Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý 8

Câu 2: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m.

 Nếu hai tàu đi cùng chiều, tàu A vượt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đầu tàu B là 70s. Nếu hai tàu đi ngược chiều thì từ lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đuôi tàu B là 14s. Tính vận tốc của mỗi tàu.

* Câu 7:

 Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô đã vợt một chiếc bè tại điểm A. Sau thời gian t = 60phút, chiếc ca nô đi ngợc lại và gặp chiếc bè tại một điểm cách A về phía hạ lu một khoảng l = 6km. Xác định vận tốc chảy của dòng nớc. Biết rằng động cơ của ca nô chạy với cùng một chế độ ở cả hai chiều chuyển động.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 2: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m.
	Nếu hai tàu đi cùng chiều, tàu A vượt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đầu tàu B là 70s. Nếu hai tàu đi ngược chiều thì từ lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đuôi tàu B là 14s. Tính vận tốc của mỗi tàu.
* Câu 7:
	Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô đã vợt một chiếc bè tại điểm A. Sau thời gian t = 60phút, chiếc ca nô đi ngợc lại và gặp chiếc bè tại một điểm cách A về phía hạ lu một khoảng l = 6km. Xác định vận tốc chảy của dòng nớc. Biết rằng động cơ của ca nô chạy với cùng một chế độ ở cả hai chiều chuyển động.
Câu7 :
 Gọi v1 là vận tốc của dòng nớc (chiếc bè) A C D B 
v là vận tốc của ca nô khi nớc đứng yên
Khi đó vận tốc ca nô:	 l
 - Khi xuôi dòng : v + v1
 - Khi ngợc dòng: v – v1
Giả sử B là vị trí ca nô bắt đầu đi ngợc, ta có: AB = (v + v1)t
Khi ca nô ở B giả sử chiếc bè ở C thì: AC = v1t
Ca nô gặp bè đi ngợc lại ở D thì: l = AB – BD (Gọi t/ là thời gian ca nô ngợc lên gặp bè)
 ị l = (v + v1)t – (v – v1)t/	(1) 
 Mặt khác : l = AC + CD
 ị l = v1t + v1t/	(2)
Từ (1) và (2) ta có (v + v1)t – (v – v1)t/ = v1t + v1t/ Û vt + v1t –vt/ + v1t/ = v1t + v1t/
 Û vt = –vt/ Û t = t/	(3)
Thay (3) vào (2) ta có : l = v1t + v1t ị v1 = 3(km/h)
	Câu II.(1.5 điểm):
	Một người đi xe đạp trên đoạn đường MN. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc 
v1 = 20km/h.Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2 =10km/hcuối cùng người ấy đi với vận tốc 
v3 = 5km/h.Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường MN?
Câu 4 (2 điểm): Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.
a/ Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?
b/ Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi.
-Vận tốc của người đi xe đạp?
-Người đó đi theo hướng nào?
-Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km? 
Câu 3(1,5điểm): 	
Một người đi từ A đến B. quãng đường đầu người đó đi với vận tốc v1, thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối đi với vận tốc v3. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường?
Câu 5 (2 điểm): 
Một chiếc Canô chuyển động theo dòng sông thẳng từ bến A đến bến B xuôi theo dòng nước. Sau đó lại chuyển động ngược dòng nước từ bến B đến bến A. Biết rằng thời gian đi từ B đến A gấp 1,5 lần thời gian đi từ A đến B (nước chảy đều). Khoảng cách giữa hai bến A, B là 48 km và thời gian Canô đi từ B đến A là 1,5 giờ. Tính vận tốc của Canô, vận tốc của dòng nước và vận tốc trung bình của Canô trong một lượt đi về?
Câu 3(1,5điểm): 
Gọi s1 là quãng đường đi với vận tốc v1, mất thời gian t1.
Gọi s2 là quãng đường đi với vận tốc v2, mất thời gian t2.
Gọi s3 là quãng đường đi với vận tốc v3, mất thời gian t3.
