Bài 56: Ôn tập cuối năm - Trần Thị Ngọc Hiếu - Năm học 2013-2014

- GV: Treo sơ đồ câm về mối liên hệ giữa các loại chất vô cơ. Yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 phút và hoàn thành sơ đồ trên.

- GV: Gọi các nhóm HS lần lượt lên bảng ghi tên các chất tương ứng vào các ô trống.

- GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân và thảo luận để viết các PTHH minh họa cho các chuyển đổi trong sơ đồ mối liên hệ.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 18/09/2015 Lượt xem 572Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 56: Ôn tập cuối năm - Trần Thị Ngọc Hiếu - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35 Ngày soạn: 18/04/2014
Tiết 68 Ngày dạy: 21/04/2014
Bài 56. ÔN TẬP CUỐI NĂM(T1)
Phần 1: HÓA VÔ CƠ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết này HS phải:
1. Kiến thức:
- Thiết lập được mối liên hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa vô cơ.
2. Kĩ năng:
- Dựa vào tính chất và phương pháp điều chế các chất vô cơ để thiết lập mối liên hệ giữa chúng.
- Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ đó.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập nghiêm túc chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì II.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy - học: 
a. GV: 
 Sơ đồ câm mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ.
 Một số bài tập vận dụng.
b. HS:
 Ôn tập thật kĩ các kiến thức phần hóa vô cơ trước khi lên lớp.
2. Phương pháp: 
- Đàm thoại – Thảo luận nhóm – Làm việc cá nhân. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 
Lớp
Sĩ số
Tên học sinh vắng
9A1
..
9A2
..
9A3
..
9A4
..
9A6
..
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: Trong chương trình hóa học THCS chúng ta đã tìm hiểu về một số hợp chất vô cơ cơ bản và các chất vô cơ điển hình. Vậy, giữa chúng có mối liên hệ như thế nào?
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tìm hiểu kiến thức cần nhớ(22’).
- GV: Treo sơ đồ câm về mối liên hệ giữa các loại chất vô cơ. Yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 phút và hoàn thành sơ đồ trên.
- GV: Gọi các nhóm HS lần lượt lên bảng ghi tên các chất tương ứng vào các ô trống.
- GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân và thảo luận để viết các PTHH minh họa cho các chuyển đổi trong sơ đồ mối liên hệ.
- HS: Thảo luận nhóm trong vòng 3 phút và hoàn thành bài tập vào bảng nhóm.
- HS: Đại diện các nhóm HS lên bảng hoàn thành bài tập. 
- HS: Làm việc trong vòng 5 phút và viết các PTHH minh họa tương ứng cho từng biến đổi.
Hoạt động 2. Bài tập(20’).
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 1a, c SGK/167
+ Hãy nhận biết loại chất của các hợp chất trên.
+ Dựa vào tính chất đặc trưng của từng chất để nhận biết sao cho phù hợp.
- GV: Hướng dẫn HS làm tiếp bài tập 2 SGK/167.
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 5 SGK/167
+ Viết PTHH.
+ Tính số mol chất rắn màu đỏ. Suy ra số mol Fe.
+ Tính % Fe và Fe2O3.
Bài tập 1: Nhận biết:
a. H2SO4 và Na2SO4: dùng quỳ tím. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là H2SO4, chất kia là Na2SO4.
c. CaCO3 và Na2CO3: hòa tan vào nước. chất tan là Na2CO3, không tan là CaCO3.
Bài tập 2:
- HS: Làm bài tập trong vòng 3 phút:
1. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
2. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
3. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
