Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái

Có hai hình thức sinh sản vô tính:

 + Phân đôi cơ thể

 + Sinh sản sinh dưỡng: Mọc chồi và tái sinh.

 

ppt 25 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 956Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 55: Tiến hóa về sinh sản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNHII/ HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNHII/ SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU	 TÍNHChú ý Ký hiệu (?) Ở đầu dòng là yêu cầu các em phải trả lời. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhChú ýKý hiêu bàn tay cầm bút  là nội dung buộc các em phải ghi vào vở.I/ HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNHSSVT ở Hải quỳTế bào phân chiaSSVT cừu dollysinh sản vô tính ở thuỷ tức(?) Quan sát những hình thưc sinh sản trên và cho biết: Sinh sản vô tính là gì? Sinh sản vô tính ở trùng biến hình Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Có những hình thức sinh sản vô tính nào?+ Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp đực cái+ Có hai hình thức sinh sản vô tính là: Phân đôi và mọc chồi Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính* Quan sát các hình thức sinh sản dưới đây:(?) Hình thức sinh sản của Thuỷ tức và Trùng roi có điểm gì khác nhau?(?) Em biết những động vật nào có hình thức sinh sản giống Trùng roi, Thuỷ tức?Sinh sản của Trùng roiSinh sản của Thuỷ tức Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính+ Một cá thể trùng roi tự phân đôi thành hai cá thể mới ( Trùng amíp, trùng đế giày)+ Từ một cá thể thuỷ tức mọc ra một chồi rồi phát triển cá thể mới. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhSinh sản vô tính là:Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cáiCó hai hình thức sinh sản vô tính: 	+ Phân đôi cơ thể	+ Sinh sản sinh dưỡng: Mọc chồi và tái sinh. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhII/ HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH(?) Quan sát hình thức giao phối và thụ tinh trên và cho biết thế nào là sinh sản hữu tính? Giao phối và thu tinh của hai cá thể rắnGiao phối và thụ tinh của giun lưỡng tínhThụ tinh của trứng và tinh trùng người Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính+ Sinh sản hữu tính có sự kết hợp 2 cá thể: đực và cái(?) Hãy so sánh sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính qua bảng sau? Hình thức sinh sảnSố cá thể tham giaVô tínhHữu tính21 2 cá thể - bố và mẹ1 cá thể mẹ (?)Từ nội dung bảng em hãy rút ra kết luận về hướng tiến hoá trong sinh sản của động vật? Thừa kế đặc điểm cá thể Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhHình thức sinh sản hữu tính ?  Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái để tạo thành hợp tử Sinh sản hữu tính trên cá thể đơn tính hay lưỡng tính Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhIII/ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNHSự thụ tinh.	 Thụ tinh ở ếch và thụ tinh ở rắn(?) Quan sát hai hình thức thụ tinh trên – em có nhận xét gì về môi trường thụ tinh của ếch và rắn? Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính	2. Hình thức sinh sản.Cá đang đẻ trứngCừu đẻ con(?) Ở động vật có những hình thức sinh sản hữu tính nào? Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính3. Phát triển phôiBiến thái ở sâu bọPhát triển trực tiếp ở người(?) Động vật có quá trình phát triển phôi 	như thế nào? Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính3. Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con(?) Hãy kể tên những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con của động vật mà em biết?Chim mớm mồi cho conMèo cho con bú sữa Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhSinh sản hữu tính và chăm sóc con của động vật :+ Hình thức thụ tinh: ngoài và trong+ Hình thức sinh sản: Đẻ trứng và đẻ con+ Phát triển phôi: Biến thái, phát triển trực tiếp.