Gọi s là quãng đường AB.
Theo bài ra ta có:s1=	(1)	
Mà ta có:t2 = ; t3= Do t2 = 2 . t3 nên = 2. (2)	
Mà ta có: s2 + s3 = 	(3) 
Từ (2) và (3) ta được	 = t3 = 	(4) 	
	 = t2 = 	(5) 	
Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
 vtb = 	
Từ (1), (4), (5) ta được vtb = = 
Caõu 1: Moọt vaọt chuyeồn ủoọng tửứ A ủeỏn B caựch nhau 180m. Trong nửỷa ủoaùn ủửụứng ủaàu vaọt ủi vụựi vaọn toỏc v1=5m/s, nửỷa ủoaùn ủửụứng coứn laùi vaọt chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc v2= 3m/s.
 a.Sau bao laõu vaọt ủeỏn B?
 b.Tớnh vaọn toỏc trung bỡnh cuỷa vaọt treõn caỷ ủoaùn ủửụứng AB.
Caõu 1:(2,5 ủieồm).a. Thụứi gian ủi nửỷa ủoaùn ủửụứng ủaàu: t1=(s)
 Thụứi gian ủi nửỷa ủoaùn ủửụứng sau: t2= (s)
 Thụứi gian ủi caỷ ủoaùn ủửụứng: t = t1 + t2 = 18 + 30 = 48 (s)
 Vaọy sau 48 giaõy vaọt ủeỏn B.
 b.Vaọn toỏc trung bỡnh :
 v = (m/s).
Bài 1/ (4 điểm) Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.
Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?
Câu 3. Cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 20km trên cùng một đường thẳng có hai xe khởi hành chạy cùng chiều. Sau 2 giờ xe chạy nhanh đuổi kịp xe chạy chậm. Biết một xe có vận tốc 30km/h.
a) Tìm vận tốc của xe còn lại.
b) Tính quãng đường mà mỗi xe đi được cho đến lúc gặp nhau.
3
3
Cho biết: S = 20km, t = 2h, v = 30km/h
Tìm: a) Tìm vận tốc của xe còn lại.
 b) Tìm quãng đường mà hai xe đi được cho đến lúc gặp nhau.
Giải: a) Vận tốc của xe còn lại:
* Nếu vận tốc của xe chạy nhanh hơn là 30km/h, gọi vận tốc của xe chạy chậm hơn là v1.
+ Quãng đường mà hai xe đi được trong hai giờ là:
- Đối với xe chạy nhanh hơn: S1 = v.t; S1 = 30.2 = 60(km)
- Đối với xe chạy chậm hơn: S2 = v1.t; S2 = 2v1(km)
+ Ta có: S = S1 – S2 hay 60 – 2v1 = 20 ị v1 = 20(km/h).
* Nếu vận tốc xe chạy chậm hơn là 30km/h, gọi vận tốc xe chạy nhanh hơn là v2.
+ Quãng đường mà hai xe đi được trong hai giờ là:
- Đối với xe chạy nhanh hơn: S3 = v2t; S3 = 2v2.
- Đối với xe chạy chậm hơn: S4 = vt; S4 = 2.30 = 60(km).
+ Ta có: S = S3 – S4 hay 2v2 – 60 = 20 ị v2 = 40(km/h).
b) Quãng đường hai xe đi được đến lúc gặp nhau:
* Nếu vận tốc của xe chạy nhanh hơn là 30km/h:
+ Quãng đường mà xe chạy nhanh hơn đi được là: S1 = 30.2 = 60(km)
+ Quãng đường mà xe chạy chậm hơn đi được là: S2 = 20.2 = 40(km)
* Nếu vận tốc của xe chạy chậm hơn là 30km/h:
+ Quãng đường mà xe chạy nhanh hơn đi được là: S1 = 40.2 = 80(km)
+ Quãng đường mà xe chạy chậm hơn đi được là: S2 = 30.2 = 60(km)
 Câu 1: Một người đi bộ khởi hành từ trạm xe buýt A cùng lúc, cùng chiều với xe, vận tốc của người và xe lần lượt là V1= 5km/h; V2= 20km/h, đi về B cách A 10km. Sau khi đi được nửa đường.
 a.Có bao nhiêu xe buýt vượt qua người ấy? Không kể xe khởi hành cùng lúc ở A. Biết mỗi chuyến xe buýt cách nhau 30 phút
 b.Để chỉ gặp hai xe buýt (không kể xe xuất phát tại A), thì người ấy phải đi không nghỉ với vận tốc là bao nhiêu?
