Bài giảng Ngữ văn 6, tập 1 - Con hổ có nghĩa

• Những nét cơ bản của truyện trung đại Việt Nam :

- Giai đoạn văn học từ thế kỷ thứ X đến cuối thế kỷ XIX.

- Truyện văn xuụi chữ Hỏn.

- Nội dung thường mang tính giáo huấn.

 - Gồm các loại truyện : Hư cấu, Kí, Sử.

- Cốt truyện, nhân vật đơn giản

ppt 11 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 593Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6, tập 1 - Con hổ có nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng cỏc thầy cụ giỏo Con hổ Con cọp- Chỳa sơn lõm - ễng ba mươi Họ : Mốo Felidae- Bộ : Ăn thịt Carnivora - Cỡ lớn nhất trong họ nhà mốo.Thức ăn chủ yếu là những loài thỳ khỏc. - Là loài thỳ dữ bậc nhất trong cỏc loài thỳ dữ “Dữ như cọp”.Tiết 56Hướng dẫn đọc thờmVăn bản CON HỔ Cể NGHĨA (Truyện trung đại Việt Nam) Tiết 56Hướng dẫn đọc thờmVăn bản CON HỔ Cể NGHĨA (Truyện trung đại Việt Nam) Tiết 56 Hướng dẫn đọc thờm Văn bản  CON HỔ Cể NGHĨA* Truyện trung đại Việt Nam :Những nét cơ bản của truyện trung đại Việt Nam :Giai đoạn văn học từ thế kỷ thứ X đến cuối thế kỷ XIX.Truyện văn xuụi chữ Hỏn.Nội dung thường mang tính giáo huấn. - Gồm các loại truyện : Hư cấu, Kí, Sử.Cốt truyện, nhân vật đơn giản.I. Đọc và kể :II. Tỡm hiểu văn bản :I. Đọc và kể :* Truyện trung đại Việt Nam :1. Chuyện con hổ ở Đụng Triều :Tiết 56: Hướng dẫn đọc thờm Văn bản CON HỔ Cể NGHĨAII. Tỡm hiểu văn bản :Trỏch nhiệm và tỡnh cảm thõn thiết đối với gia đỡnh, người thõn.- Tỡnh cảm biết ơn và quý trọng đối với người đó giỳp đỡ mỡnh trong cơn hoạn nạn. Hổ đực : gõ cửa, lao tới cõng bà, chạy như bay,gặp bụi rậm gai gúc rẽ lối ...- Hổ đực cầm tay bà nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt.- Hổ đực mừng rỡ, đựa giỡn với con.- Đào bạc tặng bà, đưa bà ra khỏi rừng, vẫy đuụi tiễn bà - Hổ cỏi sắp sinh con, hổ đực đi tỡm bà đỡ Trần.Tiết 56: Hướng dẫn đọc thờm Văn bản  CON HỔ Cể NGHĨAII. Tỡm hiểu văn bản :1. Chuyện con hổ ở Đụng Triều :I. Đọc và kể:* Truyện trung đại Việt Nam :2. Chuyện con hổ ở Lạng Giang :Hổ trả nghĩa bỏc tiều : + Một đêm nọ : tiếng gầm, sớm hụm sau, mang thịt nai+ Hơn mười năm sau : nhảy nhót, dụi đầu, gầm lên, chạy quanh quan tài+ Từ đó về sau: mang thịt vào ngày giỗ.- Hổ đền ơn bằng tỡnh cảm chõn thành, bền chặt .Tiết 56: Hướng dẫn đọc thờm Văn bản  CON HỔ Cể NGHĨACon hổ trỏn trắng bị húc xương, nhảy lờn vật xuốngmỏu me nhớt dói trào raHổ liếm mộp, nhỡn bỏc tiều rồi bỏ đi.Tiết 56: Hướng dẫn đọc thờm Văn bản  CON HỔ Cể NGHĨA* Truyện trung đại Việt Nam : I. Đọc và kể : II. Tỡm hiểu văn bản : 1. Chuyện con hổ ở Đụng Triều :2. Chuyện con hổ ở Lạng Giang : III. Tổng kết : 1. Nghệ thuật : 2. Nội dung : - Loại truyện hư cấu, nhõn hoỏ, mượn chuyện loài vật để núi chuyện con người .- Đề cao lũng nhõn nghĩa, thuỷ chung trong đạo làm người.VI. Luyện tập : * Bài tập trắc nghiệm : Trong những nhận xột sau đõy về loài vật trong truyện trung đại, ý nào đỳng ? A. Loài vật được nhõn hoỏ hoàn toàn và thuần tuý mang tớnh biểu tượng.B. Loài vật tuy cú những nột gần với con người nhưng khụng được miờu tả hoàn toàn theo cỏch nhõn hoỏ .1. Nghệ thuật : Hướng dẫn về nhà : Đọc kể lại cõu chyện .Làm bài luyện tập : Hóy kể về một con chú cú nghĩa với chủ .Chuẩn bị bài : Mẹ hiền dạy con.

Tài liệu đính kèm:

  • pptCon hổ có nghĩa.ppt