+ Tập tính bảo vệ trứng: Không làm tổ, đào hang, lót ổ ấp trứng...+ Nuôi con: Con non tự kiếm mồi, mẹ mớm mồi, Bú sữa mẹ. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Hãy điền vào bảng dưới đây nội dung phù hợp?Tên loài ĐVThụ tinhSinh sảnPhát triển phôiTT bảo vệ trứngTT nuôi conTRai sôngChâu chấuCá chépẾch đồngThằn lằnChim bồ câuThỏNgoàiNgoàiNgoàiNgoàiTrongTrongTrongĐẻ trứngĐẻ trứngĐẻ trứngĐẻ trứngĐẻ trứngĐẻ trứngĐẻ conBiến tháiBiến tháiTrực tiếpBiến tháiTrực tiếpTrực tiếpTrực tiếpKo làm tổKo làm tổKo làm tổKo làm tổĐào hangTổ, ấp trứngLót ổCon non tự kiếm mồiCon non tự kiếm mồiCon non tự kiếm ănCon non tự kiếm ănCon non tự kiếm ănBẵng sữa diều, mớm mồiBằng sữa mẹ Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Hãy đọc bảng theo cột dọc và cho biết chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ( về thụ tinh, sinh sản, phát triển phôi, TT bảo vệ trứng và nuôi con?+ Thụ tinh: TT trong tiến hoá hơn TT ngoài+ Sinh sản: Đẻ trứng tiến hoá hơn đẻ con+ Phát triển phôi: Phát triển trực tiếp tiến bộ hơn phát triển qua biến thái+ TT bảo vệ trứng và nuôi con: Làm tổ, nuôi con bằng sữa mẹ là tiến bộ nhất.+ Thai sinh tiến hoá nhất Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Tại sao lại cho là những hình thức đó tiến hoá hơn? + TT trong tiến hoá hơn vì số lượng trứng được thụ tinh nhiều hơn+ Đẻ con tiến hoá hơn vì phôi được phát triển trong cơ thể mẹ an toàn hơn+ Phát triển trực tiếp tiến bộ hơn vì tỷ lệ con non sống cao hơn+ Thai sinh tiến hoá hơn vì con non được nuôi dưỡng tốt hơn Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhSự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện ở:  + Thụ tinh ngoài TT trong	 + Đẻ nhiều trứng đẻ ít trứng	 + Phôi PT biến thái trực tiếp	 + Con non Ko được nuôi dưỡng nuôi bằng sữa mẹ học tập thích nghi với cuộc sống. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tínhÝ nghĩa của sự tiến hoá thích nghi sinh sản hữu tính  Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính đã đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao: Nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của động vật non. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Ý nghĩa của sinh sản với đời sống động vật?+ Động vật sinh sản để duy trì nòi giống(?) Động vật càng tiến hoá cao thì tỉ lệ sinh con non càng ít – làm thế nào để duy trì số lượng cá thể loài trong tự nhiên?+ Để duy trì số lượng cá thể loài trong tự nhiên phải tăng số lượng cá thể cái và đảm bảo tỷ lệ sống sót của con non trong quần thể. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính(?) Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản?+ Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản, bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản + Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính 	Hãy chọn một câu đúng 	Câu 1: Trong các nhóm động vật sau đây – nhóm nào sinh sản vô tính: a. Giun đất, sứa, san hô. b. Thuỷ tức, đỉa, trai sông. c. Trùng roi, trùng amip, trùng đế giầy. d. Hải quỳ, san hô, trai sông.050403020100 Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính	Câu 2: Nhóm động vật nào thụ tinh trong và con non phát triển trực tiếp a. Cá voi, cá thu, ếchb. Trai sông, thằn lằn, rắnc. Chim , gà, thỏd. Cóc, nhái, tôm00 Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính Câu 3: Trong những biện pháp bảo vệ  môi trường sinh sản của động vật  sau đây biện pháp nào không đúng?	a. Cấm săn bắt con cái trong mùa sinh sản.	b. Cấm săn bắt con non vào mùa sinh sản.	c. Quy định kích thước mắt lưới đối với ngư dân.	d. Cấm chăn thả gia súc vào mùa sinh sản. Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ Hìnhthức sinh sản vô tính II/ Hình thức sinh sản hữu tínhIII/ sự tiến hoá sinh sản hữu tính050403020100

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 55. Tiến hóa về sinh sản (2).ppt