Bài 6: Phản xạ - Đặng Thị Hưng

i . mục tiêu :

1 . kiến thức :

– mô tả cấu tạo 1 nơron điểm hình

– trình bày chức năng cơ bản của nơron

– trình bày được 5 thành phần của 1 cung phản xạ và đường dẫn truyền xung thần kinh trong 1 cung phản xạ .

2 . kỹ năng :

– quan sát tranh để mô tả cấu tạo nơron và các thành phần tham gia một cung phản xạ .

– qua sơ đồ hs nhận biết và phân biệt cung phản xạ – vòng phản xạ .

3 . thái độ :

ii . đồ dùng dạy học :

1 . giáo viên :

· tranh vẽ 6.1 :nơron và hướng lan truyền xung thần kinh.

· tranh 6. 2 ( câm ) : cung phản xạ .

· sơ đồ 6.3 : sơ đồ phản xạ .

2 . học sinh :

· xem lại bài mô mô thần kinh

· xem sgk bài phản xạ tìm và nêu 1 số phản xạ ở người mà em biết .

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 492Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 6: Phản xạ - Đặng Thị Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6 : 	PHẢN XẠ
----------oOo--------
I . MỤC TIÊU :
1 . Kiến thức : 
Mô tả cấu tạo 1 nơron điểm hình 
Trình bày chức năng cơ bản của nơron
Trình bày được 5 thành phần của 1 cung phản xạ và đường dẫn truyền xung thần kinh trong 1 cung phản xạ .
2 . Kỹ năng : 
Quan sát tranh để mô tả cấu tạo nơron và các thành phần tham gia một cung phản xạ .
Qua sơ đồ HS nhận biết và phân biệt cung phản xạ – Vòng phản xạ .
3 . Thái độ :
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1 . Giáo viên : 
Tranh vẽ 6.1 :Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh.
Tranh 6. 2 ( Câm ) : Cung phản xạ .
Sơ đồ 6.3 : Sơ đồ phản xạ .
2 . Học sinh : 
Xem lại bài Mô à Mô thần kinh
Xem SGK bài phản xạ à Tìm và nêu 1 số phản xạ ở người mà em biết .
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1 . Ổn định lớp :
2 . Kiểm tra bài cũ : 
Khái niệm mô ? Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?
Nêu cấu tạo và chức năng của mô thần kinh?
3 . Mở Bài : 
Khi chạm tay vào vật nóng , chúng ta có phản ứng gì ? ( Giật tay lại ) . Phản ứng trên của cơ thể được gọi là phản xạ . Vậy phản xạ là gì ? Cơ chế phản xạ diễn ra như thế nào ? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay :
BÀI 6 : PHẢN XẠ
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơron .
Mục tiêu : Nhận biết và hiểu được cấu tạo , chức năng của 1 Nơron . 
Hoạt động Giáo Viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung ghi
Nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh?
Gv treo tranh 6 . 1 à GV yêu cầu 1 HS mô tả lại cấu tạo 1 nơron?
Gv chốt lại cấu tạo chính của nơron gồm :
Thân : có nhân 
Sợi : gồm sợi nhánh và sợi trục có bao mielin
Chuyển ý : VỚi cấu tạo như vậy thì nơron thực hiện chức năng gì ?
Yêu cầu 1 HS đọc thông tin trong SGK.
Thế nào là cảm ứng ?
Thế nào là dẫn truyền ?
Gv dựa vào hình vẽ để làm rõ chức năng cảm ứng và dẫn truyền :.
Chuyển ý : Các xung thần kinh được dẫn truyền theo 1 chiều nhất định và căn cứ vào hướng dẫn truyền người ta phân biệt 3 loại nơron.
Gv cho HS hoạt động nhóm 
Gv phát phiều học tập cho từng nhóm 
Nơron hướng tâm
Nơron trung gian
Nơron li tâm
Vị trí
Chức năng
Gv yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày 
Gv đặt câu hỏi : 
Có nhận xét gì vè hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và Nơron li tâm ?
Gv chốt lại ý chính .
Gồm : Nơron và Tb thần kinh đệm 
Hs đọc thông tin 
HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi của GV : 
Cảm ứng : 
Dẫn truyền : 
Hs hoạt động nhóm làm phiếu học tập
Đại diện nhóm trình bày 
Các nhóm khác nhận xét , bổ sung 
Đại diện học sinh trả lời .
Nơron có 2 chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền
Có 3 loại nơron : Hướng tâm, liên lạc , Ly tâm
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu các thành phần của cung phản xạ và vòng phản xạ .
Mục tiêu : 
HS Định nghĩa được phản xạ và các thành phần tham gia cung phản xạ .
HS phân biệt được cung phản xạ và vòng phản xạ.
Hoạt động Giáo Viên
Hoạt động Học Sinh
1 . Phản xạ :
Gv yêu cầu HS đọc thông tin 1 trang 21 SGK
Gv đặt câu hỏi :
Phản xạ là gì ? Cho ví dụ ?
Gv đặt vấn đề : Khi tay chạm vào cây trinh nữ thì hiện tượng gì xảy ra ? à Đó có phải là phản xạ hay không ?
è Gv rút ra kết luận : Ở cây trinh nữ chỉ là phản ứng vì không có sự điều khiển của hệ thần kinh.
HS đọc thông tin trang 21 SGK
HS trả lời câu hỏi của GV đặt ra và cho ví dụ .
HS trả lời câu hỏi của GV 
Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích môi trường thông qua hệ thần kinh .
2 . Cung phản xạ :
Gv cho HS tự đọc thông tin và quan sát hình 6.2 trang 21.
Treo tranh câm 6.2 lên bảng
Gv cho HS thảo luận trả lời câu hỏi :
Có mấy loại nơron tạo nên 1 cung phản xạ 
Nêu các thành phần của 1 cung phản xạ
GV hoàn chỉnh kết luận :
HS tự đọc thông tin và Quan sát tranh
HS lên bảng điền vào tranh câm 
Hs thảo luận nhóm 
Cử đại diện trình bày 
Các nhóm khác góp ý bổ sung – rút kết luận
 Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố : cơ quan thụ cảm , Nơron hướng tâm , Nơron trung gian , Nơron li tâm và cơ quan phản ứng .
Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng .
3 . Vòng phản xạ :
Gv cho HS đọc thông tin và quan sát sơ đồ 6 . 3 SGK.
Gv cho HS trả lời câu hỏi mục 3 SGK trang 22.
Gv đặt vấn đề : Bằng cách nào trung ương thần kinh có thể biết được phản ứng của cơ thể đã đáp ứng được kích thích hay chưa ?
à Gv giải thích sơ đồ ( SGK + SGV )
HS đọc và quan sát 
Hs trả lới câu hỏi
Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh điều chỉnh phản ứng cho thích hợp .
Luồng thần kinh bao gồm : Cung phản xạ và đường phản hồi tạo nên vòng phản xạ 
IV . CỦNG CỐ :
Căn cứ vào chức năng người ta phân biệt mấy loại Nơron ?
Các loại nơron đó khác nhau ở điểm nào ?
Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ ?
HS đọc khung hồng trong SGK
V . DẶN DÒ :
Đọc em có biết 
Học bài và Soạn bài mới : “Bộ Xương”
Người soạn: Đặng thị Hưng
Trường THCS Quang Lãng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Phản xạ - Đặng Thị Hưng - Trường THCS Quang Lãng.doc