Bài giảng Địa lý 8 - Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

Dựa vào màu sắc, bảng chú thích H 28.1:
- Nước ta có những dạng địa hình nào?

 

ppt 25 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 1462Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lý 8 - Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ảnh: MỘT KHÚC SÔNG THUĐỊA LÝ 8TRƯỜNG THCS QUẾ CHÂUCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP.Giáo viên thực hiện: PHAN VĂN BÌNHBÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM? Dựa vào màu sắc, bảng chú thích H 28.1:- Nước ta có những dạng địa hình nào?Tiết 34BÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM- Dạng địa hình nào chiếm ưu thế?1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt NamBài 28 : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt NamCho biết có mấy loại núi ?+ Núi thấp dưới 1000 m chiếm 85%.+ Núi cao trên 2000 m chiếm 1% . * Dựa vào hình 28.1 - Hãy xác định các dãy núi lớn?- Tìm các đỉnh núi Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh.Hoàng liên sơnTrường sơn bắcTrường sơn nam 3143m2598mNúi Ngọc Linh 1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.Đồi núi ở nước ta phân bố như thế nào ?Tiết 34BÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAMVùng đồi núi gây khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế xã hội?Kinh tế chậm phát triểnGiao thông trở ngại * Xác định trên bản đồ: - Các vùng đồng bằng của nước ta? Đb Bắc bộĐb Nam bộĐb duyên hải Nam trung bộ* Em có nhận xét gì về diện tích đồng bằng ở nước ta? Nêu đặc điểm của nó?3143m2598mTìm một số nhánh núi, khối núi đâm ra biển chia cắt đồng bằng nước ta từ bắc vào nam?? Nhắc lại những nét chính của lịch sử phát triển tự nhiên nước ta qua các giai đoạn:Tiền Cambri.Cổ kiến tạo.-Tân kiến tạo.*Phần lớn lãnh thổ là biển*Phần lớn lãnh thổ được hình thành*Bị ngoại lực san bằng*Được nội lực nâng lên 2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. - Quan sát lát cắt nhận xét địa hình từ A-B và từ C-D phân bố từ nội địa ra biển gồm những bộ phận nào? - Xác định các vùng núi cao, các cao nguyên ba dan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa .Nhận xét sự phân bố và hướng nghiêng của chúng . Tiết 34: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Xác định 1 số dãy núi, dòng sông có hướng tây bắc – đông nam? Xác định 1 số dãy núi có hướng vòng cung? 3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.Tiết 34BÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM*Quan sát các bức ảnh sau và cho biết: Do những yếu tố nào mà nước ta có những kiểu địa hình như vậy?? Khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta ảnh hưởng đến bề mặt địa hình như thế nào?? Kể tên một số hang động nổi tiếng ở Việt Nam? 3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.Tiết 34BÀI 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAMĐộng Sửng Sốt (Vịnh Hạ Long)Động Phong Nha(Quảng Bình)Động Hương Tích(Chùa Hương)Động Tam Thanh (Lạng Sơn)* Rừng bị chặt phá gây ra những hậu quả gì? Trò chơi ô chữ Chúng ta có 6 ô chữ hàng ngang và 1 ô chữ đặc biệt có 10 chữ cái. Tương ứng với mỗi ô chữ là 1 câu hỏi. - Mỗi nhóm chọn bất cứ ô chữ nào và giải ô chữ đó. Giải đúng được 10 điểm, ô chữ xuất hiện, và ta có các từ khoá của ô đặc biệt. - Sau 6 ô chữ nhóm nào giải được ô đặc biệt được thêm 10 điểm. 13. Có 6 chữ cái. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong cÊu tróc ®Þa h×nh n­íc ta ?1. Có 8 chữ cái là tên của ho¹t ®éng ®Þa chÊt ®· lµm cho ®Þa h×nh n­íc ta cã h×nh d¹ng nh­ ngµy nay?2.Có 8 chữ cái là tªn mét hang ®éng cacxt¬ næi tiÕng cña n­íc ta ë Qu¶ng B×nh ?46352OẠTNẾIKNÂTIPPNNAGAHX4. Có 8 chữ cái. Đê sông, đê biển do tác nhân nào hình thành?5.Có 6 chữ cái. Mưa theo mùa làm cho đồi núi bị 6. Có 8chữ cái là tên đỉnh núi cao nhất ở Nam trung bộ.AHNGNOHPIÚNIỒĐIỜƯGNNOCNÒMIÓXHNILCỌGNPHNAXIPANGĐỉnh núi cao nhất nước taBµi 2: Gi¶i « ch÷LuËt ch¬i: T×m « ch÷ b»ng c¸ch gi¶i c¸c « ch÷ hµng ngang. Mçi tõ hµng ngang sÏ cã c¸c ch÷ ch×a kho¸. Sè « hµng ngang t­¬ng øng sè ch÷ c¸i cÇn t×m. Mçi häc sinh chän mét « hµng ngang lÇn l­ît tõ trªn xuèng ®Ó tr¶ lêi.12341. Tªn cña ®Ønh nói cao nhÊt ë n­íc ta ?p h a n x i p ¨ n ghn2. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong cÊu tróc ®Þa h×nh n­íc ta ?® å i n ó i i®3. Tªn cña ho¹t ®éng ®Þa chÊt ®· lµm cho ®Þa h×nh n­íc ta cã h×nh d¹ng nh­ ngµy nay ?T © n k i Õ n t ¹ o¹i4. Tªn mét hang ®éng cacxt¬ næi tiÕng cña n­íc ta ë tØnh Qu¶ng B×nh ?® é n g p h o n g n h a h®Þah×nhHướng dẫn về nhà:* Bài cũ:- Học bài cũ, làm bài tập ở tập bản đồ.- Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.* Bài mới: Tìm hiểu trước bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình- Nắm được những nét nổi bật về cấu trúc và kiến tạo của các dạng địa hình. Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài- Nghiên cứu các lược đồ và tranh ảnh trong bài học đó

Tài liệu đính kèm:

  • pptdia_8D_D_dia_hinh_VN.ppt