Bảng cấu trúc đề kiểm khảo sat đầu năm 2012 - 2013. môn: Lịch sử 8

Chương IV

ĐAI VIỆT THỜI LÊ SƠ

(Thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI)

 Nhận diện sự kiện

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bảng cấu trúc đề kiểm khảo sat đầu năm 2012 - 2013. môn: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM KHẢO SAT ĐẦU NĂM 2012- 2013.
MÔN : LỊCH SỬ 8
Thời gian : 45 phút .
Cấp độ
Tên chủ đề.
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương IV
ĐAI VIỆT THỜI LÊ SƠ 
(Thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI)
Nhận diện sự kiện
Thiết sơ lập đồ.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
4/ 0,25/ 10 %
1/ 3/ 30%
4/ 1 / 10%
1/ 3/ 30%
Chương V:
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ 
XVI – XVIII.
Nhận diện sự kiện
Phong trào khởi nghĩa.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
4/ 0,25/ 10 %
1/ 3/ 30%
4/ 1/ 10 %
1/ 3/ 30%
Chương IV:
VIỆT NAM NỮA ĐẦU THẾ KỈ XIX.
Chế độ PK nhà Nguyễn
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
1/2/20%
1/2/20%
Tổng 
8/2/20%
1/ 3/ 30%
1/2/20%
1/ 3/ 30%
8/2/20%
3/8/80%
Ngày 30/ 7/ 2012
Người lập
Lâm Thị Hồng Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docBẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KSCLDN - 2012, 13.doc