Bảng cấu trúc đề kiểm tra học kỉ II – Năm 2011 - 2012 môn: Lịch sử 8

Chương I

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873 Nhận diện sự kiện Nguyên nhân xâm lược .

Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ % 2/ 0,25/ 5% 1/ 3/ 30%

Chương I

Bài 26: Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc. Nhận diện sự kiện

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 419Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bảng cấu trúc đề kiểm tra học kỉ II – Năm 2011 - 2012 môn: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỈ II – NĂM 2011- 2012
MÔN : LỊCH SỬ 8
Thời gian : 45 phút .
Cấp độ
Tên chủ đề.
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương I
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873
Nhận diện sự kiện
Nguyên nhân xâm lược .
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
1/ 3/ 30%
2/ 0,25/ 5%
1/ 3/ 30%
Chương I
Bài 26: Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc.
Nhận diện sự kiện
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
2/ 0,25/ 5%
Chương I
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nữa cuối thế kỉ XIX.
Nhận diện sự kiện
Nguyên nhân cải cách. 
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,25/ 5%
1/ 3/ 30%
2/ 0,25/ 5%
1/ 3/ 30%
Chương II.
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp
Những chính sách khai thác và tác động của nó.
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
1/ 2/ 20%
1/ 2/ 20%
Chương II.
Bài 30: Phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
Nhận diện sự kiện
Số câu/ sồ điểm/ tỉ lệ %
2/ 0,5/ 5%
2/ 0,25/ 5%
Tổng
8/ 0,25/ 20%
8/ 0,25/ 20%
3/ 8/ 80%
 Người soạn 
 Lâm Thị Hồng Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docBẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HKII - 2012.LS8.doc