Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 13: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Tìm hai số x và y, biết rằng: và x + y = 16.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :

Ta có:

 

ppt 11 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 13: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔĐẾN DỰ GIỜ LỚP 7/2GV: Lê Thanh ThiênMÔN: ĐẠI SỐ 7 Cho tỉ lệ thức 	 . Hãy so sánh các tỉ số: 	 và	 với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho .KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5’)GiảiTa có:Vậy: Tiết 13: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau* Tổng quát:* Mở rộng:(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Ví dụ:Tìm hai số x và y, biết rằng: 	và x + y = 16.	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :Ta có:TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.Vậy x = 6 ; y = 10Giải:2. Chú ý	 hay* Ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5?2 Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10Giải: Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C(a, b, c nguyên dương)	 hayTÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Ta có:* Ta viết:1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.Hoat động nhóm (5’)Để hưởng ứng phong trào trồng cây của trường. Hai lớp 7A và 7B đã tham gia trồng cây. Số cây trồng của lớp 7A, 7B tỉ lệ với các số 4 ; 5. Tính số cây trồng của mỗi lớp. Biết cả hai lớp trồng được 18 cây.GiảiGọi a,b lần lượt là số cây trồng của lớp 7A, 7B ( a, b nguyên dương)Ta có:	 và a + b = 18.Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: Vậy số cây trồng của mỗi lớp lần lượt là 8; 10 câyBài tập ( 5’)Số viên bi của ba bạn Minh , Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5 . Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tấtcả 44 viên bi.Giải:Gọi a,b,c lần lượt là số viên bi của Minh, Hùng, Dũng ( a,b,c nguyên dương)Ta có:	 và a + b + c = 44.Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng lần lượt là :8; 16; 20 viên biTheo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: PHIẾU HỌC TẬP (3’)Tìm x , y biết: và Giải:Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :Ta có:Vậy x = -2 ; y = 5HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ôn lại tính chất của tỉ lệ thức Làm bài tập: 58 trang 31/SGK. Chuẩn bị tiết Luyện Tập.Gọi x,y lần lượt là số cây trồng của 7A, 7B. Ta có :	 và y – x = 20.Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:Hướng dẫn bài: 58/30-SGKHai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồngXin cảm ơn quý thầy côTiết học đến đây kết thúc

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_I_8_Tinh_chat_cua_day_ti_so_bang_nhau.ppt