Câu 1: Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một điểm và đi cùng chiều trên một đường tròn có chu vi 1800m. Vận tốc của người đi xe đạp là 21,6km;của người đi bộ là 4,5km. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm gặp nhau.
Câu 1: Giang và Huệ cùng đứng một nơi trên một cái cầu AB cách đầu cầu 50m . Lúc Tâm vừa đến nơi cách đầu cầu A một quãng đúng bằng chiều dài chiếc cầu thì Giang và Huệ bắt đầu đI hai hướng ngược nhau . Giang đi về phía Tâm và Tâm gặp Giang ở đầu cầu A; Gặp Huệ ở đầu cầu B . Biết vận tốc của Giang bằng nửa vận tốc của Huệ. Tìm chiều dài l của chiếc cầu?
Câu 1: Ca nô đang ngược dòng qua điểmA rồi gặp một bè gỗ trôi xuôi. Ca nô đi tiếp 40 phút do hỏng máy nên bị trôi theo dòng nước . Sau 10 phút sửa xong máy ; canô quay lại đuổi theo bè và gặp bè tại B. Cho biết AB = 4,5km; công suất của canô không đổi trong suất quá trình chuyển động . Tínhvận tốc dòng nước .
 Bài 1: lúc 8 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h và của xe đi từ B là 28km/h.
 a.Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
 b.Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km?
Câu III (3.0 điểm) Có hai ca nô làm nhiệm vụ đưa thư giữa hai bến sông A và B ở cùng một bên bờ sông như sau : Hàng ngày vào lúc qui định, hai ca nô rời bến A và B chạy đến gặp nhau, trao đổi bưu kiện trong thời gian không đáng kể rồi quay trở lại ngay.Nếu hai ca nô cùng rời bến một lúc thì ca nô ở A phải mất 2 giờ mới trở về đến bến, còn ca nô từ B phải đi mất 5 giờ. Hỏi muốn cho 2 ca nô đi mất thời gian bằng nhau thì ca nô nào phải xuất phát muộn hơn , muộn hơn 1 khoảng thời gian bằng bao nhiêu ? Biết rằng 2 ca nô có cùng vận tốc đối với nước , nước chảy với vận tốc không đổi .
Câu 1 : (2 điểm) .Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vạn tốc không đổi. Người thứ 3 xuất phát trước người thứ nhất 30 phút ; và trước người thứ hai 45 phút ; Biết vận tốc người thứ nhất là 
v1 =15 km/h ; người thứ hai là v2 =10km/h. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với người thứ nhất và người thứ hai là t=1 giờ. Xác định vận tốc người đi xe thứ ba.
Bài 1: Một người đi bộ khởi hành từ trạm xe buýt A cùng lúc,cùng chiều với xe; với vận tốc lần lượt là v1 =5 km/h ;v2 =20 km/h đi về B cách A 10 km .Sau khi đi được nửa đường người ấy dừng lại 30 phút rồi tiếp tục đi đến B với vận tốc như cũ.
a) Có bao nhiêu xe buýt vượt qua người ấy ? Không kể xe khởi hành cùng lúc tại A .Biết mỗi xe buýt cách nhau 30 phút .
b)Để chỉ gặp hai xe buýt ( không kể xe tại A) thì người ấy phải đi không nghỉ với vận tốc ra sao?
