Bài 17, Tiết 30: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 *Mục tiêu :

-Kiến thức : Giúp cho học sinh :

-Hiểu được những nội dung cơ bản về quyền bất khả xâm phạm về chổ ở

-Kỹ năng : Giúp cho học sinh :

-Nhận biết những hành vi xâm phạm về chổ ở .

-Biết tự bảo vệ chổ của mình .

-Biết phê phán,tiố cáo những ai xâm phạm đến chổ ở của mình và của người khác .

-Thái độ : Giúp cho học sinh :

-Có ý thức tôn trọng chổ ở của người khác .

-Có ý thức cảnh giác trong việc gìn giữ ,bảo vệ chổ ở của mình ,của người khác .

 *Nội dung :

-Chổ ở của công dân được mọi người và pháp luật tôn trọng .

-Không ai được xâm phạm ,tự ý vào chổ ở của người khác ,trừ những trường hợp được pháp luật cho phép .

 *Tài liệu –Phương tiện :

 -SGK-SGV .

 -HP 1992.

 -Luật hình sự .

 -Tranh , ảnh , báo , tạp chí .

 -Giấy A0

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 1135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 17, Tiết 30: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 17 Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở . 
 Tiết 30 Ngày dạy : / /
 *Mục tiêu :
-Kiến thức : Giúp cho học sinh :
-Hiểu được những nội dung cơ bản về quyền bất khả xâm phạm về chổ ở 
-Kỹ năng : Giúp cho học sinh :
-Nhận biết những hành vi xâm phạm về chổ ở . 
-Biết tự bảo vệ chổ của mình .
-Biết phê phán,tiố cáo những ai xâm phạm đến chổ ở của mình và của người khác .
-Thái độ : Giúp cho học sinh :
-Có ý thức tôn trọng chổ ở của người khác .
-Có ý thức cảnh giác trong việc gìn giữ ,bảo vệ chổ ở của mình ,của người khác .
 *Nội dung :
-Chổ ở của công dân được mọi người và pháp luật tôn trọng .
-Không ai được xâm phạm ,tự ý vào chổ ở của người khác ,trừ những trường hợp được pháp luật cho phép .
	*Tài liệu –Phương tiện :
	-SGK-SGV .
	-HP 1992.
	-Luật hình sự .
	-Tranh , ảnh , báo , tạp chí .
	 -Giấy A0
*Các hoạt động chủ yếu :
a/Kiểm tra bài cũ :
1)Em hãy cho biết thế nào là quyền đươc pháp luật bảo hộ về tính mạng , thân thể, sức khỏe,danh dự và nhân phẩm ?
2) Hãy nêu những hành vi ,việc làm xâm phạm đến tính mạng ,thân thể,sức khỏe ,danh dự và nhân phẩm của người khác ?
b/Giới thiệu bài mới :
-Chổ ở của công dân được mọi người và pháp luật tôn trọng được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 .Vì vậy quyền được pháp luật tôn trọng chổ ở của công dân sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay :”Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở “ 
c/Phát triển chủ đề :
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung
*Hoạt động 1:”sắm vai “
-Cho HS sắm vai theo tình huống ở SGK .
-Trả lời câu hỏi gợi ý :
a)Chuyện gì đã xảy ra ở gia đình bà Hòa ?
b)Bà Hòa có những suy nghĩ và việc làm thế nào ?
c)Em có nhận xét về việc làm của bà Hòa ?
*Chốt lại :
*Hoạt động 2:”PL quy định về quyền bất khả xâm phạm về chổ ở ”
-Trả lời câu hỏi :
*Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chổ ở ?
-Gọi HS đọc phần tư liệu tham khảo ở SGK .
+Điều 73-HP 1992.
+Điều 124-luật hình sự 1999.
*Chốt lại : 
*Hoạt động 3 :”Công dân thực hiện quyền này như thế nào? ”
-Chia nhóm thảo luận .
-Thời gian : 2 phút .
-Câu hỏi :
*Dựa vào phần tình huống các em hãy đưa ra cách giải quyết của mình , nếu các em là bà Hòa để không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở ?
*Chốt lại : 
-Đối với chổ ở của người khác chúng ta cần phải làm gì?
*Hoạt động 4:”Luyện tập-Củng cố”
+Bài tập a : Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chổ ở ?
+Bài tập b : Nêu những hành vi vi pham quyền bất khả xâm phạm về chổ ở ?
+Bài tập c : Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở sẽ bị xử lý ra sao ? 
-Gọi HS đọc điều 124 Luật hình sự .
*Liên hệ thực tế (Bài tập d):
-Em sẽ làm gì khi :
+Đến nhà bạn mượn sách mà không có bạn ở nhà .
-Thực hiện sắm vai theo nhóm.
-Trả lời câu hỏi :
a)Ở gia đình bà Hòa đã xảy ra:
-Mất trộm : gà " quạt điện .
b)Bà Hòa đã :
-Nghi ngờ mẹ con nhà T.
-Mắng chửi vô cớ .
-Đòi vào khám xét nhà T.
c) Việc làm của bà Hòa Sai vì:
-Đã xâm phạm đến quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể,sức khỏe ,danh dự và nhân phẩm của mẹ con nhà T.
-Đòi khám xét nhà T. mà chưa có tang vật 
ð Vi phạm PL về quyền bất khả xâm phạm về chổ ở .
-Đọc phần tư liệu tham khảo ở SGK .
+Điều 73-HP 1992.
+Điều 124-luật hình sự 1999.
* Bất khả xâm phạm về chổ ở; nghĩa là :
-Chổ ở của công dân được mọi người và pháp luật tôn trọng .
-Không được :
+Tự ý vào chổ ở của người khác .
+Đốt ,phá chổ ở của người khác .
-Các nhóm ghi ý kiến thảo luận của nhóm mình ra bảng phụ ,cử người lên trình bày .
*Để bà Hòa không vi phạm pháp luật về chổ ở, cần phải :
-Âm thầm theo dõi để tìm chứng cớ .
-Báo công an ,nhờ công an tìm giúp chứng cớ .
-
Đối với chổ ở của người khác, chúng ta cần phải :
-Tôn trọng chổ ở của người khác .
-Biết lên án,phê phán ,tố cáo các hành vi xâm phạm chổ ở của người khác . 
- Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân có nghĩa là:
+Mọi người ,mọi tổ chức ,cơ quan phải tôn trọng chổ ở của công dân .
+Không được tự ý vào chổ ở của người khác nếu không có sự đồng ý của họ .
-Những hành vi xâm phạm về chổ ở của công dân :
+Tự ý xông vào chổ ở của công dân .
+Phá,đốt chổ ở của người khác.
-Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở sẽ bị xử phạt :
+Bị phạt cải tạo đến 1 năm.
+Bị phạt tù từ 3 tháng " 1năm 
*Tự suy nghĩ và và trả lời .
*Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở là 1 trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong ở điều 73 HP 1992
*Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước tôn trọng chổ ở của mình .
-Không ai được tự ý vào chổ ở của người khác nếu không có sự đồng ý ,trừ những trường hợp được pháp luật cho phép .
*Chúng ta phải tôn trọng chổ ở của người khác ; phải biết tự bảo vệ chổ ở của mình ; phải biết tố cáo ,phê phán những hành vi xâm phạm chổ ở người khác .
 d/Hướng dẫn học tập ở nhà :
 	 -Chép nội dung bài học vào tập .
	 -Làm bài tập 
 	 -Xem trước bài “ “
 	 +Đọc trước phần truyện đọc .
 	 +Trả lời những câu hỏi gợi ý .

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.doc