Bài giảng Ngữ văn 6, tập 2 - Lượm - Mai Thị Thu Hương

• Đọc – tìm hiểu chú thích:

Tỏc giả -taực phaồm:

a.Taực giaỷ:

Em hóy trỡnh bày vaứi neựt về tỏc giả ,taực phaồm?

Tố Hữu (1920 – 2002), teõn khai sinh laứ Nguyeón Kim Thaứnh là nhà cách mạng vaứ nhà thơ lớn của thơ ca hiện đại VN.

 

ppt 27 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 448Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6, tập 2 - Lượm - Mai Thị Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRệễỉNG THCS LONG THAỉNH BAẫCCHAỉO MệỉNG QUYÙ THAÀY COÂ ẹEÁN Dệẽ THAO GIAÛÛNGMOÂN : NGệế VAấNKieồm tra mieọng:Hs1: ẹoùc thuoọc loứng 5 khoồ thụ ủaàu cuỷa baứi thụ ẹeõm nay Baực khoõng nguỷ?-Qua baứi thụ “ẹeõm nay Baực khoõng nguỷ” cuỷa Minh Hueọ.Em haừy cho bieỏt vỡ sao ủeõm aỏy Baực Hoà laùi khoõng nguỷ?Hs2 :Neõu yự nghúa,ngheọ thuaọt baứi thụ? Haừy trỡnh baứy vaứi neựt veà taực giaỷ Toỏ Hửừu? Thửự hai ngaứy 4 thaựng 3 naờm 2013Tieỏt : 99Ngửừ vaờn (V)Giaựo vieõn :Mai Thũ Thu HửụngLệễẽM (Toỏ Hửừu)I. Đọc – tỡm hiểu chỳ thớch:1. Tỏc giả -taực phaồm: a.Taực giaỷ: ? Em hóy trỡnh bày vaứi neựt về tỏc giả ,taực phaồm? - Tố Hữu (1920 – 2002), teõn khai sinh laứ Nguyeón Kim Thaứnh là nhà cách mạng vaứ nhà thơ lớn của thơ ca hiện đại VN.	b. Tỏc phẩm:	- Thể thơ: 4 chữ	- Xuất xứ:Bài thụ được vieỏt năm 1949 trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. -Bài thơ được in trong tập thơ Việt Bắc (tập thơ thứ 2 của tác giả) 2.ẹoùc –keồ toựm taột baứi thụ:?Bài thơ kể và tả về Lượm qua những sự việc nào, bằng lời của ai ? Dựa theo trỡnh tự lời kể ấy, em hóy phõn đoạn cho bài thơ ? 	Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )-Bài thơ ghi lại hỡnh ảnh chỳ bộ liờn lạc dũng cảm hi sinh cho Cỏch mạng và tỡnh yờu thương, đau xút, lũng cảm phục của tỏc giả đối với em.-Lụứi cuỷa taực giaỷTieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )-Boỏ cuùc : 3 ủoaùn. 1.Tửứ ủaàu..xa daàn. 2.TT..giửừa ủoàng. 3.Lửụùm ụiủeỏn heỏt.Nhụự laùi cuoọc gaởp gụừ tỡnh cụứ giửừa nhaứ thụ vaứ Lửụùm.Chuyeỏn coõng taực cuoỏi cuứng vaứ sửù hi sinh cuỷa Lửụùm.Hỡnh aỷnh Lửụùm vaón soỏng maừi.Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )3.Giaỷi tửứ khoự: hieồm ngheứo:Nguy hieồm gay goẹửụứng ra:Toỏ Hửừu laùi tửứ Hueỏ ra Baộc theo sửù ủieàu ủoọng cuỷa Trung ệụngSGK/75Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )II.ẹoùc-tỡm hieồu vaờn baỷn :Hỡnh ảnh chuự beự Lượm trong kổ nieọm cuỷa taực giaỷ: ? Chỳ bộ Lượm và nhà thơ gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh naứo? ễỷ ủaõu?Em coự nhaọn xeựt gỡ veà caựch noựi “ngaứy Hueỏ ủoồ maựu”?Tieỏt :99 - LệễẽM -Hoaứn caỷnh:ngaứy Hueỏ ủoồ maựu-ẹũa ủieồm : Haứng Beứ.-Caựch noựi aồn duù:ngaứy Hueỏ khaựng chieỏn choỏng thửùc daõn phaựp . ?Lượm được nhà thơ miờu tả như thế nào về hỡnh dỏng, trang phục, cử chỉ, lời núi trong cụng việc ?Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )I/ Đọc- Tỡm hiểu chỳ thớch:Tiết 99: LƯỢM II/ Đọc- Tỡm hiểu văn bản: 1/ Hỡnh ảnh chuự beự Lượm .taực giaỷ:a/ Hỡnh dỏng : Loắt choắt Chõn thoăn thoắt Đầu nghờnh nghờnhb/ Trang phục: Xắc xinh xinh Ca lụ đội lệch Ngộ nghĩnhTừ lỏy gợi hỡnh=> Nhanh nhẹn, nhớ nhảnh, tinh nghịch(TỐ HỮU)Tiết 99: LƯỢM ( TỐ HỮU)1/ Hỡnh ảnh Lượm trong buoồi ủaàu gaởp gụừ:a/ Hỡnh dỏng :b/ Trang phục:c/ Cử chỉ:Huýt sỏo Như chim chớch Nhảy trờn đường vàng Cười hớp mớ So sỏnh Hồn nhiờn, vui tươi, yờu đời Cõu hỏi thảo luận:Em cảm nhận như thế nào về hỡnh ảnh “con đường vàng” ?LÁ VÀNGLÚA VÀNGNẮNG VÀNGCÁT VÀNGCỏt vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.I/ Đọc- Tỡm hiểu chỳ thớch:Tiết 99: LƯỢM (TỐ HỮU)II/ Đọc- Tỡm hiểu văn bản: 1. Hình ảnh chuự beự Lượm trong kổ nieọm cuỷa taực giaỷ:a/ Hỡnh dỏng :b/ Trang phục:c/ Cử chỉ:d/ Lời núi:Chỏu đi liờn lạc Vui laộm chỳ à Ở đồn  Thớch hơn ở nhàTự nhiờn, chõn thật, Chuự beự nhỏ nhắn hồn nhieõn,voõ tử,vui tửụi,yeõu ủụứi ,say meõ vụựi coõng vieọc khaựng chieỏn.?Vụựi caựch mieõu taỷ treõn taực giaỷ laứm noồi baọt hỡnh aỷnh Lửụùm coự nhửừng neựt gỡ ủaựng yeõu,ủaựng meỏn?Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )Những biện pháp nghệ thuật nào đã góp phần khắc họa hình ảnh nhân vật Lượm ?Caực yeỏu toỏ ngheọ thuaọt :tửứ laựy,so saựnh ,vaàn,nhũp 2/2 ủaừ goựp phaàn khaộc hoùa hỡnh aỷnh nhaõn vaọt Lửụùm.Cõu hỏi thảo luận: Trong baứi thụ tại sao nhà thơ lại gọi Lượm bằng nhiều cỏch như vậy ?-Traựnh laởp coự duùng yự ngheọ thuaọt.- “Chaựu,Lửụùm” thaõn maọt (tớnh chaỏt gia ủỡnh).- “Chuự beự” vai xaừ hoọi (caựch goùi ngửụứi lụựn vụựi em trai nhoỷ)- “ Chuự ủoàng chớ nhoỷ”theồ hieọn sửù traõn troùng ,bỡnh ủaỳng,ngang haứng giửừa 2 ngửụứi ủoàng chớ,2 ngửụứi chieỏn sú,1 ủaừ hi sinh,,1 coứn ụỷ laùi.Tieỏt :99 - LệễẽM (Toỏ Hửừu )Ra thế Lượm ơi !Cõu thơ góy đụi, từ ngữ bộc lộ cảm xỳcNgheùn ngaứo, baỏt ngụứ ,đau xút? Trong đoạn thơ này, có những câu thơ, khổ thơ có cấu tạo đặc biệt, em hãy tìm những câu thơ ấy và nêu tác dụng của nó trong việc biểu hiện cảm xúc của tác giả ?Tieỏt :99- LệễẽM (Toỏ Hửừu)2. Caõu chuyeọn caỷm ủoọng veà sửù hi sinh anh duừng cuỷa Lửụùm :Lượm ơi, coứn khoõng?-> Cõu hỏi tu từkhoõng tin raống Lửụùm ủaừ hi sinhTiết 99: LƯỢM ( TỐ HỮU)Vụt qua mặt trậnẹạn bay vốo vốo  Nguy hiểm Thư ” thượng khẩn “ Sợ chi hiểm nghốo? Tử theỏ saỹn saứng,tinh thaàn dũng cảm- Chỏu nằm giữa đồng. Hoỏ thõn vào thiờn nhiờn, trở thành bất tử.Nhaứ thụ ủaừ hỡnh dung vaứ mieõu taỷ Lửụùm thực hiện nhiệm vụ trong tình thế như thế nào ? Trong tư thế và tinh thần ra sao ?Lửụùm ủaừ hi sinh ntn ?Tiết 99: LƯỢM (TỐ HỮU)?Lụứi thụ naứo gaõy aỏn tửụùng maùnh nhaỏt cho ngửụứi ủoùc?Sự hi sinh của Lượm gợi cho em cảm xúc gì ?-Khâm phục, lòng tiếc thương, quyết tâm noi gương học tập người chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi.Vụt qua mặt trậnẹạn bay vốo vốo ẹoọng tửứ ,gụùi hỡnh aỷnh =>Lửụùm ủang haờng haựi laứm nhieọm vuù.3.Taõm traùng xuực ủoọng , noói ủau xoựt , ngheùn ngaứo cuỷa taực giaỷ khi hay tin Lửụùm hi sinh:“Lượm ơi còn không ?” câu thơ đặt ở cuối bài thơ như một câu hỏi đầy đau xót sau sự hi sinh của Lượm. Vì sao sau câu thơ ấy, tác giả lặp lại hai khổ thơ ở đoạn đầu với hình ảnh Lượm hồn nhiên,vui tươi, nhí nhảnh ? Tieỏt :99- LệễẽM (Toỏ Hửừu) Chỳ bộ loắt choắt ...........................Nhảy trờn đường vàngSự lặp lại (ủoaùn ủieọp khuực)Khẳng định Lượm vẫn sống mói trong lũng mọi người.