Bài 22: Dẫn nhiệt - Mai Thị Mỹ Dung

C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì ?

C2: Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào ?

C3:Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh kim loại AB.

 

ppt 25 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 414Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 22: Dẫn nhiệt - Mai Thị Mỹ Dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 8/10 NĂM HỌC : 2010 - 2011Giaùo vieân : Mai Thò Myõ DungKIỂM TRA BÀI CŨ	Câu 2: Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước thay đổi như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng ?A. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, của cốc nước giảm.B. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của cốc nước tăng.C. Nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước đều giảm.D. Nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước đều tăng.Câu 1: Nhiệt năng là gì ? Có thể thay đổi nhiệt năng của một vật bằng mấy cách ? Kể tên ? KIỂM TRA BÀI CŨ	Trả lời * Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật . * Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : Thực hiện công hoặc truyền nhiệt .Câu 1: Nhiệt năng là gì ? Có thể thay đổi nhiệt năng của một vật bằng mấy cách ? Kể tên ? KIỂM TRA BÀI CŨ	Câu 2: Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước thay đổi như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng ?A. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, của cốc nước giảm.B. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của cốc nước tăng.C. Nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước đều giảm.D. Nhiệt năng của miếng đồng và của cốc nước đều tăng.Miếng đồng được đun nóngCốc nước lạnhĐặt vấn đề77Bài 22 DẪN NHIỆT 1. Sự dẫn nhiệt 2. Tính dẫn nhiệt của các chất 3. Vận dụng BÀI 22: DẪN NHIỆT CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓMC1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì ?C2: Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào ?C3:Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh kim loại AB.PlayThÝ nghiÖm vÒ sù dÉn nhiÖtAB a b c deC1: Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra .C2: Theo thứ tự từ a đến b rồi c, d, e .C3: Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh kim loại. TRẢ LỜI CÂU HỎI  Kết luận: Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. ĐồngNhômThuỷ tinhPlayHình 22.2ThÝ nghiÖm vÒ tÝnh dÉn nhiÖt cña c¸c chÊtabcC5: Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh . Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút ra kết luận gì ? Trả lời : Trong 3 chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất.Trả lời :Các đinh gắn ở đầu các thanh không rơi xuống cùng 1 lúc . Hiện tượng này chứng tỏ các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác nhau .C4: Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không ? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ? TRẢ LỜI CÂU HỎIKết luận: Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn , kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.C6: Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? Trả lời: Khi ấy cục sáp không bị nóng chảy, chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt kém. TRẢ LỜI CÂU HỎIC7: Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ đó có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí?Trả lời: Khi đáy ống nghiệm nóng lên thì miếng sáp không bị nóng chảy. Chứng tỏ chất khí dẫn nhiệt kém. TRẢ LỜI CÂU HỎIChất Khả năng dẫn nhiệt ChấtKhả năng dẫn nhiệt Len2Nước đá 88Gỗ 7Thép 2 860Nước 25Nhôm 8 770Thuỷ tinh 44Đồng 17 370Đất 65Bạc 17 720 - Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị như sau : Kết luận: Nói chung khả năng dẫn nhiệt của chất rắn tốt hơn của chất lỏng, của chất lỏng tốt hơn của chất khí. C8: Tìm 3 ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt ? VẬN DỤNGTrả lời : - Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên .	 - Rót nước sôi vào ly, lát sau cả thành ly cũng nóng lên .	 - Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên.	 - Thả một chiếc muỗng vào một ly nước nóng, sau một thời gian phần cán muỗng ở trong không khí cũng nóng lên. C9:Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ ?* Trả lời : Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên khi nấu thì thức ăn mau chín, còn sứ dẫn nhiệt kém nên khi đựng thức ăn ta cầm tay vào ít bị nóng và thức ăn lâu nguội.C10: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ? * Trả lời : Vì tạo ra nhiều lớp không khí ở giữa các lớp áo mỏng ,mà không khí thì dẫn nhiệt kém nên hạn chế truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài môi trường. Bµi 22 C12: Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng ? *Trả lời : Vì kim loại dẫn nhiệt tốt. Những ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh, ngược lại những ngày nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng .C11:Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ?Tại sao?*Trả lời: Mùa đông .Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lớp lông chim .  Những ứng dụng về sự dẫn nhiệt trong đời sống và kỹ thuật : * Ống xả (ống pô) của xe gắn máy thường làm bằng kim loại nên dẫn nhiệt rất tốt.Vì vậy, ta cần đề phòng bị bỏng khi vô ý tiếp xúc.CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ???  Những ứng dụng về sự dẫn nhiệt trong đời sống và kỹ thuật : * Các trần nhà (La-phông) được làm bằng các vật liệu dẫn nhiệt kém như: xốp, ván ép, tấm nhựa rỗng... để chống nóng. CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ??? Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt . Chất rắn dẫn nhiệt tốt . Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém . Đọc phần “có thể em chưa biết” trong SGK tr 79. Các em học thuộc bài 22 . Làm bài tập 22.1 đến 22.6 trong SBT. Chuẩn bị bài tiếp theo bài 23 : ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT.Bài học đã kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 22. Dẫn nhiệt - Mai Thị Mỹ Dung - Trường THCS Vĩnh Thành.ppt