Bài giảng Số học 6 - Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

 

ppt 18 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 600Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học 6 - Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 _ Tiết 44 _ Bài 4CộNG HAI Số NGUYÊN CùNG DấUKiểm tra bàI cũ Nêu cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số.0ab*Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?*Nêu cách tính GTTĐ của số nguyên dương, nguyên âm, số 0?* Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a. * - Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính số đó. - Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của số đó. - Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.Nhận xét về so sánh hai số nguyên.Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.Cộng hai số nguyên cùng dấuIII. Phát biểu quy tắc.I. Cộng hai số nguyên cùng dấu dương.II. Cộng hai số nguyên cùng dấu âm.I. Cộng hai số nguyên cùng dươngBiểu diễn trên trục số:024(+2) + (+4) = (+6)6Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiênII Cộng hai số nguyên cùng âmBài toán: Nhiệt độ vào một buổi trưa và buổi chiều cùng ngày ở Matxcơva được cho trong biểu đồ hình cột sau: Hãy cho biết cột nào cao hơn? Nhiệt độ đã tăng hay giảm?Lời giải:(-3) + (-2) = (-5)Trả lời: Nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là -50cII Cộng hai số nguyên cùng âm1.Bài toán: ?1Tính và nhận xét kết quả: (-4)+(-5) = ?|-4 | + |-5 | = ?Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả.Quy tắc:II Cộng hai số nguyên cùng âm1.Bài toán: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả.2.Quy tắc:3.Ví dụ:(-17) + (-54) = -(17+54) = -71?2Thực hiện các phép tính(+37) + (+81) = 	; (-23) + (-17) = (-3) + (-6) =-12 + (-21) + (-5) =-78 + (-15) + (-3) + (-11) =Phiếu học tậpĐặt đề toán để khi giải ta có phép tính sau:(-5) + (-7) = (-12) Bài tập 26 - SGK:Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt đội giảm 70C. Lời giải: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu.ppt