Bài giảng Lịch sử 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

I. TRẬN TỐT ĐỘNG - CHÚC ĐỘNG.

Tháng 10/1426, 5 vạn viện binh do Vương Thông chỉ huy kéo vào nước ta. Vương Thông quyết định tấn công Cao Bộ

là nơi chủ lực của nghĩa quân.

Biết được ý đồ đó, quân ta đã phục binh ở Tốt Động và Chúc Động, quân Minh thua to, Vương Thông phải chạy về

thành Đông Quan.

 

ppt 25 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 681Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 19 : KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-1427)C. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM 1426 - CUỐI NĂM 1427).I. TRẬN TỐT ĐỘNG - CHÚC ĐỘNG.Tháng 10/1426, 5 vạn viện binh do Vương Thông chỉ huy kéo vào nước ta. Vương Thông quyết định tấn công Cao Bộ là nơi chủ lực của nghĩa quân. Biết được ý đồ đó, quân ta đã phục binh ở Tốt Động và Chúc Động, quân Minh thua to, Vương Thông phải chạy về thành Đông Quan.II. TRẬN CHI LĂNG - XƯƠNG GIANG (1427)+ Tháng 10/1427, 15 vạn viện binh của giặc do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy tràn vào nước ta.+ Quân ta phục kích giết được Liễu Thăng ở ải Chi Lăng và phó tướng Lương Minh ở Xương Giang.+ Sau đó Lê Lợi sai các tướng đem chiến lợi phần ở Chi Lăng đến doanh trại của Mộc Thạnh, hắn hốt hoảng rút chạy về Trung Quốc.+ Nghe tin hai cánh quân Viện binh đại bại, Vương Thông vội vã xin hòa và mở hội thề Đông Quan. Đất nước ta sạch bóng quân thù.+ Sự ủng hộ về mọi mặt của nhân dân. + Nhờ chiến thuật sáng tạo của Bộ chỉ huy Lam Sơn, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.2. Ý nghĩa lịch sử :+ Chiến thắng ngoại xâm dành độc lập cho đất nước.+ Mở ra thời kỳ mới cao hơn của Đại Việt.III. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ : 1. Nguyên nhân thắng lợi :

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).ppt