Chủ đề thể dục nhịp điêu khối 10

I/ MỤC TIÊU

Học xong chủ đề Thể dục nhịp điệu hoc sinh có khả năng:

- Biết cách thực hiện baid TDNĐ nam,nữ

- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài , vận dụng tự tập hàng ngày.

II/ NỘI DUNG

- Động tác 1-16 của bài TDNĐ nam, nữ

- Hoàn thiện bài TDNĐ nam , nữ ( kết hợp với nhạc )

III/ CHUẨN BỊ

- Giáo viên : chuẩn bị còi , nhạc

- Học sinh : vệ sinh sân tập , trang phục đúng quy định của giáo viên.

IV / Tiến trình giảng dạy:

 

docx 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chủ đề thể dục nhịp điêu khối 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ THỂ DỤC NHỊP ĐIÊU K10 ( 15 TIẾT)
Tiết 1,2,315 KHGD
I/ MỤC TIÊU
Học xong chủ đề Thể dục nhịp điệu hoc sinh có khả năng:
Biết cách thực hiện baid TDNĐ nam,nữ
Thực hiện cơ bản đúng toàn bài , vận dụng tự tập hàng ngày.
II/ NỘI DUNG
Động tác 1-16 của bài TDNĐ nam, nữ
Hoàn thiện bài TDNĐ nam , nữ ( kết hợp với nhạc )
III/ CHUẨN BỊ
Giáo viên : chuẩn bị còi , nhạc
Học sinh : vệ sinh sân tập , trang phục đúng quy định của giáo viên.
IV / Tiến trình giảng dạy:
Tiết 1
+ Giới thiệu nội dung chương trình môn học
+ Thể dục nhịp điệu
Động tác 1-3 bài TDNĐ nam,nữ
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
Chia số HS trog lớp thành 2 nhóm ,giao nhiệm vụ từng nhóm
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 Hoạt động lớp:
2 nhóm quay về phía Gv,quan sát GV đọc tên,làm mẫu : động tác thể duc nhịp điệu 1,2,3 của nam và nữ
 + Bài TDNĐ nữ : Động tác 1 – Giậm chân tại chỗ ( 4×8 nhịp)
 Động tác 2 – Di chuyển ngang kết hợp với cổ (4×8 nhịp)
 Động tác 3 – Lườn (4×8 nhịp)
+ Bài TDNĐ nam : Động tác 1 – Giậm chân tại chỗ ( 2×8 nhịp)
 Động tác 2 – Tay chân kết hợp với di chuyển (4×8 nhịp)
 Động tác 3 – Tay,ngực di chuyển ngang (2×8 nhịp
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
GV€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Hoạt động nhóm
Chia lớp thành 4 nhóm,chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tập luyện theo yêu cầu của GV : tập luyên động tác tách riêng tây chân sau đó kết hợp
GV quan sát và sửa sai cho Hs
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €CS €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hoạt động cả lớp
Gv cho mỗi nhóm cử 2 HS lên trình diễn động tác đã hoc
GV và Hs cùng quan sát và đánh giá theo mức : Đạt , Chưa đạt
E.HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu thể dục nhịp điệu.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đã học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
TIẾT 2
 Ôn động tác 1-3, học động tác 4-6 bài TDNĐ 
+ Thể dục nhịp điệu
Ôn các động tác 1-3 bài TDNĐ nam,nữ
Thực hiện được động tác 4- 6 của bài TDNĐ nam , nữ
+ Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
Chia số HS trog lớp thành 2 nhóm ,giao nhiệm vụ từng nhóm : tập động tac 1-3 bài TDNĐ nam,nữ
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
 Cs€ Cs€ 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động cả lớp :
2 nhóm quay về phía Gv,quan sát GV đọc tên,làm mẫu : động tác thể duc nhịp điệu 4,5,6 của nam và nữ
+ Bài TDNĐ nữ : Động tác 4 : Tay ngực (4×8 nhịp)
 Động tác 5 : Đẩy hông (4×8 nhịp)
 Động tác 6 : Vặn mình (4×8 nhịp)
+ Bài TDNĐ nam : Động tác 4 : Di chuyển tiến,lùi ( 2×8 nhịp)
 Động tác 5 : Động tác phối hợp (2×8 nhịp)
 Động tac 6 : Bật nhảy (2×8 nhịp)
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €€
 €€
 €€ €GV 
 €€
 €€
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Hoạt động nhóm :
Lớp chia thành 4 nhóm , các nhóm tự nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn của Gv : tâp động tác tay không , động tác chân sau đó kết hợp động tác cả tay và chân.
GV quan sát và sửa sai cho Hs
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €CS €CS
 €GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hoạt động cả lớp
Gv cho mỗi nhóm 2 – 3 Hs lên trình diễn 3 động tác 4,5,6 ; 2 Hs lên trình diễn 6 động tac 1,2,3,4,5,6.
Gv và Hs cùng quan sat và đánh giá theo mức : Đạt và chưa đạt
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
- Gv giao cho mỗi nhóm về nhà siêu tầm tư liệu về thể dục nhịp điệu
- Tự tập luyện các động tác đã học 
- Gv n/x tiết học và thông báo nd tiết học tới
- Xuống lớp.
TIẾT 3
Ôn động tac 1-6 của bài TDNĐ nam,nữ
+ Thể dục nhịp điệu:
Luyện tập động tác 1,2,3,4,5,6 của bài thể dục nam, nữ - khớp nhạc 
+ chạy bền:
Luyện tập trên địa hình tự nhiên
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động cả lớp
- Lớp chia thành 2 nhóm , quay về phía Gv, quan sát Gv đọc tên , tập mẫu không nhạc ,khớp nhac cac động tac 1-6 của bài TDNĐ nam , nữ
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €€
