Cấu trúc đề thi học sinh giỏi THCS cấp huyện môn Lịch sử lớp 8 (năm học 2012 - 2013)

I. Phần lịch sử lớp 6 (2,0 điểm)

Câu 1:

 Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu, một vấn đề lịch sử thuộc các nội dung:

- Những vấn đề cơ bản về nước Văn Lang, Âu Lạc.

- Những vấn đề cơ bản về các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc (179TCN - 905).

- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 550Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi học sinh giỏi THCS cấp huyện môn Lịch sử lớp 8 (năm học 2012 - 2013)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 (NĂM HỌC 2012 - 2013)
I. Phần lịch sử lớp 6 (2,0 điểm)
Câu 1: 
	Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu,  một vấn đề lịch sử thuộc các nội dung:
- Những vấn đề cơ bản về nước Văn Lang, Âu Lạc.
- Những vấn đề cơ bản về các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc (179TCN - 905).
- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.
II. Phần lịch sử lớp 7 (4,0 điểm)
Câu 2: 
Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu,  một vấn đề lịch sử thuộc các nội dung:
- Các triều đại phong kiến Việt Nam.
- Quốc hiệu nước ta qua các triều đại phong kiến.
- Luật pháp nước ta thời phong kiến.
- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
III. Phần lịch sử lớp 8 (14 điểm)
1. Lịch sử thế giới: (6,0 điểm)
Câu 3. 
Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu,  một vấn đề về lịch sử thế giới cận đại (1566 - 1917), thuộc các nội dung:
- Khái niệm các cuộc cách mạng.
- Cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, Pháp.
- Cách mạng công nghiệp.
- Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX.
- Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Tổng kết lịch sử thế giới cận đại
Câu 4. 
 Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu,  một vấn đề lịch sử thế giới hiện đại (phần tử 1917 - 1945), thuộc các nội dung:
- Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.
- Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939.
- Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á từ 1918 - 1939.
- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).
- Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần tử 1917 - 1945).
2. Phần lịch sử Việt Nam (8,0 điểm).
Học sinh trình, rút ra ý nghĩa (hoặc bài học), nhận xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, lập niên biểu,  một vấn đề lịch sử thuộc các nội dung:
Câu 5. 
- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1973.
- Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873 - 1884).
Câu 6.
- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.
- Khởi nghĩa Yên Thế.
- Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
* Lưu ý: 
 - Không thi các nội dung đã giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 - Phạm vi kiến thức trong chương trình lớp 6, 7, 8 tính đến thời điểm thi.

Tài liệu đính kèm:

  • docCau_truc_de_Su_8.doc