Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai

 Trong tử cung, các tế bào thai phân chia không ngừng, hình thành 3 lớp tế bào.

 Thai được nuôi dưỡng và phát triển bình thường là nhờ nhau thai, qua đó thai trao đổi chất với cơ thể mẹ.

 

ppt 9 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 993Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chăm ngoan, học giỏi BAØI 62. THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI. 1. Thụ tinh.TINH TRÙNG BƠI TỪ ÂM ĐẠO LÊNTRỨNG VÀ TINH TRÙNG KẾT HỢP Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI. Sự thụ tinh chỉ xảy ra khi trứng gặp được tinh trùng và tinh trùng lọt được vào trứng để tạo thành hợp tử. 1. Thụ tinh.TRỨNG TINH TRÙNGHỢP TỬ Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI. Sự thụ tinh chỉ xảy ra khi trứng gặp được tinh trùng và tinh trùng lọt được vào trứng để tạo thành hợp tử. Sự thụ thai chỉ xảy ra khi trứng đã thụ tinh bám được và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung. 1. Thụ tinh. 2. Thụ thai.LÀM TỔHỢP TỬDi chuyển về tử cung Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI.II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI.Thảo luận nhóm. * Thai được nuôi dưỡng như thế nào? * Thai phát triển như thế nào? * Trong tử cung của mẹ, thai được bảo vệ như thế nào? * Thời gian mang thai của người mẹ là bao nhiêu lâu? Trong tử cung, các tế bào thai phân chia không ngừng, hình thành 3 lớp tế bào. Thai được nuôi dưỡng và phát triển bình thường là nhờ nhau thai, qua đó thai trao đổi chất với cơ thể mẹ. Thời gian mang thai khoảng 280 ngày. Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI.II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI. Hiện tượng lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhày gọi là hiện tượng kinh nguyệt.III. HIỆN TƯỢNG KINH NGUYỆT.FSHLH4132Thể vàngƠstrôgenHành kinhPrôgestêrônNang trưng phát triển.11428Chu kì kinh nguyệt Hiện tượng kinh nguyệt là gì? Xảy ra khi nào? Do đâu?Thảo luận nhóm. Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI.II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI. Hiện tượng lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhày gọi là hiện tượng kinh nguyệt.III. HIỆN TƯỢNG KINH NGUYỆT.Củng cố 1. Kinh nguyệt lần đầu là dấu hiệu cho thấy nữ giới đã đến tuổi có khả năng và. 2. Hằng tháng, một .chín và rụng từ một trong hai buồng trứng. 3. Hiện tượng trứng chín rời khỏi buồng trứng được gọi là 4.Trứng gặp tinh trùng trong ống dẫn trứng, sẽ xảy ra hiện tượngvà phụ nữ sẽcó thaisinh contrứngsự rụng trứngthụ tinhcó thai Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI.II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI. Hiện tượng lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhày gọi là hiện tượng kinh nguyệt.III. HIỆN TƯỢNG KINH NGUYỆT.Củng cố 5. Trứng đã thụ tinh bắt đầu phân chia, đồng thời di chuyển đến. 6. Để có thể phát triển thành thai, trứng đã thụ tinh cần phải bám vàtrong lớp niêm mạc tử cung. Nơi bám đó sẽ phat triển thành để nuôi dưỡng thai. 7. Sự .kéo dài trong khoảng 280 ngày và đứa trẻ sẽ được sinh ra.tử cunglàm tổnhau thaimang thai Tiết 65: THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAII. THỤ TINH VÀ THỤ THAI.II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI. Hiện tượng lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhày gọi là hiện tượng kinh nguyệt.III. HIỆN TƯỢNG KINH NGUYỆT.Dặn dò. Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục “ Em có biết ?” Soạn trước bài 63 SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.ppt