Báo cáo thí nghiệm môn Vật lý lớp 12

 I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

 1. Hiểu được phương án thí nghiệm để xác định các đại lượng trong một mạch điện xoay chiều.

 2. Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định r, L, C, Z và cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp (với R đã biết).

 3. Củng cố kiến thức về mạch điện xoay chiều, rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo điện.

 II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

 + Dựa vào tính chất của đoạn mạch xoay chiều chỉ có R, L hoặc C và đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp đã khảo sát ở bài học.

 + Dựa vào phép biểu diễn các véctơ quay Fre-nen.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo thí nghiệm môn Vật lý lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT 
 NH: 2008 – 2009
Họ tên HS:Lớp: 	
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ▬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Bài thực hành: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP
	I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
	1. Hiểu được phương án thí nghiệm để xác định các đại lượng trong một mạch điện xoay chiều.
	2. Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định r, L, C, Z và cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp (với R đã biết).
	3. Củng cố kiến thức về mạch điện xoay chiều, rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo điện.
	II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
C
R
r, L
M
·
~
·
·
·
N
P
Q
U
f = 50 Hz
C
R
r
M
·
~
·
·
·
N
P
Q
U
f = 50 Hz
·
L
H
IR
Ir
φ
Δ
IZRrL
IZrL
IZL
IZC
M
P
N
H
Q
	 + Dựa vào tính chất của đoạn mạch xoay chiều chỉ có R, L hoặc C và đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp đã khảo sát ở bài học.
	+ Dựa vào phép biểu diễn các véctơ quay Fre-nen.
	III. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM
	+ Mắc mạch điện xoay chiều như hình vẽ.
	+ Chọn vôn kế có thang đo điện áp xoay chiều phù hợp để đo các điện áp UMN, UNP, UMP, UPQ, UMQ (với sai số dụng cụ lấy bằng một độ chia nhỏ nhất).
	+ Dùng thước và compa vẽ các véctơ quay với tỉ xích 1 độ chia nhỏ nhất của U ứng với 1 mm như hình gợi ý.
	+ Đo các độ dài MN, MP, NH, PH, PQ và MQ (chính xác đến từng mm).
	+ Tính các giá trị r, L, C, Z và cosφ từ phép biến đổi sau:
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ nên: 
IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
	1. Số đo các điện áp hiệu dụng:
UMQ
UMN
UNP
UMP
UPQ
 ± 
 ± 
 ± 
 ± 
 ± 
	2. Số đo các độ dài điện áp hiệu dụng trên giản đồ véctơ quay:
	MN =  ± 	NH =  ± 
	MP =  ± 	MQ =  ± 
	PH =  ± 	PQ =  ± 
	3. Các trị số r, L, C, Z và cosφ:
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_19_Thuc_hanh_Khao_sat_doan_mach_dien_xoay_chieu_co_R_L_C_mac_noi_tiep.doc