Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Trường THCS Đông Sơn

Nhận xét:

- Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương ).

- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/01/2016 Lượt xem 590Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Trường THCS Đông Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng Các Thầy Giáo, Cô GiáoCỏc trường cụm IV về dự Tiết học của lớp 6cNăm học: 2006 - 2007Kiểm tra bài cũHS1: - Tập hợp Z các số nguyên gồm các số nào? Viết tập hợp Z các số nguyên? - Làm bài tập 9 trang 71 - sgk Tìm số đối của: +2; 5; -6; -1; -18TâyĐông-3CMAB0(km)12345- Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, nguyên âm và số 0. Z = { ... ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ... }- Số đối của các số: +2; 5; -6; -1; -18 lần lượt là: -2; -5; 6; 1; 18.- Điểm B: + 2km Điểm C: - 1km- 2 a Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. Xem trục số nằm ngang( h. 42). Điền các từ : Bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “bên tráinhỏ hơn a Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a -7; c) -4 -2; g) 0 = 3= 5Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là: (Đọc là “ giá trị tuyệt đối của a ” ) Ví dụ: Bài3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyênSo sánh hai số nguyên Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.2) Giá trị tuyệt đối của một số nguyênKhoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên aNhận xét:- Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương ).- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn. Bài tập:Điền dấu >, = hoặc 00 nếu a = 0-a nếu a ”, “, = hoặc < vào ô vuông cho đúngNhóm 4;;;.Bài tập 12 trang 73 sgkSắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 1; -2; 0.b) Sấp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101; 15; 0; 7; -8; 2001. Nhóm1

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Trường THCS Đông Sơn.ppt