=> Tỏc giả vụ cựng đau xút trước sự hy sinh anh dũng của Lượm.=>Tiết 99: LƯỢM ( TỐ HỮU)*Nhaõn vaọt Lửụùm khieỏn ngửụứi ủoùc nhụự ủeỏn chuự beự Ga-vụ-roỏt trong taực phaồm Nhửừng ngửụứi khoỏn khoồ cuỷa Vớch-to Huy –goõ.Em nhận xeựt gì về nghệ thuật , yự nghúa qua bài thụ Lượm?4.Ngheọ thuaọt : -Sửỷ duùng theồ thụ boỏn chửừ giaứu chaỏt daõn gian , phuứ hụùp vụựi loỏi keồ chuyeọn. -Sửỷ duùng nhieàu tửứ laựy coự giaự trũ gụùi hỡnh vaứ giaứu aõm ủieọu. -Keỏt hụùp nhieàu phửụng thửực bieồu ủaùt : mieõu taỷ. tửù sửù vaứ bieồu caỷm. -Caựch ngaột doứng caực aõu thụ : theồ hieọn sửù ủau xoựt, xuực ủoọng ủeỏn ngheùn ngaứo cuỷa taực giaỷ khi hay tin Lửụùm hi sinh.-Keỏt caỏu ủaàu cuoỏi tửụng ửựng trong baứi thụ khaộc saõu hỡnh aỷnh cuỷa nhaõn vaọt , laứm noồi baọt chuỷ ủeà cuỷa taực phaồm: hỡnh aỷnh chuự beự Lửụùm vui tửụi, hoàn nhieõn,haờng haựi,duừng caỷm seừ soỏng maừi trong loứng taực giaỷ,trong loứng chuựng ta. 5.YÙ nghúa : -Baứi thụ khaộc hoùa hỡnh aỷnh moọt chuự beự hoàn nhieõn,duừng caỷm hi sinh vaứ nhieọm vuù khaựng chieỏn.ẹoự laứ moọ hỡnh tửụùng cao ủeùp trong thụ Toỏ Hửừu.ẹoàng thụứi baứi thụ ủaừ theồ hieọn chaõn thaọt tỡnh caỷm meỏn thửụng vaứ caỷm phuùc cuỷa taực giaỷ daứnh cho chuự beự Lửụùm noựi rieõng vaứ nhửừng em beự yeõu nửụực noựi chung.I/ Đọc- Tỡm hiểu chỳ thớch:Tiết 99: LƯỢM TỐ HỮU II/ Đọc- Tỡm hiểu văn bản: 1/ Hình ảnh chuự beự Lượm trong kổ nieọm cuỷa taực giaỷ2. Caõu chuyeọn caỷm ủoọng veà sửù hi sinh anh duừng cuỷa Lửụùm : 3.Taõm traùng xuực ủoọng , noói ủau xoựt , ngheùn ngaứo cuỷa taực giaỷ khi hay tin Lửụùm hi sinh: 4.Ngheọ thuaọt: 5.YÙ nghúa baứi thụ:?Haừy tỡm 1 soỏ gửụng anh duừng trong thụứi kỡ khaựng chieỏn choỏng Phaựp-Myừ? 4.Toồng keỏt: ? Haừy trỡnh baứy vaứi neựt veà taực giaỷ,taực phaồm? ẹoùc thuoọc loứng ủoaùn thụ “ moọt hoõmheỏt” +Tố Hữu (1920-2002),teõn khai sinh laứ Nguyeón Kim Thaứnh là nhà cách mạng vaứ nhà thơ lớn của thơ ca hiện đại VN. + Bài thụ được vieỏt năm 1949 trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. ?Vieỏt ủoaùn vaờn ngaộn mieõu taỷ chuyeỏn ủi lieõn laùc cuoỏi cuứng vaứ sửù hi sinh cuỷa LửụùmTieỏt :99- LệễẽM (Toỏ Hửừu)Tiết 99: LƯỢM TỐ HỮU5.Hửụựng daón hoùc taọp:-Hoùc thuoọc baứi ghi treõn lụựp-tỡm hieồu phaàn vieỏt veà taực giaỷ vaứ taực phaồm-hoùc thuoọc loứng baứi thụ-hieồu yự nghúa cuỷa keỏt caỏu ủaàu cuoỏi tửụng ửựng theồ hieọn trong baứi thụ-sửu taàm moọt soỏ baứi thụ noựi veà nhửừng taỏm gửụng nhoỷ tuoồi maứ anh duừng. -Chuaồn bũ :Mửa 	+ẹoùc tỡm hieồu taực giaỷ ,taực phaồm ,giaỷiỷ tửứ khoự ,toựm taột baứi thụ .	+Ngheọ thuaọt,yự nghúa baứi thụ. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptLượm - Mai Thị Thu Hương.ppt