Bài 39: Bài tiết nước tiểu

1/Kiến thức:

· Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .

· Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

2/ Kỹ năng:

· Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình

· Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

· Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 1102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 39: Bài tiết nước tiểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 	 	Tiết : 	Ngày :
BÀI 39 : 	BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 
I/ MỤC TIÊU: 
1/Kiến thức:
Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .
Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 
2/ Kỹ năng:
Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình 
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 
3 / Thái độ :
Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh phóng to hình 39 – 1 
Phiếu học tập 
Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
Đặc điểm
Nước tiểu đầu
Nước tiểu chính thức
Nồng độ các chât hòa tan 
Chất độc chất cạn bã 
Chất dinh dưỡng 
Lõang 
Có ít
Có nhiều 
Đậm đặc
Có nhiều 
Gần như không
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ : 
Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ? 
Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?
Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ? 
3 / Các hoạt động dạy và học:
Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ? à Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Tạo thành nước tiểu 
Mục tiêu: Hs trình bày được sự tạo thành nước tiểu . Đồng thời chỉ ra được sự khác nhau giữa nước tiểu đầu với huyết tương và nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức.
Cách tiến hành:
GV yêu cầu học sinh quan sát hình 39.1 à tìm hiểu quá trình hình thành nước tiểu 
Yêu cầu các nhóm thảo lụân : 
Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào ? Diễn ra ở đâu ?
GV tổng hợp các ý kiến . 
GV yêu cầu học sinh đọc lại chú thích hình 39.1 à thảo luận :
Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ( huyết tương ) ở điểm nào ?
Hòan thành bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 
GV gọi học sinh lên sửa và bổ sung
GV chốt lại kiến thức 
Hoạt động 2: Bài tiết nước tiểu 
Mục tiêu : 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin n trả lời câu hỏi : 
Sự bài tiết n .tiểu diễn ra như thế nào ?
Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì ?
GV yêu cầu học sinh tự rút ra kết luận 
Vì sao sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục mà sự bài tiết nước tiểu lại gián đọan ?
Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối bài trong SGK 
Học sinh thu nhận và xử lí thông tin mục + quan sát hình 39 . 1, trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời 
Quá trình tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình .
Các nhóm bổ sung 
Học sinh thảo luận nhóm:
Nước tiểu đầu không có tế bào và Prôtêin 
Học sinh hoàn thành bảng so sánh
Đại diện các nhóm trình bày 
HS tự thu nhập thông tin để trả lời 
Mô tả đường đi của nước tiểu 
Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải chất cặn bã , chất độc , chất thừa ra khỏi cơ thể 
Học sinh trình bày , lớp bổ sung để hòan chỉnh đáp án . 
Học sinh nêu được : 
Máu tùan hòan liên tục qua cầu thận à nước tiểu được hình thành liên tục 
Nước tiểu được tính trữ ở bóng đái khi lên tới 200ml , đủ áp lực gây cảm giác buồn tiểu à Bài tiết ra ngòai 
I/ Tạo thành nước tiểu:
Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình : 
Quá trình lọc máu : Ở cầu thận à tạo ra nước tiểu đầu .
Quá trình hấp thụ lại ở ống thận 
Quá trình bài tiết :
Hấp thụ lại chất cần thiết 
Bài tiết ti61p chất thừa , chất thải à Tạo thành nước tiểu chính thức .
II . Bài tiết nước tiểu:
Nước tiểu chính thức à bể thận à Ống dẫn nước tiểu à tích trữ ở bòng đái à Oáng đái à ngoài 
IV/ CỦNG CỐ:
Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?
Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?
V/ DẶN DÒ:
Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .
Đọc mục em có biết . 
Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết .
Chuẩn bị bài 39 : ” Vệ sinh hệ Bài tiết nước tiểu “

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 39. Bài tiết nước tiểu (3).doc