Câu hỏi ôn thi Lịch sử 9

Câu 1:

a/ Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX?

b/ Vì sao với những thành công to lớn này nhưng hiện nay Liên bang Xô Viết tan rã?

c/ Em có suy nghĩ như thế nào về công cuộc xây dựng XHCN ớ nước ta hiện nay?

Câu 2: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của p/t GPDT từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

Câu 3: Nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn thi Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI ÔN THI LỊCH SỬ 9 (PHẦN LSTG)
Câu 1: 
a/ Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX?
b/ Vì sao với những thành công to lớn này nhưng hiện nay Liên bang Xô Viết tan rã?
c/ Em có suy nghĩ như thế nào về công cuộc xây dựng XHCN ớ nước ta hiện nay?
Câu 2: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của p/t GPDT từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn?
Câu 3: Nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?
Câu 4:
a/ Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước CHND Trung Hoa?
b/ Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay? Ý nghĩa của những thành tựu đó khi TQ bước sang TK XXI?
c/ Nhận xét của em về đường lối đối ngoại của Trung Quốc?
Câu 5: 
a/ Tình hình ĐNA trước và sau năm 1945?
 b/ Trình bày những biến đổi của các nước ĐNA từ sau CTTG II đến nay? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng nhất? 
c/ Sự ra đời của tổ chức ASEAN: hoàn cành, mục tiêu hoạt động, nguyên tắc hoạt động?
d/ Thời cơ và thách thức của VN khi gia nhập ASEAN?
e/ Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của TK XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực ĐNA”?
Câu 6:
a/ Tình hình chung của các nước châu Phi? 
b/ Trình bày nước Nam Phi từ sau CTTG II đến nay? Ý nghĩa LS của thắng lợi CM Nam Phi?
Câu 7: 
a/ Những nét nổi bật về tình hình Mĩ La tinh từ sau năm 1945?
b/ Tại sao nói Cu Ba là hòn đảo anh hùng?
c/ Nêu vài nét về mối quan hệ giữa VN- CuBa mà em biết?
Câu 8: So sánh sự khác biệt giữa phong trào GPDT ở châu Phi và Mĩ La tinh?
Câu 9: Tình hình kinh tế nước Mĩ sau CTTG II?
a/ Nguyên nhân kinh tế Mĩ phát triển?
b/ Nguyên nhân kinh tế Mĩ suy giảm?
c/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh?
Câu 10: 
a/ Vì sao nói những năm 1950- 1970 là giai đoạn phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?
b/ Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” đó?
Câu 11: 
a/ Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước tây âu từ sau 1945?
b/ Những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?
c/ Vì sao các nước Tây âu có xu hướng liên kết với nhau?
Câu 12: Những nhiệm vụ chính của tố chức LHQ? Em hãy nêu những việc làm của LHQ giúp đỡ nhân dân VN mà em biết?
Câu 13: 
a/ Hãy nêu những xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
b/ Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?
Câu 14:
a/ Những thành tựu chủ yếu của cuộc CM KHKT? 
b/ Ý nghĩa và tác động của cuộc CM KHKT?

Tài liệu đính kèm:

  • docxTAI_LIEU_BOI_DUONG_HSG_SU_9.docx