Bài giảng Hình học 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng

-Hai điểm C và D nằm cùng phía đối với điểm A

-Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D

-Hai điểm A và D nằm khác phía với điểm C

-Điểm C nằm giữa hai điểm A và D

* Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

 

ppt 5 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 611Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng1/ Thế nào là ba điểm thẳng hàng?Ba điểm thẳng hàng Ba điểm không thẳng hàng2/ Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng3/ Củng cố 	Ba điểm thẳng hàngKhi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàngBa điểm không thẳng hàngKhi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàngQuan hệ giữa ba điểm thẳng hàng-Hai điểm C và D nằm cùng phía đối với điểm A-Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D-Hai điểm A và D nằm khác phía với điểm C-Điểm C nằm giữa hai điểm A và D* Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lạiCủng cốa/ Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng là: B, D, C; B ,E ,A; D, E, Gb/ Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: G, A, E; D, C, E

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 2. Ba điểm thẳng hàng.ppt