Câu cảm thán với WHAT và HOW

WHAT VÀ HOW không những được dùng trong câu hỏi mà còn được dùng trong câu cảm thán.

I.Câu cảm thán với ”WHAT” theo những cấu trúc như sau:

1. WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được số ít:

-What a lazy student! (Cậu học trò lười quá!)

-What an interesting novel! (Quyển tiểu thuyết hay quá!)

- What a beautiful house! (Thật là một căn nhà đẹp!)

- What a pity! (Thật đáng tiếc!)

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 26/10/2018 Lượt xem 430Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu cảm thán với WHAT và HOW", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu cảm thán với WHAT và HOW
WHAT VÀ HOW không những được dùng trong câu hỏi mà còn được dùng trong câu cảm thán.
I.Câu cảm thán với ”WHAT” theo những cấu trúc như sau:
1. WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được số ít:
-What a lazy student! (Cậu học trò lười quá!)
-What an interesting novel! (Quyển tiểu thuyết hay quá!)
- What a beautiful house! (Thật là một căn nhà đẹp!)
- What a pity! (Thật đáng tiếc!)
*đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và lúc đó cấu trúc câu sẽ là:
a/WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều
=> What lazy students! (Chúng nó là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu)
=>What big eggs! (Những quả trứng to quá!)
=> What tight shoes are! (Giầy chật quá!)
=> What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp quá!)
3.Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:
a/WHAT + adj + danh từ không đếm được
-What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá! )
- What hot coffee! (Cà phê nóng quá!)
*Đối với cấu trúc vừa kể, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc với “What “ sẽ là:
b/What + a/ an + adj + noun + S + V
-What a good picture they saw! (Tôi đã xem một bức tranh thật tuyệt
II.Câu cảm thán với “HOW” có cấu trúc như sau:
* HOW + adjective/ adverb + S + V
=> How cold (adj) it is! (Nơi này thật là lạnh quá!)
=> How interesting (adj) this film is! (Bộ phim đó mới hay làm sao!)
=> How well (adv) she sings! (Cô ấy hát hay quá!)
=>How nice it is! (Trời đẹp quá!)
=>How pretty she is! (Cô ấy xinh quá!)
=>How new these shoes are! (Những chiếc giày này mới quá!)
Sưu tầm

Tài liệu đính kèm:

  • docCAU_CAM_THAN_VOI_WHAT_va_HOW.doc