Bài 9: Tam giác - Trường THCS Búng Tàu

- Khái niệm: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C, không thẳng hàng.

+ Tam giác:

+ Tam giác ABC:

 

ppt 16 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 479Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 9: Tam giác - Trường THCS Búng Tàu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Bỳng TàuLỚP:6CHÀO MỪNG QUí THẦY Cễ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP.Kiểm tra bài cũCho ba điểm A, B, C thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng AB, BC, AC. 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng,vẽ đoạn thẳng AB, BC, AC. BÀI 9:TAM GIÁCBài 9: Tam giác1. Tam giác ABC là gì?Tam giác ABC là hình tạo bởi mấy đoạn thẳng ?Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, AC, BC khi 3 điểm A,B,C không thẳng hàng.Kí hiệu tam giác ABC: ABCBa đoạn thẳng AB, AC, BC trên hình vẽCó cho ta hình tam giác ABC không?Hãy nêu kí hiệu và cách đọc khác của tam giác ABC?Các kí hiệu khác: BCA, CAB, CBA, BAC, ACBCABCBATam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C, không thẳng hàng.Kí hiệu:ABC+ Tam giác: + Tam giác ABC:hoặc Bài 43: Điền vào chỗ trống trong cỏc phỏt biểu sau:a) Hỡnh tạo thành bởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . được gọi là tam giỏc MNP. ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P khụng thẳng hàngb)Tam giỏc TUV là hỡnh Gồm ba đoạn thẳng TU, UV , TV .Khi ba điểm T,V,U khụng thẳng hàngTam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm: (sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC:hoặc Các yếu tố:+ Đỉnh:ABC...Ba điểm A, B, Cđỉnhđỉnhđỉnh+ Cạnh:cạnhcạnhcạnhBa đoạn thẳng AB, BC, AC+ Góc:Ba góc BAC, CBA, ACBTên tam giácTên 3 đỉnhTên 3 gócTên 3 cạnhBài 44 SGK Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:ABI, BIA, BAIABCHình 55ABC, BCA, CABAB, BI, IAAI, IC, CAA, B, CA, I, C ABI AIC ABCA, B, IIAC, ACI, CIAAB, BC, CATiết 26 TAM GIáCIThảo luận nhómTam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Định nghĩa: (sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC: Các yếu tố:+ Đỉnh:Ba điểm A, B, C+ Cạnh:Ba đoạn thẳng AB, BC, AC+ Góc:Ba góc BAC, CBA, ACBa.bc.mn*Điểm M là điểm nằm bên trong tam giác (hay điểm trong của tam giác)*Điểm N là điểm nằm bên ngoài tam giác (hay điểm ngoài của tam giác)Các ứng dụng trong thực tế Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm.Lấy một giao điểm của hai cung trên , gọi giao điểm đó là A.Vẽ đoạn thẳng AB,AC ta có tam giác ABCBài 9: Tam giác1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giácDICBAKCBAVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cmCách vẽ:Bài 47SGK : Vẽ đoạn thẳng IR dài 3cm.Vẽ một điểm T sao cho TI = 2,5cm, TR = 2cm.Vẽ tam giác TIR.Tiết 26 TAM GIáCThứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010Củng cốTam giácYếu tố- Đỉnh (Điểm)- Cạnh (Đoạn thẳng)- Góc- Cách vẽKhái niệmkí hiệuBài 2 .Hãy chỉ ra trong các hình vẽ sau hình nào là tam giác ABC bằng cách điền Đ(đúng), S (sai)?CACACBBCABABSĐSĐTam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?2) Vẽ tam giác3) Hướng dẫn về nhà+ Học bài theo vở ghi và theo SGK.+ Làm các bài tập còn lại trong SGK.+ Ôn tập kiến thức Hình học 6 đã học.+ Làm các câu hỏi phần ôn tập SGK trang 95.ChúcCácEmHọcChúcThầyCôVui 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Tam giác - Trường THCS Búng Tàu.ppt