Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam?

 Hai thanh có thể tích là 12cm3 và 17cm3

Thanh thứ hai hơn thanh thứ nhất là 56,5 g

 

ppt 16 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 109Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 1. Phát biểu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận ?KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.2. Cho: và y – x = 56,5. Tìm x, y ?KIỂM TRA BÀI CŨ Giải :Theo đề bài ta có : và y – x = 56,5Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : Vậy : x = 135,6 và y = 192,1 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnTiết 24: Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam?Cho biết Hai thanh có thể tích là 12cm3 và 17cm3 Thanh thứ hai hơn thanh thứ nhất là 56,5 gHỏi Mỗi thanh nặng bao nhiêu?Thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 nên ta có: Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1GiảiGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g).Vì khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m2 - m1 = 56,5Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5.Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gDo đó : m1 = 12 . 11,3 = 135,6 g m2 = 17 . 11,3 =192,1 gCho biết Hai thanh có thể tích là 12cm3 và 17cm3 Thanh thứ hai hơn thanh thứ nhất là 56,5 gHỏi Mỗi thanh nặng bao nhiêu? Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN?1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5gKhối lượng cả hai thanh là 222,5g nên ta có: Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1GiảiGọi khối lượng hai thanh đồng chất lần lượt là m1(g) và m2 (g) Vì khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m2 + m1 = 222,5?1: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g Trả lời: Hai thanh kim lọai đồng chất có khối lượng là 89g và 133,5gDo đó : m1 = 10 . 8,9 = 89 g m2 = 15 . 8,9 =133,5 g Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1?1: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g Chú ý: Bài toán ?1 ta có thể phát biểu đơn giản: Chia số 222,5 ra thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15Ban học sinh trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy? Em hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán đó??Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài toán 2:Cho tam giác ABC có số đo các góc lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNGiải :Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là A, B, CTheo đề bài ta có:vàTheo tính chất dãy tỉ số bằng nhau :Vậy:Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh ?Bài 8 trang 56 (SGK)Giải:Gọi số cây trồng được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z.Theo đề bài, ta có: x + y + z = 24 và Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:Do đó: Vậy : Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 8 cây, 7 cây, 9 cây.Tìm hai số a, b biết chúng lần lượt tỉ lệ thuận với m, n cho trước và biết a + b = k (hoặc a – b = k).Tìm ba số a, b, c biết chúng lần lượt tỉ lệ thuận với m, n, t cho trước và biết a + b + c = k. Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Ghi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau Xem lại các bước giải một bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Bài tập về nhà: 5; 6; 7; 8; 10 SGK trang 56 Tiết sau: Luyện tậpHướng dẫn về nhà29HẸN GẶP LẠIXin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_II_2_Mot_so_bai_toan_ve_dai_luong_ti_le_thuan.ppt