Bài 9: Hiện tường ngày đêm dài ngắn theo mùa

Trong khi chuyển động, do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên có lúc BBC, có lúc NBC ngả về phía mặt trời.

Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục TĐ  Các địa điểm ở NCB và NCN có hiện tựng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ

 

pptx 11 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/09/2015 Lượt xem 595Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 9: Hiện tường ngày đêm dài ngắn theo mùa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9. HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊN DÀI NGẮN THEO MÙA1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên TĐSTBNBÀI 9. HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊN DÀI NGẮN THEO MÙAEm có nhận xét gì về trục TĐ và đường phân chia ST?Trong khi chuyển động, do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên có lúc BBC, có lúc NBC ngả về phía mặt trời. Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục TĐ  Các địa điểm ở NCB và NCN có hiện tựng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên TĐBÀI 9. HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊN DÀI NGẮN THEO MÙA Quan sát hình cho biết, ngày 22-6 ánh sáng MT chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì?22/622/12 Quan sát hình cho biết, ngày 22-6 ánh sáng MT chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì?Vào ngày 22/6, NCB ngả về phía mặt trời nhiều nhất có diện tích được chiếu sáng rộng nhất, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23027' B → vĩ tuyến đó gọi là chí tuyến B.Vào ngày 22/12 ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc với vĩ tuyến 23027' → Chí tuyến Nam.Ngày đêm dài ngắn khác nhau có sự trái ngược nhau giữa hai nữa cầu. 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên TĐBÀI 9. HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊN DÀI NGẮN THEO MÙASo sánh độ dài ngày đêm ở những địa điểm có vĩ độ khác nhauVào 22/6 - 22/12 các điểm ở vĩ tuyến 66033' B-N → có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.Các địa điểm nằm từ 66033' Bắc và Nam đến hai cực có số ngày có ngày, đêm dài 24 giờ giao động theo mùa, từ 1 ngày đến 6 tháng.Các điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.2. Ở hai miền cực số ngày, đêm dài 24 giờ thay đổi theo mùaBÀI 9. HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊN DÀI NGẮN THEO MÙA

Tài liệu đính kèm:

  • pptxBài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.pptx