Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Về nhà học thuộc và nắm vững định nghĩa tia phân giác của góc, đường phân giác của một góc

Cách nhận biết một tia là tia phân giác của một góc

Áp dụng các kiến thức của bài học để làm các bài tập 33, 34, 35/tr. 87SGK

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 401Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Tuyết Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV : NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNGCHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔKiÓm tra bµi cò ??Ai nhanh hơn nào ?Bài tập :Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOy = 800, xOz = 400.Oxy40o80ozĐÁP ÁN BÀI 6TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCQuan sát hình và trả lời các câu sau :Ai nhanh hơn nào ?Thảo luậnNhóm 4 phútBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC40oxz y80oO40oCho biết xOy = 800 , xOz = 400Tia Oz có nằm giữa tia Ox và tia Oy không? Vì sao ?b) Tính yOz, so sánh yOz và xOz ? c) Nêu nhận xét về tia Oz. xyO40o80oza)Ta có: xOz = 400, xOy = 800 Do đó xOz < xOy Nên tia Oz có nằm giữa tia Ox và Oy 400 + zOy = 800b.Ta có :xOz + zOy = xOySuy ra : zOy = 400Vậy : xOz = zOy = 400ĐÁP ÁN Bài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy zOx = zOyBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCTia Oz là tia phân giác của góc xOy 40oxz y80oO40oBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC1/ Tia phân giác của một góc là gì?yzxO Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.* Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?450nmOH1pOn là tia phân giác của mOpbH2caOOb là tia phân giác của aOcECODOE là tia phân giác của CODH3Op450nmOacbCEOD450OpnmmnPOH1H2H3ĐOacSCEDEOSb* Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?On là tia phân giác của mOpOb là tia phân giác của aOcOE là tia phân giác của CODBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC2/ Cách vẽ tia phân giác của một góc.a/ Dùng thước đo góc.Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 6406402Suy ra xOz = = 320Mà : xOz = zOyTa có : xOz + zOy = xOyOxyz32o32o64oBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC2/ Cách vẽ tia phân giác của một góc.a/ Dùng thước đo góc.Cách vẽ:Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho xOz = 320Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh OyVẽ tia phân giác theo nếp gấp đó.OTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi : xOz = zOy =xOy2Bài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC2/ Cách vẽ tia phân giác của một góc.b/ Gấp giấy.Vẽ góc xOy lên giấyyxOtOnmt’45obOcaBài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCNhận xét : Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.2/ Cách vẽ tia phân giác của một góc.Oxytt’Hai tia Ot, Ot’ là tia phân giác của góc bẹt xOyGóc bẹt có hai tia phân giác là hai tia đối nhauz’Oxyz32o32oOmntt’Bài 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCĐường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.3/ Chú ý.Bài tập32 (SGK)Ai nhanh hơnabcdxOt = yOtxOt + tOy = xOyxOt + tOy = xOy và xOt = tOyxOt = yOt =xOy2Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng :Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi : Chọn c,dabcdxOt = yOtxOt + tOy = xOyxOt + tOy = xOy và xOt = tOyxOt = yOt =xOy2 *Hình ảnh thực tế:Sườn đứng của diều được đặt ở vị trí nào để diều khi bay không bị đảo, nghiêngHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Về nhà học thuộc và nắm vững định nghĩa tia phân giác của góc, đường phân giác của một gócCách nhận biết một tia là tia phân giác của một gócÁp dụng các kiến thức của bài học để làm các bài tập 33, 34, 35/tr. 87SGKCHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MỘT NGÀY THẬT VUI

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc - Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Trường THCS Ấp Bắc.ppt