Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận

 Ở tiểu học
Hai đại lượng tỉ lệ thuận là hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần .

Ví dụ :

 - Chu vi và cạnh của hình vuông

 - Quãng đường đi được và thời gian của một chuyển động đều.

 - Khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất

+Vấn đề đặt ra ở đây là có thể mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận không?

 

ppt 22 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 108Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 23ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNChương IIHàm số và đồ thịMột số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnHàm sốĐại lượng tỉ lệ nghịchMột số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịchMặt phẳng toạ độĐồ thị hàm số y = axĐại lượng tỉ lệ thuận+Ví dụ : - Chu vi và cạnh của hình vuông - Quãng đường đi được và thời gian của một chuyển động đều. - Khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất+Vấn đề đặt ra ở đây là có thể mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận không? Ở tiểu học  Hai đại lượng tỉ lệ thuận là hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần .a) Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (km/h)Hãy viết công thức tính:b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (chú ý: D là một hằng số khác 0)?1 Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Định nghĩab) Công thứcy tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = ?y = 2 x 2Công thức nào cho ta biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x? y = k x (với k là hằng số khác 0)b) c) ?2Cho biết y tỉ lệ thuận vợi x theo hệ sộ tỉ lệ Vậy x tỉ lệ thuận với y không ? theo hệ số tỉ lệ nàø? Công thứcy tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = ?x tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ k=?y = 2 x 12-7b) c) Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Hình vẽ dưới là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của 4 con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột a, b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:?3CộtabcdChiều cao (mm)1085030Khối lượng(tấn)1085030Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 =?y3=?y4=?a. Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x?b. Điền vào dấu “?” trong bảng trên bằng số thích hợp?c. Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng?4của y và x?a. Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận y1= kx1 hay 6 = k.3k = 2.Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là 2b. y2 = kx2 = 2.4 = 8;y3 = 2.5 = 10;y4 = 2.6 = 12xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 =y3=y4=81012(chính là hệ số tỉ lệ của y đối với x) y= kx(k khác 0)b) c) Tính chấtNếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thìTỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia3214VUI MÀ HỌC - HỌC MÀ VUIBài 1(sgk/53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x ?Vì y = kx Biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận và hệ số tỉ lệ của y đối với x là 5 thì:y = x B.y = 5 x C. x = 5 y D. x = y x125yBài 2/54 SGK: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:- 4-10-2Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo công thức y = .x. Hãy tính giá trị của y khi x = 15. Với x = 10, ta có y = .15 = 10Ngµy 19-8-2010 Bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho Giáo sư Ngô Bảo Châu. Giải thưởng Fields - được xem là giải "Nobel Toán học"Ngµy 9.3.2011, Bộ GDĐT công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán và bổ nhiệm GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện. Trªn h×nh ¶nh phã Thñ t­íng NguyÔn ThiÖn Nh©n trao quyÕt ®Þnh cho GS Ng« B¶o Ch©u. 21HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc và nắm vững định nghĩa , tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận Làm bài tập: 1; 2; 3;4; 6;7 SBT Đọc trước bài “Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận”Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_II_1_Dai_luong_ti_le_thuan.ppt