Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh môn Toán - Lớp 9 THCS

I. Yêu cầu

- Kiểm tra được các kiến thức căn bản trong chương trình toán phổ thông,

- Đánh giá được năng lực học toán của học sinh.

- Phân hoá được học sinh theo các mức độ năng lực học tập.

- Phát hiện học sinh có năng khiếu, sáng tạo, nổ lực trong học tập bộ môn, tiếp tục tạo điều kiện bồi dưỡng để phát huy năng lực ở cấp THPT.

II. Nội dung kiểm tra

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh môn Toán - Lớp 9 THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
 _________
CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH
MÔN TOÁN - LỚP 9 THCS
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369 /SGDĐT-KT, ngày 23 tháng 11 năm 2015)
_______
I. Yêu cầu
- Kiểm tra được các kiến thức căn bản trong chương trình toán phổ thông, 
- Đánh giá được năng lực học toán của học sinh.
- Phân hoá được học sinh theo các mức độ năng lực học tập.
- Phát hiện học sinh có năng khiếu, sáng tạo, nổ lực trong học tập bộ môn, tiếp tục tạo điều kiện bồi dưỡng để phát huy năng lực ở cấp THPT.
II. Nội dung kiểm tra
Yêu cầu kiến thức
Yêu cầu kỹ năng
Yêu cầu năng lực
Đại số
- Biến đổi đại số về luỹ thừa, căn thức, giá trị tuyệt đối; 
- Chứng minh đẳng thức; tính giá trị một biểu thức.
Cấp độ nhận thức
Đại số
Giải phương trình, hệ phương trình.
Cấp độ nhận thức
Đại số
- Chứng minh bất đẳng thức; 
- Tìm GTLN, GTNN của một biểu thức.
Cấp độ nhận thức
Hình học phẳng
Bài toán chứng minh và tính toán trong tam giác, tứ giác, đường tròn.
Cấp độ nhận thức
Hình học phẳng
Bất đẳng thức hình học, giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong hình học.
Cấp độ tư duy
Tổ hợp và lôgic
Bài toán về tổ hợp và suy luận lôgic.
Cấp độ tư duy
Số học 
- Tìm số và chữ số; phép chia hết; số chính phương, số nguyên tố, hợp số; ƯCLN và BCNN, tìm chữ số tận cùng của một số.
- Phương trình nghiệm nguyên; đồng dư thức.
Cấp độ tư duy
* Ghi chú:
- Cấp độ nhận thức: Biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao.
- Cấp độ tư duy: Tư duy lôgic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo
III. Cấu trúc:
- Hình thức đề: tự luận có 05- 07 câu
- Thời lượng: 150 phút.
- Điểm toàn bài: 20 điểm
- Thang điểm trong đáp án có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm
IV. Mẫu ma trận đề thi
Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Câu 1
Câu 6
CỘNG
0 điểm
8 điểm
8 điểm
4 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 9.doc