Bảng mẫu phân phối chương trình giảng dạy

PHÂN PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY -NĂM HỌC 2015-2016

MÔN HỌC.KHỐI.

( Dùng cho môn 4 tiết /tuần, nếu số tiết ít hơn thì cắt bớt)

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bảng mẫu phân phối chương trình giảng dạy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THANH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Thanh sơn, ngày ....tháng 8 năm 2015
PHÂN PHỐI 
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY -NĂM HỌC 2015-2016
MÔN HỌC................................................KHỐI......
( Dùng cho môn 4 tiết /tuần, nếu số tiết ít hơn thì cắt bớt)
Tuần
Từ ngày
 đến ngày 
Tiết 
PPCT
Tiết 
chủ đề
Tên Bài Học hoặc Tên chủ đề
1
17/08/2015
1
Bài A
2
Bài B
22/08/2015
3
Bài C
4
2
24/08/2015
5
1
Chủ đề Kinh tế văn hóa xã hội 
6
2
Chủ đề Kinh tế văn hóa xã hội
29/08/2015
7
3
Chủ đề Kinh tế văn hóa xã hội
8
3
31/08/2015
9
10
05/09/2015
11
12
4
07/09/2015
13
1
14
2
12/09/2015
15
3
16
5
14/09/2015
19/09/2015
6
21/09/2015
26/09/2015
7
28/09/2015
03/10/2015
8
05/10/2015
10/10/2015
9
12/10/2015
17/10/2015
10
19/10/2015
24/10/2015
11
26/10/2015
31/10/2015
12
02/11/2015
07/11/2015
13
09/11/2015
14/11/2015
14
16/11/2015
21/11/2015
15
23/11/2015
28/11/2015
16
30/11/2015
05/12/2015
17
07/12/2015
12/12/2015
18
14/12/2015
19/12/2015
19
21/12/2015
26/12/2015
20
04/01/2016
09/01/2016
21
11/01/2016
16/01/2016
22
18/01/2016
23/01/2016
23
25/01/2016
30/01/2016
24
15/02/2016
20/02/2016
25
22/02/2016
27/02/2016
26
22/02/2016
27/02/2016
27
29/02/2016
05/03/2016
28
07/03/2016
12/03/2016
29
14/03/2016
19/03/2016
30
21/03/2016
26/03/2016
31
28/03/2016
02/04/2016
32
04/04/2016
09/04/2016
33
11/04/2016
16/04/2016
34
18/04/2016
23/04/2016
35
25/04/2016
30/04/2016
36
02/05/2016
07/05/2016
37
09/05/2016
14/05/2016
Ngày tháng 8 năm 2015
Duyệt BGH
Duyệt tổ trưởng
Nhóm trưởng bộ môn

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT Giảng dạy.doc