Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho xOt = 250 ,

xOy = 500.

a/. Tia Ot có nằm giữa tia Ox và tia Oy không? Vì sao ?

b/.Tính yOt , so sánh yOt và xOt ?

 

ppt 29 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Diễm Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cơ về dự giờ thăm lớpMơn: Hình học 6Giáo viên: Nguyễn Thị Diễm ThúyTrên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho xOt = 250 , xOy = 500. a/. Tia Ot có nằm giữa tia Ox và tia Oy không? Vì sao ?b/.Tính yOt , so sánh yOt và xOt ? KIỂM TRA BÀI CŨGIẢIOxy25o50otVậy :xOt + tOy = xOyTừ đó : 250 + tOy = 500b/Ta có :Suy ra : tOy = 250a/Do xOt < xOy (250 < 500 )Nêntia Ot nằm giữa hai tia Ox và OytOx = tOyOt là tia phân giác của gĩc xOy= 250tia Ot nằm giữa hai tia Ox và OytOx = tOy KIỂM TRA BÀI CŨ1. Tia phân giác của một gĩc là gì?yxO1) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy Tia phân giác của một gĩc là tia nằm giữa hai cạnh của gĩc và tạo với hai cạnh ấy hai gĩc bằng nhau.Tia Ot là tia phân giác của gĩc xOyBài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCt2) xOt = tOyQuan sát các hình vẽ sau, cho biết tia nào là tia phân giác của gĩc trên hình :yxOz1)Ocab55o55o2)Onmt45o3)cba150ov150oO4)Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCOAB3 Kg3.5 Kg3.5 KgKhi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của gĩc AOB. Tia phân giácKHÁM PHÁKhi cân thăng bằng thì kim ở vị trí nào??1/ Một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một gĩc:Sườn đứng của diều được đặt ở vị trí nào để diều khi bay khơng bị đảo, nghiêng ?1. Tia phân giác của một gĩc là gì?2. Cách vẽ tia phân giác của một gĩc:Ví dụ1: Vẽ tia phân giác Oz của gĩc xOy cĩ số đo 640 .Cách 1: Dùng thước đo gĩc.(SGK trang 85)Ta cĩ: xOz = zOyMà xOz + zOy = 640Suy ra xOz = 6402= 320Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCCách vẽ:- Vẽ xOy = 640- Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy sao cho xOz = 320Oxyz32o32o64oBài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC1. Tia phân giác của một gĩc là gì?2. Cách vẽ tia phân giác của một gĩc:Ví dụ1: Vẽ tia phân giác Oz của gĩc xOy cĩ số đo 640 .Cách 1: Dùng thước đo gĩc. (SGK trang 85)Cách 2: Gấp giấy(SGK trang 85)Ví dụ 2: Vẽ tia phân giác của gĩc xOy cĩ số đo 1260 Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCNếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.Vẽ góc xOy lên giấy trong.Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh OyVẽ tia phân giác theo nếp gấp đĩ.640320320 Gấp giấy:Qua ví dụ này các em hãy cho biết tia Oz là tia phân giác của gĩc xOy khi nào?Tia Oz là tia phân giác của xOy khi: xOz = zOy =xOy2Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC234105678910Các nhóm thực hiện gấp giấy như sau:Nhóm 1: Vẽ tia phân giác của góc nhọnNhóm 2: Vẽ tia phân giác của góc vuôngNhóm 3: Vẽ tia phân giác của góc tùNhóm 4: Vẽ tia phân giác của góc bẹtSau đó mỗi nhóm rút ra nhận xét.Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCyxOtOnmt45oOcabxytOAi nhanh h¬n?t/1. Tia phân giác của một gĩc là gì?2. Cách vẽ tia phân giác của một gĩc:Cách 1: Dùng thước đo gĩc. Cách 2: Gấp giấyNhận xét: Mỗi gĩc (khơng phải là gĩc bẹt) chỉ cĩ một tia phân giácBài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCVí dụ1: Vẽ tia phân giác Oz của gĩc xOy cĩ số đo 640 .Oxyz21BackCÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GĨC:1/ BẰNG COM PA:Cĩ thể em chưa biết ?BackCÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GĨC:2/ BẰNG Ê KE:xOy654321654321zBackCĩ thể em chưa biết ?1/ BẰNG COM PA:654321654321BackCÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GĨC:3/ Bằng thước hai lề:xOyzBackCĩ thể em chưa biết ?1/ Bằng compa:2/ Bằng eke:1. Tia phân giác của một gĩc là gì?2. Cách vẽ tia phân giác của một gĩc:Cách 1: Dùng thước đo gĩc. Cách 2: Gấp giấyNhận xét: Mỗi gĩc (khơng phải là gĩc bẹt) chỉ cĩ một tia phân giác3. Chú ý:Oxyz32o32oOmntt’Đường thẳng chứa tia phân giác của một gĩc là đường phân giác của gĩc đĩ.Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC1. Tia phân giác của một gĩc là gì?yzxOTia phân giác của một gĩc là tia nằm giữa hai cạnh của gĩc và tạo với hai cạnh ấy hai gĩc bằng nhau.2. Cách vẽ tia phân giác của một gĩc:Cách 1: Dùng thước đo gĩc. Cách 2: Gấp giấyNhận xét: Mỗi gĩc (khơng phải là gĩc bẹt) chỉ cĩ một tia phân giácĐường thẳng chứa tia phân giác của một gĩc là đường phân giác của gĩc đĩ.3. Chú ý:OxyzOmnttBài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC12 34TRỊ CHƠI: GIẢI MẢNH GHÉP – ĐỐN HÌNH NỀNAnh là ai ?Lý Tự TrọngCâu 1: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của gĩc xOy ? Trong những câu trả lời sau , em hãy chọn những câu đúng: Tia Ot là tia phân giác của gĩc xOy khi:xOt = tOyxOt + tOy = xOyxOt + tOy = xOy và xOt = tOy = a)b)c)d)xOt = tOy Câu 2: Cho gãc xOy b»ng 800, Ot lµ tia ph©n gi¸c cđa xOy. Gãc yOt b»ng:A. 200 B. 400C. 800 D. 1600xytBOBack Sè ®o gãc DOB b»ng:A. 400 B. 800C. 1000 D. 500 ODCâu 3: Cho hình vẽ. Tính số đo gĩc DOB, biết OB là tia phân giác của gĩc DOC.ADBC••.••.••.••.••.800?Sè tia ph©n gi¸c cđa gãc cã trong h×nh vÏ trªn lµ:A. 2 B. 3C. 4 D. 5xytmzOCCâu 4: Cho hình vẽ: PHẦN THƯỞNGPhÇn th­ëng lµ:Mét trµng ph¸o tay!Phần thưởng là một số hình ảnh “đặc biệt” để giải trí.PhÇn th­ëng lµ:10 lần xung phong phát biểuh­íng dÉn häc ë nhµ Tia phân giác của một gĩc là gì?	- Các cách vẽ tia phân giác của một gĩc. Lµm c¸c bµi tËp 33, 35, 36 SGKtrang 87. Chuẩn bị tiết sau luyện tập.Bài 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCXin chân thành cảm ơn!Tạm biệt quý thầy cơ giáo và các em học sinh!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc - Nguyễn Thị Diễm Thúy.ppt