 €€
 €€ €GV 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Hoạt động nhóm
Lớp chia thành 4 nhóm ,nghiên cứu động tác và luyện tập theo hướng dẫn của Gv : tập động tác không nhác sau đó khớp nhạc
Gv quan sát và sưa sai cho Hs
€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€CS €CS
€GV
€CS €CS
€€€€€€€ € €€€€€€€€€
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hoạt động cả lớp
Gv cho trình diễn 6 động tac của bài TDNĐ cứ mỗi nhóm 2 người tham gia
GV và Hs cùng quan sát và đánh giá theo mức : đạt và chưa đạt.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
- Gv giao cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về TDNĐ
- Tự tập luyện các động tác đã học 
- Gv n/x tiết học và thông báo nd tiết học tới
- Xuống lớp.
TIẾT 4
 Ôn động tác 1-6 , Học động tác 7-10 của bài TDNĐ
+ Thể dục nhịp điệu
Ôn luyện động tac 1- 6 của bài TDNĐ nam, nữ
Học mới động tac 7- 10 của bài TDNĐ nam , nữ
+ Chạy bền
Luyện tập trên địa hình tự nhiên
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
Chia lớp thành 2 nhóm nam ,nữ ,luyện tập cac động tác -6 của bài TDNĐ nam , nữ
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
 Cs€ Cs€ 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động cả lớp
2 nhóm quay về phía Gv , quan sát GV đọc tên , làm mẫu động tac 7-10 của bài TDNĐ nam ,nữ
+ Bài TDNĐ nam : Động tác 7 : Giậm chân tại chỗ , vỗ tay ( 2 ×8 nhịp )
 Động tác 8 : Hóp mở ngực ( 4 ×8 nhịp )
 Động tác 9 : Lưng – bụng ( 4 ×8 nhịp)
 Động tac 10 : bật nhảy ( 4 ×8 nhịp )
+ Bài TDNĐ nữ : Động tác 7 : Bật nhảy ( 4 ×8 nhịp )
 Động tac 8 : Phối hợp ( 4 ×8 nhịp )
 Động tác 9 : Lưng phối hợp di chuyển ngang ( 4 ×8 nhịp )
 Động tác 10 : Di chuyển ngang , chân chéo sau 
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €€
 €€
 €€ €GV 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
Hoạt động nhóm
Lớp chia thành 4 nhóm nam nữ riêng biệt , nghiên cứu động tác và luyện tập theo hướng dẫn của Gv 
Gv quan sát và sửa sai
€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€CS €CS
 €GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hoạt động cả lớp
Gv cho trình diễn 4 động tác mới học động tac 7-10 cứ mỗi nhóm 2 HS
Gv và Hs cùng quan sát và đánh giá theo mức : đạt và chưa đạt
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
- Gv giao cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về TDNĐ
- Tự tập luyện các động tác đã học 
- Gv n/x tiết học và thông báo nd tiết học tới
- Xuống lớp.
TIẾT 5
Ôn động tac 1-10 của bài TDNĐ nam,nữ
+ Thể dục nhịp điệu:
Luyện tập động tác 1- 10 của bài thể dục nam, nữ - khớp nhạc 
+ chạy bền:
Luyện tập trên địa hình tự nhiên
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động cả lớp
- Lớp chia thành 2 nhóm , quay về phía Gv, quan sát Gv đọc tên , tập mẫu không nhạc ,khớp nhac cac động tac 1-10 của bài TDNĐ nam , nữ
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €€
 €€
 €€ €GV 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Hoạt động nhóm
Lớp chia thành 4 nhóm ,nghiên cứu động tác và luyện tập theo hướng dẫn của Gv : tập động tác không nhạc sau đó khớp nhạc
Gv quan sát và sưa sai cho Hs
€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€CS €CS
€GV
€CS €CS
€€€€€€€ € €€€€€€€€€
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hoạt động cả lớp
Gv cho trình diễn 10 động tac của bài TDNĐ cứ mỗi nhóm 2 người tham gia
GV và Hs cùng quan sát và đánh giá theo mức : đạt và chưa đạt.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
- Gv giao cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về TDNĐ
- Tự tập luyện các động tác đã học 
- Gv n/x tiết học và thông báo nd tiết học tới
- Xuống lớp.
TIẾT 6
Ôn động tác 1-10 , hoc động tác 11-13 của bài TDNĐ nam , nữ
+ Thể dục nhịp điệu
Luyện tập động tác 1-10 của bài TDNĐ nam , nữ
Thực hiện được động tac 11-13 của bài TDNĐ nam,nữ
+ Chạy bền
Luyện tập trên địa hình tự nhiên
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
 - Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
GV€ €CS
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
Gv tập trung lớp thành 4 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ 
Chia lớp thành 2 nhóm ,luyện tập động tc 1-10 của bài TDNĐ nam, nữ
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
 Cs€ Cs€ 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động cả lớp
2 nhóm quay về phía Gv tập trung quan sat Gv đọc tên , làm mẫu động tac 11-13 của bài TDNĐ nam, nữ
+ Bài TDNĐ nam : Động tác 11 : Di chuyển chếch trái , phải ( 4 ×8 nhịp )
 Động tác 12 : Nhảy tại chỗ ( 4 ×8 nhịp )
 Động tác 13 : Chạy tại chỗ ( 4 ×8 nhịp )

Tài liệu đính kèm:

  • docxchu_de_the_duc_nhip_dieu.docx