu
Cuûng coá : Kieåm tra vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát.
- Hs : Vieát baøi 
luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV
 - Hs : Laéng nghe, caûm thuï vaø nhôù laïi baøi haùt 
-Hs :oân luyeän theo töøng daõy baøn, nhoùm baèng nhöõng loái haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng
- Hs : Haùt caù nhaân vaø theå hieän baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ raøng, haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng khoâng gaøo theùt.
- Hs :Trình baøy caù nhaân
 - Hs :Cheùp baøi 
- Hs : Quan saùt 
- Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 
-Hs :Coù caùc hình noát: ñen, ñôn, noát traéng.
- Ñoïc gam 
- HS:Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV
 -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo
-HS: theo doõi vaø thöïc hieän.
 -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo
-HS: caû lôùp cuøng ñoïc 
-HS: thöïc hieän
- Ñoïc vaø gheùp lôøi ca
HS: thöïc hieän
- Hs : Vieát baøi 
- Hs : ñoïc baøi troâng sgk
-HS: theo doõi
HS: thöïc hieän
I.OÂân baøi haùt:
“Maùi tröôøng meán yeâu”
 Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng
Ôi haøng caây xanh thaém döôùi mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi chim  .Cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm .
Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm .Nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.
II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1:
Ca Ngôïi Toå Quoác
 Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân
III / Baøi ñoïc theâm
 Caây ñaøn baàu
4.Daën doø (1 phuùt): 
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : 
.
Tieát 3 	 
Ngaøy soaïn :
 On baøi haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
 OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ··
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
..v..
I Muïc tieâu
	1 Kieán thöùc:
 - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu”
	- Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo.
	2 kyõ naêng:
	 -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca...
	3 Thaùi ñoä
	 - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam.
	- Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam.
II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs
 	1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
 	 - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu 
 	 -Nhaïc cuï
 	- Baûng phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” 
 III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) 
 -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
 	 2. Kieåm tra baøi cuõ: 
-ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra
 3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) 
-Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung 
12’
8’
17’
5 
*Hoaït ñoäng 1: 
-GV höôùng daãn HS luyeän thanh.
- Trình baøy laïi baøi haùt 
- Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm.
-Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. 
- Chæ ñònh . 
- Ñaùnh giaù – ghi ñieåm 
*Hoaït ñoäng 2:
- Ñaøn gam ñoâ tröôûng
 - Ñaøn laïi baøi TÑN
- Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca
- Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. 
*Hoaït ñoäng 3:
- Gv: Vieát leân baûng 
 -Gv:giôùi thieäu:
- Gv: chæ ñònh 
- Hoûi: haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? 
- Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät 
 + Leân ngaøn, Laù xanh.
-Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng”
- Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “ Nhaïc röøng”
* Cuûng coá 
- Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn 
- Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn 
-HS luyeän thanh 
- Laéng nghe 
- OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. 
- Laøm theo höôùng daån cuûa GV 
-Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca.
- laéng nghe 
- Ñoïc gam ñoâ tröôûng 
- Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN.
-HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca.
-Hs :Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. 
- Hs : Vieát baøi 
- Hs : theo dõi
- Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät trong SGK.
 -Hs :HS neâu vaøi neùt veà nhaïc só.
-Hs :Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät 
- Hs :Laéng nghe
-Hs:Laéng nghe vaø caûm nhaän
-Hs: haùt dieãn caûm baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” 
-Hs: -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca baøi 
TÑN soá 1.
I.OÂn baøi haùt:
“Maùi tröôøng meán yeâu”
 Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng
II. OÂn taäp ñoïc nhaïc:
TÑN soá 1 : 
Ca Ngôïi Toå Quoác
 Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: 
 SGK nhaïc 8 trang 10 
 - Teân thaät Leâ Chí Tröïc
- Sinh naêm 1928 , queâ ôû xaõ An Höïu, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang.
-Moät soá taùc phaåm noåi tieáng: Laù xanh, Tình ca..
-Baøi haùt “ Nhaïc röøng”
- Nhòp 3/4
4.Daën doø (1 phuùt): 
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : 
.
..
.
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.8668 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.8668
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.8668
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.8668 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.8668
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
 Liên hệ đt 0168.921.86.68 hoặc 0916.582.536
GIẢI NÉN 

Tài liệu đính kèm:

  • docÂm nhạc 7.doc