Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt - R' Ông Ha Tuân

I. Mục tiêu: Sau xong bài này HS phải:

1. Kiến thức:

- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt.

- Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.

- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng quan sát, phân tích tranh ảnh và hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất.

4. Tích hợp BVMT: Có ý thức bảo vệ cây trồng và môi trường đất.

II. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: Hình 25, 26 SGK phóng to, phiếu học tập.

2. Học Sinh: Học bài cũ và xem trước bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt - R' Ông Ha Tuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 Ngày soạn: 01/12/2012
Tiết 15 Ngày dạy: 03/12/2012
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
I. Mục tiêu: Sau xong bài này HS phải:
1. Kiến thức: 
- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt.
- Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.
- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.
2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng quan sát, phân tích tranh ảnh và hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất.
4. Tích hợp BVMT: Có ý thức bảo vệ cây trồng và môi trường đất.
II. Phương tiện dạy học:
1. Giáo viên: Hình 25, 26 SGK phóng to, phiếu học tập.
2. Học Sinh: Học bài cũ và xem trước bài mới.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Kiểm tra sĩ số: 7A5:/.. 7A6:/.
2. Kiểm tra bài cũ: không 
3. Bài mới:
a. Mỡ bài: Trong chương trước chúng ta đã nghiện cứu về cơ sở của trồng trọt. Đó là đất trồng, phân bón, giống cây trồng và bảo vệ cây trồng. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu quá trình sản xuất một loại cây trồng. Quá trình đó phải làm những việc gì và thực hiện theo trình tự như thế nào? Việc đầu tiên đó là làm đất và bón phân lót.
b. 
Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Làm đất nhằm mục đích gì?
- Cho 1 học sinh đọc to phần I SGK.
- Giáo viên nêu ví dụ: Có 2 thửa ruộng, một thửa ruộng đã được cày bừa và thửa ruộng chưa cày bừa.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Hãy so sánh giữa 2 thửa ruộng đó về:
Tình hình cỏ dại.
Tình trạng đất.
Sâu, bệnh.
 Mức độ phát triển.
+ Hãy cho biết làm đất nhằm mục đích gì?
- Tiểu kết, ghi bảng.
- 1 học sinh đọc to.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời về ruộng được cày bừa thì:
à Cỏ dại không phát triển mà bị diệt, đất tơi xốp, sâu, bệnh bị tiêu diệt, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn ruộng chưa cày bừa.
à Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt cỏ dại và mầm sống sâu, bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
- Học sinh ghi bài.
I. Làm đất nhằm mục đích gì?
- Mục đích của việc làm đất là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
Hoạt động 2: Các công việc làm đất.
- Giáo viên hỏi:
+ Công việc làm đất bao gồm những công việc gì?
+ Cày đất có tác dụng gì?
+ Quan sát hình 25 và cho biết cày đất bằng những công cụ gì?
+ Cày đất là làm gì? Và độ sâu như thế nào là thích hợp?
- Giáo viên giảng thêm:
 Độ cày sâu phụ thuộc vào từng loại đất, loại cây ví dụ:
+ Đất cát không cày sâu.
+ Đất sét cày sâu dần.
+ Đất bạc màu cày sâu dần do tầng canh tác mỏng.
- Giáo viên chốt lại kiến thức
+ Bừa và đập đất có tác dụng gì?
+ Em hãy cho biết người ta bừa và đập đất bằng công cụ gì .Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào?
- Tiểu kết, ghi bảng.
+ Lên luống có tác dụng gì?
+ Em cho biết lên luống thường áp dụng cho loại cây trồng nào?
- Giáo viên giảng giải: Tùy thuộc vào loại đất, loại cây mà lên luống cao hay thấp. Vd như:
+ Đất cao lên luống thấp.
+ Đất trũng lên luống cao.
+ Khoai lang lên luống cao nhưng rau, đỗ lên luống thấp hơn.
- Giáo viên hỏi:
+ Khi lên luống tiến hành theo quy trình nào?
- Giáo viên giải thích các bước lên luống theo quy trình.
- Tiểu kết, ghi bảng.
+ Học sinh trả lời:
à Bao gồm các công việc: cày đất, bừa và đập đất, lên luống.
à Làm đất tơi xốp, thoáng khí và vuỳi lấp cỏ dại.
à Bằng các công cụ như: trâu, bò hay máy cày.
à Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30 cm.
+ Học sinh lắng nghe.
- Học sinh ghi bài.
à Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng.
à Bằng công cụ: trâu, bò, máy bừa hoặc dụng cụ đập. Cần đảm bảo các yêu cầu: phải bừa nhiều lần cho đất nhó và nhuyễn.
- Học sinh ghi bài.
à Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
à Thường áp dụng như: ngô, khoai, rau, đỗ, đậu,
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời:
à Theo quy trình sau:
+ Xác định hướng luống.
+ Xác định kích thước luống.
+ Đánh rãnh, kéo đất tạo luống.
+ Làm phẳng mặt luống.
- Học sinh lắng nghe và ghi bài.
II. Các công việc làm đất:
1. Cày đất: Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30cm, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
2. Bừa và đập đất: Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng.
3. Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
 - Được tiến hành theo quy trình:
+ Xác định hướng luống.
+ Xác định kích thước luống.
+ Đánh rãnh, kéo đất tạo luống.
+ Làm phẳng mặt luống.
Hoạt động 3: Bón phân lót
_ Yêu cầu học sinh đọc phần III và trả lời các câu hỏi:
+ Bón phân lót thường dùng những loại phân gì?
+ Tiến hành bón lót theo quy trình nào?
- Giáo viên giảng thêm các bước trong quy trình.
+ Em hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết.
- Tiểu kết, ghi bảng.
- Học sinh đọc và trả lời:
à Thường sử dụng phân hữu cơ và phân lân.
à Theo quy trình:
+ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây.
+ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.
- Học sinh lắng nghe.
à Bón vãi và tập trung theo hàng, hốc cây là phổ biến nhất.
- Học sinh ghi bài.
III. Bón phân lót: Sử dụng phân hữu cơ và phân lân theo quy trình sau:
- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây.
- Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân bón xuống dưới.
4. Củng cố:
- HS đọc phần ghi nhớ SGK
- Đọc phần có thể em chưa biết.
- Cho biết các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?
- Nêu quy trình bón phân lót?
- Ghép các câu ở 2 cột sao cho thành từng cặp ý tương đương nhau.
1. Mục đích làm đất.
2. Cày đất.
3. Bừa và đập đất.
4. Lên luống.
5. Bón phân lót.
a. Làm đất nhỏ và thu gom cỏ dại.
b. Dễ thoát nước, dễ chăm sóc.
c. Lật đất sâu lên bề mặt.
d. Làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại và mầm sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
e. Sử dụng phân hữu cơ và phân lân.
Đáp án: 1-d	 2-c	3-a	 4-b	 5-e
5. Dặn dò:
-Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước bài 16

Tài liệu đính kèm:

  • docChương II. Quy luật sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt - R’ Ông Ha Tuân - Trường THCS Li.doc