Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascalHứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu

1. MỤC TIÊU

a. Kiến thức

- Bước đầu làm quen với chương trình pascal đơn giản.

b. Kỹ năng

- Nhận biết được màn hình soạn thảo, cách mở bảng chọn và chọn lệnh.

- Gõ được một chương trình pascal đơn giản.

- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.

c. Thái độ

- Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, trao đổi nhóm nghiêm túc.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascalHứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (TT)
Tiết 6 
Ngày soạn: 25/08/2012
Dạy ở các lớp:
Ngày dạy
Lớp	
Sĩ số HS
Học sinh vắng
8A
8B
8C
1. MỤC TIÊU 
Kiến thức
- Bước đầu làm quen với chương trình pascal đơn giản.
Kỹ năng
- Nhận biết được màn hình soạn thảo, cách mở bảng chọn và chọn lệnh.
- Gõ được một chương trình pascal đơn giản.
- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
Thái độ
- Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, trao đổi nhóm nghiêm túc.
2. ĐỒ DÙNG
a. Chuẩn bị của Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phần mềm Pascal, máy chiếu, phòng máy vi tính
 b. Chuẩn bị của Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ. Xem bài mới trước khi lên lớp.
3. PHƯƠNG PHÁP
 Thực hành, vấn đáp
4. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
a. Tổ chức lớp	(1’)
Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số học sinh
Kiểm tra bài cũ (5’)
* Câu hỏi:
- CH1: Viết chương trình turbo pascal đơn giản in ra màn hình dong chữ “chao cac ban”, “toi la ten hoc sinh”.
* Trả lời:
- CH1: 
Program CT;
Uses crt;
Begin
	Writeln(‘chao cac ban’);
	Writeln (‘toi la hs’);
End.
 c. Giảng bài mới: 
* Giới thiệu bài: (1’)
- Để bổ sung thêm kiến thức chúng ta đã được tìm hiểu trong tiết trước, bước đầu làm quen với chương trình turbo pascal đơn giản, nhận diện được màn hình soạn thảo, cách mở, chọn lệnh, dịch và sửa, chạy được chương trình, hôm nay ta đi vào nội dung thực hành.
*Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
17’
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập 3
1. Bài tập 3:
a. Xoá dòng lệnh Begin.
- Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi.
b. Gõ lại Begin như cũ sau đó xoá dấu chấm sau từ khoá End.
Nhấn alt+F9 -> thoát khỏi chương trình.
c. ALT+X thoát CT
Tổng kết
1. Các bước đã thực hiện:
 + Khởi động Turbo Pascal;
 + Soạn thảo chương trình;
 + Biên dịch chương trình: Alt+F9
 + Chạy chương trình: Ctrl+F9
2. Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
3. Các từ khoá trong bài : Program, Begin, End, Uses.
4. Lệnh kết thúc chương trình là End. Sau End phảI có dấu chấm.
5. Dấu chấm phẩy được dùng để phân cách các lệnh trong chương trình.
6. Lệnh Writeln: in xong thông tin và đưa con trỏ xuống dòng. Lệnh Write: In xong thông tin nhưng không đưa con trỏ xuống dòng.( Thông tin có thể là văn bản hoặc là số).
7. Lệnh Clrscr dùng để xoá màn hình kết quả.
- Khởi động turbo pascal.
- Thao tác như hướng dẫn mẫu.
- Dấu chấm phẩy (;) được dùng để phân cách các lệnh trong pascal.
- Từ khoá end kết thúc phần thân chương trình luôn có một dấu chấm (.) đi kèm.
- y/c hs đọc phần tổng kết SGK- 18-19
- Thực hiện.
- Thảo luận nhóm ->đưa ra kết quả.
- Suy nghĩ , rút ra KQ.
- Thực hành.
- Lắng nghe.
15’
Hoạt động2: Tìm hiểu bài tập 4:
2. Bài tập 4:
- Soạn thảo, lưu, dịch và chạy chương trình đơn giản.
a) Gõ đoạn chương trình:
program CT;
Uses crt;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘);
Writeln(‘’);
End.
b) Lưu chương trình;
c) Dịch chương trình;
d) Chạy chương trình;
- Hướng dẫn hs làm bài tập.
-Yêu cầu hs gõ đoạn chương trình đơn giản.
- Nhắc hs gõ đúng và chính xác, không để xót or thiếu một dấu gì, kể cả dấu (‘).
- Nhắc lại qui tắc đặt tên trong chương trình. Và một số lựa chọn khác liên quan đến nội dung.
- Hướng dẫn hs trong quá trình thực hành.
- Chú ý.
- Thực hiện theo yêu cầu.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.
d. Củng cố bài học: 5’
Các bước đã thực hiện: 
	Œ Khởi động Turbo Pascal; 
	 Soạn thảo chương trình; 
	Ž Biên dịch chương trình: Alt + F9; 
	 Chạy chương trình (Ctrl + F9) ; 
Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường: begin, BeGin, hay BEGIN đều đúng. 
Các từ khoá của Pascal: program, begin, end.
Lệnh kết thúc chương trình là end. (có dấu chấm), các câu lệnh sau lệnh này bị bỏ qua trong quá trình dịch chương trình.
Mỗi câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). 
Lệnh writeln in ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. 
	Thông tin cần in ra có thể là văn bản, có thể là số,... và được phân tách bởi dấu phẩy.
	Lệnh write tương tự như writeln, nhưng không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. 
- Yêu cầu hs đọc bài đọc thêm
- Học phần tổng kết trong sgk
e. Bài tập về nhà: 1’
- Xem trước nội dung thực hành chuẩn bị cho tiết thực hành hôm sau.
5. RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascalHứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu.doc