Bài 10: Vẽ trang trí - Màu sắc

-Sự kết hợp của 2 màu gốc với nhau tạo thành màu thứ 3 gọi là màu nhị hợp.

-Tuỳ theo liều lượng giữa 2 màu cơ bản nhiều hay ít mà ta có thể tạo ra được nhiều màu khác nhau.

 

ppt 21 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 860Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 10: Vẽ trang trí - Màu sắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mú Thuaọt 6Chaứo mửứng quyự thaày coõ ủeỏn dửù giụứKIEÅM TRA ẹOÀ DUỉNG HOẽC TAÄPBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉUIII – MOÄT SOÁ LOAẽI MAỉU THOÂNG DUẽNGBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂN- Maứu saộc coự ủửụùc laứ do coự aựnh saựng.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc) - Gồm 3 màu : Đỏ - Vàng - Lam.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp+++đỏVànglamDa camlụctím-Sự kết hợp của 2 màu gốc với nhau tạo thành màu thứ 3 gọi là màu nhị hợp.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp-Tuỳ theo liều lượng giữa 2 màu cơ bản nhiều hay ít mà ta có thể tạo ra được nhiều màu khác nhau.++++++-Sự kết hợp của 2 màu gốc với nhau tạo thành màu thứ 3 gọi là màu nhị hợp.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp-Ngoài ra, trắng và đen không gọi là màu nhưng có tác dụng làm thay đổi độ đậm nhạt của màu sắc nên cũng tạo ra một màu mới.++++++BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùpBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.-Gồm những cặp màu :+ Đỏ – Lục+ Vàng – Tím+ Cam – Lam - Những cặp màu này đứng cạnh nhau sẽ tôn nhau lên, tạo cho nhau rực rỡ hơn và thường sử dụng trong trang trí, quảng cáo và in ấn bao bì...đỏVànglamDa camlụctímBảng pha màuBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.- Ví dụ một số hình trang trí sử dụng cặp màu bổ túc: BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.-Gồm những cặp màu :+ Đỏ –vàng+ Đỏ –trắng+ Vàng – lục-Các cặp màu tương phản đứng cạnh nhau làm cho nhau rõ ràng và nổi bật, thường dùng trong cắt, kẻ khẩu hiệu...BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừngNgày nhà giáo việt nam 20 - 11giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹpBAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.- Laứ nhửừng maứu gaõy caỷm giaực aỏm noựng.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.6/. Maứu laùnh.- Laứ maứu taùo caỷm giaực maựt dũu, laùnh.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.6/. Maứu laùnh.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.6/. Maứu laùnh.III – MOÄT SOÁ LOAẽI MAỉU VEế THOÂNG DUẽNG Maứu saựp, chỡ maứu, maứu buựt daù, maứu nửụực, ..BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.6/. Maứu laùnh.III – MOÄT SOÁ LOAẽI MAỉU VEế THOÂNG DUẽNG BAỉI TAÄPEm hóy sắp xếp hộp màu của mỡnh theo trỡnh tự từ núng sang lạnh, từ đậm đến nhạt.BAỉI 10Veừ trang trớMAỉU SAẫCI – MAỉU SAẫC TRONG THIEÂN NHIEÂNII – MAỉU VEế VAỉ CAÙCH PHA MAỉU1/. Maứu cụ baỷn (maứu goỏc)2/. Maứu nhũ hụùp3/. Maứu boồ tuực.4/. Maứu tửụng phaỷn.5/. Maứu noựng.6/. Maứu laùnh.III – MOÄT SOÁ LOAẽI MAỉU VEế THOÂNG DUẽNG YEÂU CAÀU VEÀ NHAỉ :Hoùc baứi 10.ẹoùc trửụực baứi 11, traỷ lụứi caõu hoỷi : “Maứu saộc trong tửứng theồ loaùi trang trớ coự ủaởc ủieồm nhử theỏ naứo ?”Giụứ hoùc keỏt thuựcChuực sửực khoỷe quyự thaày coõCuứng caực em hoùc sinh !

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Vẽ trang trí - Màu sắc.ppt