Câu 1: Trên một đường thẳng;có 2 xe chuyển động đều với vận tốc không đổi.Xe 1 chuyển động với vận tốc 35 km/h .Nếu đi ngược chiều thì sau 30 phút khoảng cách giữa chúng thay đổi 5 km? Có nhận xét gì?
Câu 2: Một ca nô đi ngang sông xuất phát từ A nhằm thẳng hướng tới B. A cách B một khoảng AB = 400m . Do nước chảy nên ca nô đến vị trí C cách B một đoạn BC= 300m. Biết vận tốc của nước chảy là 3m/s.
a. Tính hời gian ca nô chuyển động.
b. Tính vận tốc của ca nô so với nước và so với bờ sông.
Câu 1: Tâm đi thăm một người bạn cách nhà mình 22km bằng xe đạp . Chú Tâm bảo Tâm chờ 10 phút và dùng xe mô tô đèo Tâm với vận tốc 40 km/h . Sau khi đi được 15 phút xe hư phải chờ sửa xe trong 30 phút . Sau đó chú Tâm và Tâm tiếp tục đi với vận tốc 10m/s . Tâm đến nhà bạn sớm hơn dự định đi xe đạp là 25 phút .Hỏi nếu đi xe đạp Tâm phải đi với vận tốc là bao nhiêu ?
Câu1 : Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi .Người thứ nhất và người thứ 2 xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1=10 km/h; v2=12km/h . Người thứ 3 xuất phát sau hai người nói trên 1 giờ khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người đi trước là =1giờ. Tim vận tốc của người thứ ba
Bài 2: Một chiếc ca nô sang ngang một dòng sông có nước chảy với vận tốc v1=1,2m/s .Muốn cho canô chuyển động vuông góc với bờ sông với vận tốcv2=3,2m/s thì động cơ của canô phải tạo ra cho nó 1 vận tốc bằng bao nhiêu?
Câu 2: Một người chèo một con thuyền qua sông nước chảy. Để cho thuyền đi theo đường thẳng AB thẳng góc với bờ người ấy phải luôn chèo để hướng con thuyền đi theo đường thẳng AC. Biết sông rộng 400m, thuyền qua sông hết 8 phút 20 giây; vận tốc của thuyền đối với nước là 1m/ giây. Tính vận tốc của dòng nước với dòng sông.
Câu 1: Một người đi xe đạp từ A đến B với dự định mất t=4 h. Do nửa quãng đường sau người ấy tăng vận tốc thêm 3km/h nên đến sớm hơn dự định 20 phút.
 a) Tính vận tốc dự định và quãng đường AB. 
 b) Nếu sau khi đi được 1 h; do có việc người ấy phải ghé lại mất 30 phút. Hỏi đoạn đường còn lại người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến nơi như dự định.
Câu 1: Hàng ngày ô tô thứ nhất xuất phát từ A lúc 6h đi về B ;ô tô thứ hai xuất phát từ B đi về A lúc 7h nên hai xe gặp nhau lúc 9h 48 phút.Hỏi hàng ngày ô tô thứ nhất sẽ đến B và ô tô thứ hai sẽ đến A lúc mấy giờ. Cho vận tốc của mỗi xe không đổi.
Bài 1: Hai xe ôtô đi từ 2 địa điểm A và B về phía nhau. Xe thứ nhất khởi hành từ A lúc 7h, xe thứ hai khởi hành từ B lúc 7giờ 10 phút. Biết rằng để đi cả quãng đườngAB xe thứ nhất cần 2h xe thứ hai cần 3 h.
	+Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ
	+Vẽ đồ thị biểu diễn hai chuyển động đó
Câu 1: Trên đoạn đường dốc gồm ba đoạn : lên dốc , xuống dố, đường bằng . Khi lên dốc mấ t 30 phút, trên đoạn đường bằng xe chuyển động đều với vận tốc 60km/h hết thời gian 10 phút , đoạn xuống dốc đi hết thời gian 10 phút . Biết vận tốc trung bình khi lên dốc bằng nửa vận tốc trên đoạn đường bằng , vận tốc khi xuống dốc gấp vận tốc trên đoạn đường bằng.
