Bài tập về chuyển hóa năng lượng

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng.

2.1. Các trạng thái tiềm ẩn hay bộc lộ và sinh công của năng lượng được gọi là

 A. hoá năng và nhiệt năng. B. thế năng và động năng.

 C. hoá năng và cơ năng. D. thế năng và điện năng.

2.2. Dạng năng lượng có thể có trong tế bào là

 A. nhiệt năng, động năng. B. hoá năng, quang năng.

 C. điện năng, thế năng. D. hoá năng, nhiệt năng và điện năng.

2.3. Dòng năng lượng trong thế giới sống đơợc bắt đầu từ (1) . truyền tới (2) . và qua chuỗi thức ăn đi vào động vật rồi cuối cùng trở thành (3) . phát tán vào môi trường.

 A. (1) cây xanh; (2) động vật; (3) nhiệt năng.

 B. (1) ATP; (2) chất hữu cơ; (3) động năng.

 C. (1) hoá năng trong chất hữu cơ; (2) ATP; (3) nhiệt năng.

 D. (1) ánh sáng mặt trời; (2) cây xanh; (3) nhiệt năng.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 764Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập về chuyển hóa năng lượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHT 01.21.III.10 
 Hoạt động nhóm, hoàn thành trong 3 phút. NHÓM:
Bài tập 1:Dựa trên kiến thức vừa học, hãy thảo luận cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng như hình trên ở người?
 1. 2 . 
Bài tập 2: Chọn đáp án đúng.
2.1. Các trạng thái tiềm ẩn hay bộc lộ và sinh công của năng lượng được gọi là
 A. hoá năng và nhiệt năng. B. thế năng và động năng.
 C. hoá năng và cơ năng. D. thế năng và điện năng.
2.2. Dạng năng lượng có thể có trong tế bào là
 A. nhiệt năng, động năng. B. hoá năng, quang năng.
 C. điện năng, thế năng. D. hoá năng, nhiệt năng và điện năng.
2.3. Dòng năng lượng trong thế giới sống đơợc bắt đầu từ (1) ... truyền tới (2) ... và qua chuỗi thức ăn đi vào động vật rồi cuối cùng trở thành (3) ... phát tán vào môi trường.
 A. (1) cây xanh; (2) động vật; (3) nhiệt năng. 
 B. (1) ATP; (2) chất hữu cơ; (3) động năng.
 C. (1) hoá năng trong chất hữu cơ; (2) ATP; (3) nhiệt năng.
 D. (1) ánh sáng mặt trời; (2) cây xanh; (3) nhiệt năng.
2.4. ATP được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào vì
 A. ATP cung cấp năng lượng phổ biến trong tế bào nhờ khả năng dễ dàng nhường năng lượng và tái tạo của nó .
 B. ATP chứa liên kết cao năng.
 C. Khả năng dự trữ năng lượng của ATP nhờ tính bền vững của liên kết photphat cao năng.
 D. ATP tham gia vào dòng năng lượng trong tế bào và trong cơ thể .
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_21_Chuyen_hoa_nang_luong.doc