Bài 7: Ôn tập bài hát: Ca - Chiu - sa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8

1. Mục tiêu:

1.1Kiến thức:

 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Ca- chiu- sa.

 - Biết bài TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương là nhạc Pháp. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca.

- Thực hiện câu hỏi và bài tập trong SGK.

1.2 Kĩ năng:

 - Hát (đọc nhạc- ghép lời ca TĐN) kết hợp với gõ đệm phách. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

1.3 Thái độ:

 - Qua nội dung bài học nhằm hướng các em có tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2.Trọng tâm:

 - Tập đọc nhạc : TĐN số 8.

3. Chuẩn bị:

3.1 Giáo viên:

 - Đàn Organ, đĩa nhạc.

3.2 Học sinh:

 - Thanh phách.

 - Đọc trước tên nốt nhạc TĐN Số 8.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 1956Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 7: Ôn tập bài hát: Ca - Chiu - sa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:7 - Tiết: 28 Ôn tập bài hát: Ca- chiu- sa
 Tuần : 30 Tập đọc nhạc: TĐN Số 8
1. Mục tiêu:
1.1Kiến thức:
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Ca- chiu- sa.
 - Biết bài TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương là nhạc Pháp. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca.
- Thực hiện câu hỏi và bài tập trong SGK.
1.2 Kĩ năng:	
 - Hát (đọc nhạc- ghép lời ca TĐN) kết hợp với gõ đệm phách. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
1.3 Thái độ:
 - Qua nội dung bài học nhằm hướng các em có tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
2.Trọng tâm:
 - Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
3. Chuẩn bị:
3.1 Giáo viên:
 - Đàn Organ, đĩa nhạc.
3.2 Học sinh:
 - Thanh phách.
 - Đọc trước tên nốt nhạc TĐN Số 8.
4. Tiến trình:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 - GV: Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số .
 - HS: Ổn định chỗ ngồi, báo cáo sĩ số.
 7a1: 7a2: 7a3:
4.2 Kiểm tra bài cũ: “Ca- chiu- sa” ( Thực hiện trong quá trình ôn tập).
 - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to, rõ, có vận động theo bài hát (9đ).
 - Nêu đúng tên bài, tác giả, vở ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp (1đ)
 - Nêu tên bài TĐN Số 8?( Chú chim nhỏ dễ thương -nhạc Pháp)
 * GV đánh giá xếp loại căn cứ vào số điểm HS đạt được : Đ( 5-10đ); CĐ( 1-4đ).
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
HĐ1: Vào bài:
 Ở tiết trước, chúng ta đã được học bài hát Ca-chiu- sa và Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại để hát bài hát được hay hơn và tìm hiểu thêm về bài TĐN Số 8.
 GV: Ghi nội dung.
HĐ2: Ôn tập bài hát: Ca- chiu- sa
*Luyện thanh.
GV: Đệm đàn
HS: Luyện theo mẫu (mima) 1-2 phút.
 * Ôn tập:
GV : Mở đĩa giai điệu hoàn chỉnh bài hát. 
GV: Đàn giai điệu
HS: Hát hoà giọng 1-2 lần kết hợp gõ phách.
GV: Nhận xét, sửa sai. (Hát và đàn giai điệu nhiều lần những chỗ sai cho HS sửa).
GV: Lưu ý HS hát thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát cho đúng.
 Yêu cầu từng dãy trình bày kết hợp gõ phách.
GV: Gọi chỉ định 1-2 HS trình bày bài hát.
HS: Nghe, nhận xét
GV: Nhận xét, ghi điểm.
* Chuyển ý: 
GV: Hát 1 câu trong bài chú chim nhỏ dễ thương
HS: Nghe, đoán tên bài hát.
GV: Các em đã được học bài hát này trong chương trình tiểu học, tiết học này chúng ta sẽ được đọc nhạc bài này nhé. 
GV: Ghi bảng.
HĐ4: Tập đọc nhạc: TĐN số 8– Chú chim nhỏ dễ thương 
* Tìm hiểu bài:
GV: Treo tranh bài TĐN. 
 Giới thiệu tên bài, tác giả.
GV ?: Bài được viết ở nhịp mấy?
 Trong bài có sử dụng những nốt gì (cao độ)? Trường độ?
HS: Quan sát, trả lời.
GV: Ghi bảng.
GV?: Bài còn sử dụng kí hiệu gì? 
HS: Trả lời.
GV: Chỉ bảng, gõ phách.
HS: Đọc tên nốt kèm theo hình nốt. (đô đen, đô đen, đô đen) kết hợp gõ phách.
GV: Yêu cầu HS viết cao độ của bài từ thấp lên cao.
GV: Đàn cho HS đọc cao độ.
* Tập đọc nhạc.
GV: Đàn giai điệu cả bài trên đàn 1-2 lần.
HS: Nghe, cảm nhận.
Tập đọc câu 1:
GV: Đàn giai điệu 2-3 lần.
HS: Nghe, nhẩm theo.
GV: Đàn, bắt nhịp.
HS: Đọc hoà giọng kết hợp gõ phách 1-2 lần.
GV: Nhận xét, sửa sai.
GV: Chỉ định 1-2 HS đọc nhạc.
HS: Nghe, nhận xét.
GV: Nhận xét, sửa sai.
* Tập câu còn lại: GV hướng dẫn tương tự câu 1 sau đó ghép câu theo lối móc xích.
* Ghép cả bài và ghép lời ca:
GV: Đàn giai điệu 1 lần.
HS: Nghe, nhẩm theo.
GV: Đàn, bắt nhịp.
HS: Đọc hoà giọng kết hợp gõ phách 1-2 lần.
GV: Nhận xét, sửa sai.
GV: Yêu cầu từng dãy thực hiện.
 Gọi 1-2 cặp đứng dậy đọc.
HS: Nghe, nhận xét.
GV: Nhận xét, sửa sai.
GV: Chia lớp thành hai dãy, 1 dãy đọc nhạc, 1 dãy ghép lời ca và ngược lại.
HS: Nghe, nhận xét.
GV: Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.
 Hướng dẫn HS hát lời ca kết hợp đánh nhịp.
HS: Thực hiện hát lời ca kết hợp đánh nhịp.
GV: Nhận xét, sửa sai.
 Gọi 1-2 tổ thực hiện
HS: Nghe, nhận xét.
GV: Gọi 1-2 HS thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa sai, tuyên dương, khuyến khích.
1.Ôn tập bài hát:
 Ca- chiu- sa
2.Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 Chú chim nhỏ dễ thương 
 Nhạc Pháp
 Lời việt: Hoàng Anh
 - Nhịp 4
 4
 - Cao độ: la, đô, rê, mi, son, pha, (sòn).
 - Trường độ: Nốt đen, nốt đen chấm dôi, nốt tròn, móc đơn.
 - KH: Dấu lặng đen, dấu quay lại.
4.4 Câu hỏi, bài tập và củng cố: 
 - GV: Đàn, bắt nhịp
 - HS: Đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ phách bài TĐN Số 8(1-2 lần).
 - GV: Nhận xét chung.
4.5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
 - Ôn lại bài hát: Ca- chiu- sa, TĐN Số 8 kết hợp gõ đệm phách, học thuộc lời ca. chép TĐN Số 8 vào tập.
 - Đọc trước bài :+ Nhạc lí: Gam trưởng- giọng trưởng. NS Huy Du và bài hát:Đường chúng ta đi. 
 - Thực hiện câu hỏi và bài tập trong SGK. 
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung:	
Phương pháp:
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 28. Ôn tập Tập đọc nhạc - TĐN số 8.doc