Bài 2: Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một điểm và đi cùng chiều trên một đường tròn có chu vi 1800m. Vận tốc của người đi xe đạp là 21,6 km/h; của người đi bộ là 4,5 km/h. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi bộ mấy lần? Tính thời gian và địa điểm gặp nhau?
Câu 1: một đoàn xe lửa chuyển động đều với vận tốc 54km/h gặp một đoàn tàu khác dài 180km chuyển động song song ngược chiều với vậntốc 36km/h. Một hành khách đi trong một toa của đoàn tàu thứ nhất với vận tốc 1m/s . Hỏi người hành khách này thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mặt mình trong bao lâu trong trường hợp người hành khách chuyển động :
Ngược chiều đoàn tàu thứ hai.
Cùng chiều đoàn tàu thứ hai.
Câu 1: Hai điểm A, B nằm trên cùng một bờ sông, điểm C nằm trên bờ đối diện sao cho đoạn AC vuông góc với dòng chảy. Các đoạn AB, AC bằng nhau( hình vẽ). Một lần người đánh cá từ A hướng mũi thuyền đến C1 để thuyền cập bờ ở C rồi bơi ngay về A theo cách đó thì mất t1 giờ. Lần sau ông hướng mũi thuyền sang C thì bị trôi xuống điểm C2, phải bơi ngược lên C rồi bơi ngay về A mất t2 giờ. Lần 3 ông bơi xuống B rồi bơi về A thì mất t3 giờ
Hỏi lần bơi nào mất ít thời gian nhất? lần bơi nào mất nhiều thời gian nhất?
xác định tỉ số giữa vậntốc vn của dòng nước và vận tốc v của thuyền , biết rằng tỉ số giữa t1 và t3 là . Xem vận tốc thuyền do mái chèo và vận tốc dòng chảy là không đổi.
Bài 1: Một vật chuyển động trờn quảng đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc 40km/h; nửa đoạn đường cũn lại đi với vận tốc 10 m/s.
 Tớnh vận tốc trung bỡnh của vật trờn cả quóng đường đú.?
Bài 5: Hai ô tô cùng xuất phát từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai mỗi giờ 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc hai xe ô tô, biết quãng đường AB là 300 km.
Bài 6: Hai người đi xe đạp cựng xuất phỏt một lỳc từ A đến B với vận tốc hơn kộm nhau 3km/h. Nờn đến B sớm ,mộn hơn kộm nhau 30 phỳt. Tớnh vận tốc của mỗi người .Biết quàng đường AB dài 30 km.
Bai 7 : Một người đi xe đạp đi nửa quóng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h, nửa cũn lại với vận tốc v2 nào đú. Biết vận tốc trung bỡnh trờn cả quóng đường là 8km/h. Hóy tớnh vận tốc v2.
Bài 8 : Một người đi từ A đến B . Đoạn đường AB gồm một đoạn lờn dốc và một đoạn 
xuống dốc .Đoạn lờn dốc đi với vận tốc 30km , đoạn xuống dốc đi với vận tốc 50km .
Thời gian đoạn lờn dốc bằng thời gian đoạn xuống dốc .
a. So sỏnh độ dài đoạn đường lờn dốc với đoạn xuống dốc .
b.Tớnh vận tốc trung bỡnh trờn cả đoạn đường AB ? 
Bài9 Một người đứng tại điểm M cỏch con đường thẳng AB một đoạn h = 50m để chờ ụ tụ cũn cỏch mỡnh L = 200m thỡ người đú bắt đầu chạy ra đường để bắt kịp ụ tụ. Vận tốc của ụ tụ là v1 = 36km/h. Nếu người đú chạy với vận tốc v2 = 12km/h thỡ phải chạy theo hướng nào để gặp đỳng lỳc ụ tụ vừa tới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chuyen_dong_co_hoc.doc