Bài 18: Trang trí hình vuông

1. MỤC TIÊU:

 a) Kiến thức:HS biết trang trí hình vuơng cơ bản

 Học sinh hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản, ứng dụng.

 b) Kỹ năng: Học sinh thực hiện được cách sử dụng các họa tiết dân tộc vào trang trí hìng vuông.

 Học sinh thực hiện thnh thạo trang trí hình vuơng cơ bản.

 c) Thái độ : Học sinh co thĩi quen làm bài trang trí hình vuông.

 HS có tính cách tỉ mỉ khi thực hienj trang trí đồ vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

 Hs trang trí được hình vuơng cơ bản, có họa tiết và màu sắc đẹp.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1) Giáo Viên :

 - Tranh minh họa các bước vẽ, hình vẽ.

 - Đồ dùng dạy học lớp 6.

3.2) Học Sinh:

 - Giấy, chì, tẩy, thước kẻ, comba, màu.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 18: Trang trí hình vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 18 TRANG TRÍ HÌNH VUƠNG
1. MỤC TIÊU:
 a) Kiến thức:HS biết trang trí hình vuơng cơ bản
 Học sinh hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản, ứng dụng.
 b) Kỹ năng: Học sinh thực hiện được cách sử dụng các họa tiết dân tộc vào trang trí hìng vuông.
 Học sinh thực hiện thành thạo trang trí hình vuơng cơ bản.
 c) Thái độ : Học sinh co thĩi quen làm bài trang trí hình vuông.
 HS cĩ tính cách tỉ mỉ khi thực hienj trang trí đồ vật.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP 
 Hs trang trí được hình vuơng cơ bản, cĩ họa tiết và màu sắc đẹp.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1) Giáo Viên : 
 - Tranh minh họa các bước vẽ, hình vẽ.
 - Đồ dùng dạy học lớp 6.
3.2) Học Sinh:
 - Giấy, chì, tẩy, thước kẻ, comba, màu.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức. Kiểm diện: 
 6A1: 6A2: 6A3: 6A4: 
 4.2. Kiểm tra miệng
Gọi 3 hoặc 4 học sinh nộp bài vẽ nhận xét xếp loại.
Bố cục 
Hình vẽ
Đậm nhạt
 4.3. Tiến trình bài học 
 Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1:7p. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét
MT: HS biết quan sát nhận xét
Hs hiểu trang trí hình vuơng như thế nào
- Giáo viên cho học sinh xem vật mẫu gạch hình vuông, khăn tay.
? Nhận xét sự khác nhau (giống nhau) giữa các cách trang trí hình vuông (giống hình vuông, khác họa tiết )
? Bố cục, hình vẽ, màu sắc như thế nào (bố cục chặc chẽ, hình vẽ cân đối, màu sắc nổi bậc )
? Hãy kể một số cách trang trí cơ bản
 ( đối xứng, mảng hình không đều )
? Mảng trọng tâm của hình ở đâu (trọng tâm ở giữa )
? Những hình vẽ giống nhau thì vẽ như thế nào ( vẽ bằng nhau )
? Còn hình giống nhau thì tô như thế nào 
( tô màu giống nhau )
GV kết luận: Trang trí hình vuông cơ bản phải kẽ trục đối xứng và sau đó vẽ họa tiết. Cuối cùng chúng ta tô màu để nổi bật trọng tâm.
* Hoạt động 2:7p. Hướng dẫn học sinh cách trang trí hình vuông cơ bản
HS: Biết cách trang trí hình vuơng
HS hiểu các bước thực hiện
? Để vẽ được hình vuông trước tiên ta xác định cái gì ( xác định bố cục )
? Để cho có sự cân đối ta làm gì ( kẽ trục ngang và trục dọc )
? Ta làm gì sau khi tìm được các mảng hình ( tìm họa tiết )
Giáo viên: chúng ta có thể tìm các họa tiết như hoa lá, chim muông, .Sau chophù hợp với mảng hình cần trang trí.
? Sau khi chúng ta điền họa tiết vào khoảng trống ta làm gì tiếp theo ( ta vẽ màu )
? Các họa tiết giống nhau thì chúng ta vẽ màu như thế nào ( vẽ màu giống nhau )
? Vẽ màu cần chú ý mảng nào nhiều nhất ( mảng chính )
GV kết luận: Chúng ta có thể tìm đậm nhạt bằng chì nhưng phải đảm bảo 3 sắc độ: đậm, vừa, nhạt và dựa vào đó để lên màu. Màu sắc phải hìa hòa làm rõ trọng tâm.
* Hoạt động 3Học sinh làm bài
MT: HS biết thực hành bài
HS hiểu yêu cầu cần đạt.
GV nêu cầu của bài làm
HS làm bài theo ý thích
GV quan sát theo dõi và hướng dẫn học sinh tìm họa tiết cho phù hợp
GV lưu ý cho học sinh vẽ màu để làm nổi bậc trọng tâm
I. Quan sát, nhận xét
II. Cách vẽ:
 Tìm bố cục
 Tìm họa tiết
 Vẽ màu
III Thực hành:
Trang trí một hình vuông có cạnh là 12cm. màu sắc tự do
4.4 TỔNG KẾT:
GV treo 3-4 bài làm của học sinh lên bảng
HS quan sát nhận xét: 
+ Bố cục
+ Họa tiết
+ Màu sắc
4.5 Hướng dẫn học tập
 - Về nhà hoàn thành bài vẽ
 - Chuẩn bị bài 19: “TRANH DAN GIAN ”
+ Chuẩn bị giấy vẽ, viết chì, màu vẽ
5 .PHỤ LỤC
SGK mỹ thuật lớp 6
SGV mỹ thuật lớp 6

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông.doc