Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ?

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ .

 a. Nguyên nhân

 b. Diễn biến

 c. Kết quả và ý nghĩa

 

ppt 21 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 724Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 17 Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng ( naêm 40 ) Bài 17 . Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ . a. Nguyên nhân b. Diễn biến c. Kết quả và ý nghĩa 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ?Nước Nam Việt từ năm 208 – 111 TCN - Hành chính : 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ? Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm mục đích gì ? Hành chính :Học SGK trang 47 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi? Người Hán Người Việt Châu Thứ sử Quận Huyện Thái thú và Đô uý Lạc tướng(Đơn vị hành chánh)(Người đứng đầu) Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán ? - Bộ máy cai trị : 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi - Chính sách cai trị : Áp bức , bóc lột : bằng tô thuế và cống nạp Đồng hoá dân tộc ta Chính sách đồng hoá: chính sách nhằm làm thay đổi lối sống của một dân tộc khác theo lối sống của dân tộc mình Sản vật cống nạp Thảo luận : Theo em , nhân dân ta sẽ có phản ứng gì trước các chính sách cai trị , bóc lột của nhà Hán ? Thảo luận : Theo em , nhân dân ta sẽ có phản ứng gì trước các chính sách cai trị , bóc lột của nhà Hán ?Nhân dân ta sẽ vùng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ, cai trị của nhà HánLược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Hán Thi Sách bị TôĐịnh giết chết a. Nguyên nhân : Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Mùa xuân năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổb. Diễn biến :Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này ( Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca  dân gian TKXVII ) Qua 4 câu thơ trên em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa . Các đội nghĩa binh kéo về Mê Linh tụ nghĩa Theo em , việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì ? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổb. Diễn biến :- Từ Hát Môn nghĩa quân tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa rồi Luy Lâu Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổKhởi nghĩa Hai Bà Trưng ( tranh vẽ ) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( tranh vẽ ) 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổc. Kết quả , ý nghĩa : - Khởi nghĩa giành được thắng lợi , độc lập dân tộc được khôi phục - Thể hiện tinh thần yêu nước , ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta Đền thờ Hai Bà Trưng ở Vĩnh Phúc Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ tượng niệm Hai Bà Trưng ( Vĩnh Phúc )Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương trước bàn thờ Hai Bà (Vĩnh Phúc ) Củng cố : Đánh dấu X vào ô  trước ý nói lên chính sách cai trị của nhà Triệu và nhà Hán ở Âu Lạc a. Triệu Đà chia Âu Lạc thành 2 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân b. Nhà Hán chia lại thành 3 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân và Nhật Nam c. Nhân dân Âu Lạc phải nộp cho chính quyền đô hộ các loại thuế và phải cống nạp nặng nề d. Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta , bắt dân ta phải theo phong tục người Hán e. Bọn quan lại Hán rất tham lam , tàn bạo và nhân dân Âu Lạc bị đối xử rất tàn tệ XXXXKhởi nghĩa Hai Bà Trưng đã giành được thắng lợihoàn toàn và nhanh chóng là do: a. Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nghĩa quân b. Được nhân dân ủng hộ c. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng d. Cả 3 đều đúng Củng cố : Dặn dò Học thuộc bài 17 Vẽ hình 43 trang 49Bài 18 - Trả lời câu hỏi : ” Ý nghĩa và tác dụng cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán “

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (2).ppt