Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Nguyễn Văn Hữu

Để cộng, trừ các đa thức ta làm như thế nào?

Nhận xét: Để cộng, trừ các đa thức ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu ngoặc của các đơn thức

Bước 2: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp

Bước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng về dạng thu gọn

 

ppt 13 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 678Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Nguyễn Văn Hữu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Õn dù giê.CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA TIẾT HỌCGv: NGUYỄN VĂN HỮUBài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨCĐể cộng hai đa thức M+ N ta làm như sau:1 . CỘNG HAI ĐA THỨC:Bài 6: CỘNG ,TRỪ ĐA THỨCTa nói đa thức là tổng của hai đơn thức1 . CỘNG HAI ĐA THỨC:Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨCNhận xét: Để cộng hai đa thức ta làm như sau:1 . CỘNG HAI ĐA THỨC:Bước 1: Bỏ dấu ngoặc của các đơn thứcBước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng về dạng thu gọnBước 2: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợpBài 6: CỘNG ,TRỪ ĐA THỨC?1:Cộng hai đa thức: Q + PKết quả1 . CỘNG HAI ĐA THỨC:Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨCĐể trừ hai đa thức E - F ta làm như sau:1 . TRỪ HAI ĐA THỨC:Bài 6:CỘNG, TRỪ ĐA THỨCNhận xét: Để trừ hai đa thức ta làm như sau:1 . TRỪ HAI ĐA THỨC:Bước 1: Bỏ dấu ngoặc của các đơn thứcBước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng về dạng thu gọnBước 2: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợpBài 6: CỘNG ,TRỪ ĐA THỨCTa nói đa thức là hiệu của hai đơn thức1 . TRỪ HAI ĐA THỨC:Bài 6: CỘNG ,TRỪ ĐA THỨC?2:Trừ hai đa thức Q - P sau:Kết quả1 . TRỪ HAI ĐA THỨC:Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Để cộng, trừ các đa thức ta làm như thế nào?Củng cố:Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨCNhận xét: Để cộng, trừ các đa thức ta làm như sau:Bước 1: Bỏ dấu ngoặc của các đơn thứcBước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng về dạng thu gọnBước 2: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợpCủng cố:Để cộng, trừ các đa thức ta làm như thế nào?Bài 6: CỘNG,TRỪ ĐA THỨC 5 . Bài tập về nhà: Bài 29;30;31 trang 40

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Cộng, trừ đa thức - Nguyễn Văn Hữu.ppt