Bài 30: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì phục hưng - Nguyễn Thiên Chức

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh :

- Hiểu th m v ề cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các hoạ sĩ thời kì phục hưng.

- Nhận biết được sự đa dạng trong nghệ thuật.

2. Về kĩ năng : Rèn cho học sinh :

- Kĩ năng quan sát và sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động.

3. Về thái độ : Hình thành ở học sinh thái độ :

Ý thức tự giác, luôn luôn hướng tới tìm tòi cái mới trong học tập , lao động.

II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :

- SGK, SGV mĩ thuật 8 , ĐDDH MT 8.

- Vở vẽ ,vở ghi .

III- LÊN LỚP :

1. Kiểm tra bài cũ :

O :Kiểm tra bài vẽ 3 hs .

O : Yêu cầu hs quan sát và góp ý bài vẽ .

O : Góp ý và ghi điểm .

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 2332Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 30: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì phục hưng - Nguyễn Thiên Chức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 – Tiết 30 . 	 Ngày soạn : 08/04/ 2008 , Ngày giảng : 10/04/ 2008
-------------------------------------------------˜µ™--------------------------------------------------------
Bài 30: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT 
 M ỘT SỐ T ÁC GI Ả T ÁC PHẨM TI ÊU BI ỂU CỦA 
M Ĩ THUẬT Ý TH ỜI KÌ PHỤC HƯNG 
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh :
- Hiểu th êm v ề cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các hoạ sĩ thời kì phục hưng. 
- Nhận biết được sự đa dạng trong nghệ thuật. 
2. Về kĩ năng : Rèn cho học sinh :
- Kĩ năng quan sát và sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động.
3. Về thái độ : Hình thành ở học sinh thái độ : 
Ý thức tự giác, luôn luôn hướng tới tìm tòi cái mới trong học tập , lao động.
II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- SGK, SGV mĩ thuật 8 , ĐDDH MT 8.
- Vở vẽ ,vở ghi .
III- LÊN LỚP :
1. Kiểm tra bài cũ : 
O :Kiểm tra bài vẽ 3 hs .
O : Yêu cầu hs quan sát và góp ý bài vẽ .
O : Góp ý và ghi điểm .
2. Bài mới 
Hoạt động
Hoạt động của giáo viên 
HĐ học sinh $ Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
GIỚI THIỆU BÀI
O: Em hãy tóm tắt mĩ thuật thời kì phục hưng ? (+ Ra đời ở Ý, từ cuối tk XIV đến hết tk XVI.	
+ Muốn khơi phục sự hưng thịnh của nền văn minh Hi Lạp - La Mã cổ đại.	
+ Khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật phát triển mạnh)
O: Em hãy kể tên một số hoạ sĩ thời kì Phục hưng?( Giốt-tơ, Xi-ma-buy, Ma-dắc-xi-ơ, Mi-ken Lăng-giơ, Lê-ơ-na đờ Vanh-xi, Ra-pha-en)
O : Giới thiệu vào bài .
Bài 29 : Thường thức mĩ thuật
MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 
Hoạt động 2
TÌM HIỂU VỀ HOẠ SĨ LÊ-Ô-NA ĐƠ VANH-XI
O : Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm 
Nhóm 1, 2 : Em hãy cho biết Lê-ô-na Đơ Vanh-xi sinh vào ngày tháng năm nào ? ở đâu? là người ngư thế nào ? có những tác phẩmnào tiêu biểu? Và ông mất vào ngày tháng năm nào ?
Nhóm 3, 4 : Em hãy cho biết Mi-ken-lăng-giơ sinh vào ngày tháng năm nào ? ở đâu? là người ngư thế nào ? có những tác phẩmnào tiêu biểu? Và ông mất vào ngày tháng năm nào ?
Nhóm 5, 6 : Em hãy cho biết Ra-pha-en sinh vào ngày tháng năm nào ? ở đâu? là người như thế nào ? có những tác phẩmnào tiêu biểu? Và ông mất vào ngày tháng năm nào ?
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận các nhóm còn lại nhận xét và bổ xung ý nếu có .
OK :
A : MỘT SỐ TÁC GIẢ :
I Hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vah-xi :
- Ơng sinh năm 15/4/1452 tại Anchiano (Ý)
Ơng là là một thiên tài về nhiều mặt: nhà bác học, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, họa sĩ và là nhà lí luận tài năng. mợt nhà bác học vĩ đại, cĩ rất nhiều phát minh vĩ đại trong nhiều lĩnh vực: Chế tạo, giải phẩu, phối cảnh
Về hội họa ơng cĩ nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Thánh mẫu Benois ; Đức mẹ và chúa hài đồng ; Đức mẹ trong hang đá ; Người đàn bà và con chồn ; Bữa tiệc ly ; Mơ-na-li-da;Le da và thiên nga 
