Bài 20, Tiết 29: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp theo) - Năm học 2006-2007

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức

HS nhận biết được Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước. Hiểu vị trí, vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nắm được những nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 1992

 2. Thái độ:

Hình thành trong HS ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

 3. Kỉ năng:

HS có nếp sống, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

B- PHƯƠNG PHÁP

· Phương pháp thuyết trình, giảng giải

· Phương pháp thảo luận

· Giải quyết vấn đề

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 16/09/2015 Lượt xem 906Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 20, Tiết 29: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp theo) - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2/4/2007
Bài 20: Tiết 29: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ 
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt)
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
	1. Kiến thức
HS nhận biết được Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước. Hiểu vị trí, vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nắm được những nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 1992
	2. Thái độ:
Hình thành trong HS ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”
	3. Kỉ năng:
HS có nếp sống, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”
B- PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp thuyết trình, giảng giải
Phương pháp thảo luận
Giải quyết vấn đề
C- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
SGK, sách GDCD lóp 8
Các sơ đồ về nội dung cơ bản của Hiến pháp, tổ chức bộ máy nhà nước
Hiến pháp năm 1992 , luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ
D- HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
	2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
 Hiến pháp là gì? Cho HS làm bài tập 2 SGK trang 57, 58
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
GV nhắc lại khái niệm của Hiến pháp và những câu hỏi gợi ý ở tiết 1
	b. Bài mới
T/g
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
GV: Đưa ra câu hỏi
Câu hỏi 1: Hiến pháp năm 1992 được thông qua ngày nào? Gồm bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều? Tên của mỗi chương?
Câu hỏi 2: Bản chất của nhà nước ta là gì?
Câu hỏi 3: Nội dung của Hiến pháp năm 1992 quy định những vấn đề gì?
GV: Cho HS cả lớp thảo luận
GV: Hướng dẫn HS thảo luận
GV: Nhận xét, giải đáp
GV: Tổng kết ý kiến của HS, chốt lại ý chính ghi bảng
GV: Cho HS đọc lại nội dung một lần cho cả lớp nghe
GV: Cho HS lấy ví dụ
GV: Chốt lại ý kiến và chuyển ý.
Hiến pháp là đạo luật quan trọng của nhà nước. Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ bản nhất của một quốc gia, định hướng đường lối phát triển kinh tế, xã hội của một đất nước
Hoạt động 4:
TÌM HIỂU VIỆC BAN HÀNH, SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
GV: Tổ chức cho HS trao đổi
GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu
GV: Đưa câu hỏi.
1. Cơ quan nào có quyền lập ra Hiến pháp, pháp luật?
2. Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp và thủ tục như thế nào?
GV: Nhận xét, chốt lại ý kiến
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất
Hoạt động 5
LUYỆN GIẢI BÀI TẬP
GV: Đây là một bài học khó nên dành nhiều thời gian làm bài tập củng cố kiến thức qua các bài tập SGK
GV: Chia nhóm HS làm bài mỗi nhóm 1 loại phiếu học tập
GV: Hướng dẫn HS điền vào bảng kẻ trong phiếu
- Bài tập 1 trang 57-58 SGK
- Bài tập 2 trang 57-58 SGK
- Bài tập 3 trang 57-58 SGK
GV: Chia bảng làm 3 phần
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Chia nhóm thảo luận
HS: Cử đại diện nhóm, thư kí nhóm
HS: Các nhóm trình bày
HS: Cả lớp thảo luận
HS: Ghi bài vào vở
HS: Đọc điều 83,147 của Hiến pháp năm 1992
HS: Suy nghĩ trả lời
- Quốc hội có quyền lập ra Hiến pháp, pháp luật
- Quốc hội có quyền sửa đổi Hiến pháp
Được thông qua đại biểu Quốc hội với ít nhất 2/3 số đại biểu nhất trí
HS: Các nhóm giải bài tập vào phiếu. Mỗi nhóm cử một HS đại diện trình bày
HS: 3 HS làm bài tập lên bảng
HS: Cả lớp thảo luận
HS: Nộp phiếu cho HS
2. Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, nhữngnguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước: bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hoá xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức` bộ máy nhà nước
3. Hiến pháp do quốc hội xây dựng theo trình tự, thủ tục, đặt biệt được quy định trong Hiến pháp
4. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật
Đáp án: nhóm 1 (Bài tập 1)
Các lĩnh vực
Điều luật
Chế độ chính trị
2
Chế độ kinh tế
15, 23
Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ
40
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
52,57
Tổ chức bộ máy nhà nước
101, 131
Nhóm 2 (Bài tập 2)
Văn bản
Các cơ quan
Quốc hội
Bộ giáo dục đào tạo
Bộ kế hoạch đầu tư
Chính phủ
Bộ tài chính
Đoàn TN CS HCM
Hiến pháp
X
Điều lệ Đoàn TN
X
Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
X
Luật thuế GTGT
X
Luật giáo dục
X
Luật doanh nghiệp
Nhóm 3 (Bài tập 3)
Cơ quan
Cơ quan quyền lực nhà nước
Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan quản lí nhà nước
Chính phủ, UBND quận, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở lao động thương binh và xãhội
Cơ quan xét xử
Toà án nhân dân tỉnh
Cơ quan kiểm sát
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
4/ Củng cố và hướng dẫn học sinh học ở nhà:
* Củng cố:
GV: Tổ chức cho HS tìm hiểu câu chuyện “ Chuyện bà luật sư Đức” sách GV trang 117
GV: Gọi một HS đọc cho cả lớp nghe câu chuyện
GV: Phân vai
	HS A: Dẫn chuyện
	HS B: Trong vai bà luật sư
	Sau khi HS đọc xong
GV: Đặt câu hỏi:
	Vì sao bà luật sư không đến đồn cảnh sát vào ngày thứ 7, chủ nhật mà không vi phạm pháp luật?
HS: Trả lời
HS: Cả lớp tranh luận
GV: Chốt ý kiến
	Hiến pháp là văn bản có hiệu lực cao nhất. Luật điều tra là cụ thể hoá Hiến pháp. Bà luật sư thực hiện theo đúng Hiến pháp
* Dặn dò:
	- Học theo các nội dung cơ bản của bài và tìm đọc thêm Hiến pháp 1992 và Luật Hình sự 1999
	- Xem trước bài “ Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đọc trước phần đặt vấn đề và xem trước các bài tập
5/ Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp theo).doc