Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 29: Hàm số - Luyện tập

Ví dụ1: Nhiệt độ T ( 0 C ) tại các thời điểm t ( giờ ) trong cùng một ngày cho trong bảng sau :

Nhiệt độ T có phụ thuộc vào sự thay đổi vào thời gian t trong cùng một ngày không ?

Với mỗi giá trị của t ta luôn nhận được mấy giá trị trị tương ứng của T ?

 

ppt 19 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 114Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 29: Hàm số - Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Môn: Đại sô lớp 7Giáo viên: Chu Thị Thiếu Tiết 29: HÀM SỐ - LUYỆN TẬP - Ví dụ1: Nhiệt độ T ( 0 C ) tại các thời điểm t ( giờ ) trong cùng một ngày cho trong bảng sau :t ( giôø )048121620T ( 0C )201822262421? Nhiệt độ T có phụ thuộc vào sự thay đổi vào thời gian t trong cùng một ngày không ?? Với mỗi giá trị của t ta luôn nhận được mấy giá trị trị tương ứng của T ?t ( giôø )048121620T ( 0C )201822262421 Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t. Với mỗi giá trị của t ta luôn nhận được một giá trị tương ứng của T .Vậy ta nói T là hàm số của t- Ví dụ 2: Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V(cm3) theo công thức : m = 7,8V? 1Tính các giá trị khối lượng của m khi V = 1 ; 2 ; 3 ; 4.Kết quả :V = 1 	 =>V = 2 	=>V = 3	=>V = 4 	=>m = 7,8m = 7,8.2 = 15,6m = 7,8.3 = 23,4m = 7,8.4 = 31,2V = 1 	 =>V = 2 	=>V = 3	=>V = 4 	=>m = 7,8m = 7,8.2 = 15,6m = 7,8.3 = 23,4m = 7,8.4 = 31,2 Khối lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của thể tích V ứng với mỗi giá trị của V ta được chỉ một giá trị của m Ta nói m là hàm số của V- Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịc với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức :	? 2 Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5 ; 10 ; 25 ; 50.v ( km/h)5102550t ( h )+ Thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v + Ứng với mỗi giá trị của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị của t Ta nói t là hàm số của v10125Khái niệm hàm số : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x x, sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y thì y được gọi là hàm số của x.x gọi là biến số .Thảo luận nhóm Cho bảng các giá trị trong bảng sau . Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ? Nếu không hãy giải thích vì sao ?x-3-2-1123y-4-6-121264x449162331y-2234715x-2-10123y111111a)b)c)Gợi ý : Ta xét xem trong mỗi bảng ứng với mỗi giá trị của x thì xác định mấy giá trị của y? nếu thoả mãn ĐN là ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị duy nhất của y thì đó là hàm số.x-3-2-1123y-4-6-121264a)Kết quả : y là hàm số của x.x-3-2-1123y-4-6-121264a)-3	-2	-1  	1  	2  	3  -4	  -6	  -12	  12	  6	  4XYx449162331y-2234715b)Vì tại x = 4 ta xác định được hai giá trị của y là: ø -2 vaø 24	9	16 	23 	31 -2	  3 	 2 	 4 	  7	 15XY y không là hàm số của x *Ghi nhớ: - Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y gọi là “hàm hằng”.-2	-1	0 	1 2 3   1XYx-2-10123y111111c)y là hàm số của xKÍ HIỆU HÀM SỐ y Là hàm số của x, ta có thể viết :	Ví dụ : 	a) y = f(x) = 2x + 3	b) y = f(x) = 7,8x	 y = f(x) , y = g(x), y = h(x), . . . Trong kí hiệu y = f(x), ta phải hiểu x là biến số của y Vậy nếu x = a thì gía trị tương ứng của y = f(a), nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức trên ta tìm ra giá trị của y.Ví dụ: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 3Tính giá trị của y nếu x = -5.GiảiVới x = -5 thì y = f( -5 ) = 2. (-5) + 3 = -7 Vậy x = -5 thì y = -7.2. Khái niệm hàm số - Ví dụ 2: SGK Một số ví dụ về hàm số §5. Hàm số - Ví dụ 1: SGK - Ví dụ 3: SGK - Khái niệm : SGK - Chú ý : SGK LUYỆN TẬPCho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1.Tính f( 1/ 2 ) ; f( 1 ) ; f( 3 ).	f(1/2) = 3.(1/2)2 + 1 = 3. ¼ + 1 = 7/4 f(1) = 3. 12 + 1 = 3 + 1 = 4f(3) = 3. 32 + 1 = 3.9 + 1 = 28Bài 25Bài Giải Ta có :Cho hàm số y = 5x – 1.Lập bảng giá trị tương ứng của y khi x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1 / 5.Bài 26 -26-21-11-10-16 x-5-4-3-201/5 yTa có bảng : Khi nào thì y được gọi là hàm số của x ? Củng cố Có mấy cách cho hàm số ?Muốn tìm giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a ta làm như thế nào?Dặn dòHọc thuộc khái niệm hàm sốLàm bài tập 26 SGK.	

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_II_5_Ham_so.ppt