Ơng mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Amboise, Pháp
- Con người trong tranh của ơng diễn tả phối hợp giữa giải phẫu với hình họa nên rất sống động, mẫu mực và gợi cảm.
 *Tác phẩm: Chân dung nàng Mơ-na Li-da, Buổi họp kín, Đức mẹ và chúa Hài đồng, . . .
Hoạt động 3
TÌM HIỂU VỀ HOẠ SĨ MI-KEN-LĂNG-GIƠ 
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận hoạ sĩ Mi-ken-lăng-giơ.
 O : Các nhóm còn lại nhận xét kết quả thảo luận
OK.
II Hoạ sĩ Mi-ken-lăng-giơ :
 Sinh ra vào ngày 6-3-1475, tại một khu làng nhỏ của vùng Caprese. (miền Đơng nước Ý)
Ơng là một nhà điêu khắc, kiến trúc sư, hoạ sĩ và thi sĩ, đã tạo ra một sức ảnh hưởng mãnh liệt đến nền tảng Mỹ thuật phương Tây sau này.
Ơng là tác giả của các pho tượng nổi tiếng như: Đa-vit ; ngày và đêm ; Pi-e-ta ; nơ lệ ; mơi-dơ  Ngồi ra ơng sáng tác rất nhiều bức bích hoạ lớn như: bức tranh trên trần đện sit-tin; ngày phán xét cuối cùng ; trận chiến của Cascina Ơng mất ngày 18/02/1564 tại Rơ-ma.
Hoạt động 5
TÌM HIỂU VỀ HOẠ SĨ RA-PHA-EN
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận hoạ sĩ Ra-pha-en.
O : Các nhóm còn lại nhận xét kết quả thảo luận
OK.
IV Hoạ sĩ Ra-pha-en :
Ơng sinh ngày 06/4/1483 tại Urbino (Italia).
Ơng là vừa mợt họa sĩ vừa là mợt kiến trúc sư tài ba.
Ơng là tác giả của các tác phẩm: Trường học ở Aten ; các tác phẩm về đức mẹ và chúa ; đặc biệt là các bức bích họa ở tòa thánh Va-ti-căng.
Ơng là họa sĩ tài năng và nổi tiếng rất nhanh ở Phơ-lơ-răng-xơ. Năm 1509 Giáo hồng cho ơng trang trí các phịng trong điện Va-ti-căng. Do đĩ người ta gọi ơng là họa sĩ của Đức Giáo hồng.
Ơng vẽ các bức tranh nổi tiếng về đề tài tơn giáo và lịch sử. Tranh của Ơng tiêu biểu cho sự trong trẻo, dịu dàng, đầy tính nhân văn.
Ơng mất ngày 06/4/1520 tại Rơ-ma (Ý)
Hoạt động 5
TÌM HIỂU VỀ CÁC TÁC PHẨM 
O : Em hãy cho biết tác phẩm “Mô-na-li-da” được sáng tác vào thời gian nào? Chất liệu làm bằng gì ? nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ? 
OK :
O : Em hãy cho biết tác phẩm “Đa-vít ” được sáng tác vào thời gian nào? Chất liệu làm bằng gì ? nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ? 
OK :
O : Em hãy cho biết tác phẩm “Trường học A-ten” được sáng tác vào thời gian nào? Chất liệu làm bằng gì ? nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ? 
OK :
B : MỘT SỐ TÁC PHẨM:
1 . Mô-na-li-da : 
- Sáng tác năm 1503 - 1505- Chất liệu: sơn dầu. - Nợi dung: Vẽ chân dung mợt phụ nữ.
- Nghệ thuật: Bớ cục cân đới. Hình ảnh đạt đến mức điêu luyện về giải phẩu và tạo hình. Thể hiện được chiều sâu của khơng gian.
Tác phẩm hiện được lưu giữ tại bảo tàng Louvre (Pháp)
2 . Đa-vít : 
- Sáng tác : năm 1501 – 1504. - Chất liệu: đá cẩm thạch - Kích thước: cao 5,5m .
- Nợi dung: Tạc mợt thanh niên trong tư thế thư thái.
- Nghệ thuật: tỉ lệ cân đới, cách tạo hình mẫu mực, hài hồ giữa hình thức và nội dung. 
 - Tượng hiện được đặt ở trước tồ thị chính Phơ-lơ-răng-xơ.
3. Trường học A-ten: 
 Sáng tác: năm 1509 – 1512. -Chất liệu: tranh sơn dầu
Nợi dung: Thể hiện cuợc tranh luận giữa hai nhà triết học Pla-ton và A-rit-xtớt.
Nghệ thuật: Bớ cục chặt chẽ, Nhân vật xếp rãi trên các bậc cấp. nởi bật trên nền kiến trúc.
Tác phẩm hiện được lưu giữ tại tòa thánh va-ti-căng.
3. Củng cố- dặn dò
O : Em hãy nêu vài nét về hoạ sĩ Lê-ô-na Đơ Vanh-xi ? và tác phẩm tiêu biểu của ông ?
O : Em hãy nêu vài nét về hoạ sĩ Ra-pha-en ? và tác phẩm tiêu biểu của ông ?
O : Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về : Mĩ thuật Phục hưng. 
Xem trước bài31:Tranh đề tài : HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ HÈ . 
4. Nhận xét tiết học 
Giáo viên tuyên dương những học sinh hăng hái tham gia tốt vào bài học, những học sinh có tiến bộ, động viên và nhắc nhở những em chưa chú tâm trong giờ học .
~~~~~@~~~~~

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 30. Thường thức mĩ thuật. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng -.doc