4. Fe + 2HCl FeCl2 + H2
- HS: Suy nghĩ và tiến hành làm bài tập theo các bước hướng dẫn của GV:
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. (1)
1 mol 1mol
Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3 H2O. (2)
1mol 6mol 
- Chất rắn màu đỏ chính là Cu:
=> 
Theo (1): nFe = nCu = 0,05 mol
=> 
%Fe2O3 = 100% - 58,33% = 41,67%.
3. Dặn dò về nhà(2’):
 GV: Yêu cầu HS về nhà ôn bài, làm bài tập 1.b, 3, 4 SGK/167.
 Yêu cầu HS ôn tập phần hữu cơ cho phần tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..
Tuần 36 Ngày soạn: 18/04/2014
Tiết 69 Ngày dạy: 23/04/2014
Bài 56. ÔN TẬP CUỐI NĂM(T2)
Phần 1: HÓA HỮU CƠ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết này HS phải:
1. Kiến thức:
- Cũng cố được CTCT, TCHH của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic và các phản ứng đặc trưng của các hợp chất hữu cơ. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa hữu cơ.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết PTHH, tính toán. 
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập nghiêm túc chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì II.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy – học: 
a. GV: 
 Một số chuỗi phản ứng về các hợp chất hữu cơ.
 Một số bài tập vận dụng.
b. HS:
 Ôn tập thật kĩ các kiến thức phần hóa hữu cơ trước khi lên lớp.
2. Phương pháp: 
- Đàm thoại – Thảo luận nhóm – Làm việc cá nhân. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 
Lớp
Sĩ số
Tên học sinh vắng
9A1
..
9A2
..
9A3
..
9A4
..
9A6
..
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Ở chương trình học kì II lớp 9 chúng ta đã tìm hiểu CTCT và TCHH của các hợp chất hữu cơ. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và làm một số BT về phần hóa hữu cơ: 
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tìm hiểu kiến thức cần nhớ(22’).
- GV: YC HS lên bảng viết lại CTCT của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic.
- GV: Gọi HS nhận xét.
- GV: Yêu cầu HS nhắc lại các phản ứng quan trọng . 
- GV: Cho HS thảo luận để viết các PTHH minh họa cho các phản ứng.
- HS:Lên bảng viết CTCT.
- HS: Nhận xét .
- HS: Trả lời. 
- HS: Làm việc trong vòng 5 phút và viết các PTHH minh họa tương ứng cho từng phản ứng .
Hoạt động 2. Bài tập(20’).
- GV: Hướng dẫn HS làm tiếp bài tập 3 SGK/168.
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 6 SGK/168
+ Tính mC, mH, mO
 Suy ra trong công thức có mấy nguyên tố 
+ Lập công thức tổng quát
+ Tìm x,y,z
 suy ra CT chung của A
+ Từ khối lượng mol suy ra n 
+ Viết CTCT của A. 
Bài tập 3:
- HS: Làm bài tập trong vòng 3 phút:
1. (- C6H10O5 -)n + n H2On C6H12O6
2. C6H12O6 2C2H5OH + 2 CO2
3. C2H5OH + O2CH3COOH + H2O
4. CH3COOH + C2H5OH+ H2O
5.+ NaOH + CH3COONa
- HS: Suy nghĩ và tiến hành làm bài tập theo các bước hướng dẫn của GV:
Gọi CTTQ của A là: (CxHyOz)n. Với x, y, z, n nguyên dương.
Lập tỉ lệ: 
=> x =1, y = 2, z = 1
Công thức chung của A: (CH2O)n
MA= (12 + 2 + 16).n = 30n
Lại có: MA = 60 gam
30n = 60 => => n =2
Công thức đúng là C2H4O2
3. Dặn dò về nhà(2’):
- GV: Yêu cầu HS về nhà ôn lý thuyết BTHH, tính chất của phi kim , hóa hữu cơ để tiết sau thi HKII.
 Yêu cầu HS ôn bài tập phần hóa hữu cơ : BT chuỗi phản ứng, xác định công thức của HCHC, bài tập nhận biết, bài tập liên quan đến hiệu suất. 
IV. RÚT KINH NGHỆM:
..

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 56. Ôn tập cuối năm - Trần Thị Ngọc Hiếu - Trường THCS Liêng Trang.doc