Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng - Nguyễn Quốc Dũng

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức

-Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng .

-Trình bày hoạt động đẩy và nuốt thức ăntừ khoang miệng --> thực quản -->dạ dày .

 2 . Kĩ năng

- Quan phân tích, tổng hợp tự tìm kiến thức.

 3 . Thái độ

- Giúp dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá .

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Hình 25.1, 25.2, 25.3, SGK (T81,82)

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 471Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng - Nguyễn Quốc Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dạy ngày : / / .Lớp .
BÀI 25 : TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG
I . MỤC TIÊU :
	1 . Kiến thức
-Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng .
-Trình bày hoạt động đẩy và nuốt thức ăntừ khoang miệng --> thực quản -->dạ dày .
	2 . Kĩ năng
- Quan phân tích, tổng hợp tự tìm kiến thức.
	3 . Thái độ
- Giúp dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá .
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Hình 25.1, 25.2, 25.3, SGK (T81,82)
III . TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
	1 . Oån định lớp
8’	2 . Kiểm tra bài cũ
- Em hãy cho biết : Thức ăn được đưa vào cơ thể gồm những loại chất nào ? Có các hoạt động tiêu hóa như thế nào ? Vai trò của quá trình tiêu hóa đối với cơ thể ?
	- Hệ tiêu hóa gồm có các thành phần nào ?
	3 . Bài mới
	Hằng ngày chúng ta đã ăn những loại thức ăn nào ? và thức ăn đó biến đổi như thế nào ?
	HOẠT ĐỘNG I : THỨC ĂN VÀ SỰ TIÊU HÓA 
8’
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
2’
2’
2’
2’
Giáo viên hỏi :
-Khi thức ăn vào miệng sẽ có những hoạt động nào xảy ra?
-Khi nhai cơm bánh mì lâu trong miệng cảm thấy ngọt vì sao?
-Giáo viên cho học sinh chữa bảng và thảo luận .
-Giáo viên đánh giá kết quả của học sinh.
-Cá nhân tự đọc SGK --> ghi nhớ kiến thức .
-Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời . yêu cầu nêu được:
+Kể đủ các hoạt động ở miệng .
+Vận dụng kết quả phân tích hoá học để giải thích.
+chỉ rõ đâu là biến đổi hoá học đâu là biến đổi lí học.
-Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét bổ sung.
	KẾT LUẬN :
10’
Biến đổi thức ăn ở khoang miệng 
Các hoạt động tham gia 
Các thành phần tham gia hoạt động
Tác dụng của hoạt động
Biến đổi lí học 
-Tuyến nước bọt 
-Nhai
-Đảo trộn thức ăn
-Tạo viên thức ăn 
-Các tuyến nước bọt
-Răng
-Răng lưỡi các cơ môi và cơ má
-Răng lưỡi các cơ môi và cơ má
-Làm ướt và mềm thức ăn.
-Làm mềm và nhuyễn thức ăn.
-Làm thức ăn thấm dẫm nước bọt 
-Tạo viên thức ăn vừa nuốt
Biến đổi hoá học 
Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt 
Enzim amilaza
Biến đổi một phần tinh bột (chín)trong thức ăn thành đường mantozơ.
HOẠT ĐỘNG II : NUỐT VÀ ĐẨY THỨC ĂN QUA THỰC QUẢN
12’
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
2’
2’
2’
2’
2’
2’
Giáo viên hỏi:
-Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu? Có tác dụng gì?
-Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản --> dạ dàyđược tạo ra như thế nào ?
-thức ăn qua thực quản có bị biến dổi gì về lí học hay hoá học không?
-giáo viên lưu ý có thể hỏi:
-Khi uống nước quá trình nuốt có giống nuốt thức
Tại sao người ta khuyên khi ăn uống không được cười giởn?
-Học sinh tự đọc SGK và quan sát hình 25.3.
-Trao đổi nhóm tống nhất ý kiến .
Tại sao người ta khuyên khi ăn uống không được cười giởn?
	KẾT LUẬN :
2’	-Nhờ hoạt động của lưỡi thức ăn được đẩy xuống thực quản.
-Thức ăn qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các cơ thực quản .
3’	4 . Củng cố :
	Đánh dấu X vào câu trả lời đúng 
1/. Quá trình tiêu hoá ở khoang miệng gồm :
 a/. biến đổi lí học. b/. Nhai đảo trộn thức ăn.
 c/. biến đổi hoá học . d/. Tiết nước bọt
 e/. Cả a,b,c,d. g/. chỉ có a và c
2/.Loại thức ăn được tiêu hoá ở khoang miệng là:
 a/. Protic, tinh bột ,lipit.	b/.Tinh bột chín.
	c/.Protic ,tinh bột ,hoa quả.	d/. Bánh mì, mỡ thực vật.
2’	5 . Dặn dò :
-Học thuộc bái.
-Đọc mục em có biết.
-Chuẩn bị bài : Tiêu hóa ở dạ dày ?

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng - Nguyễn Quốc Dũng - Trường THCS Lê Văn Duyệt.doc