Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

I. Nguyên lí sản xuất phân vi sinh vật Công nghệ vi sinh nghiên cứu khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, xã hội. Ứng dụng công nghệ vi sinhm các nhà khoa học đã tạo ra các loại phân vi sinh vật khác nhau phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp Về nguyên lí, khi sản xuất một loại phân vi sinh vật nào đó, người ta nhân, sau đó phối trộn chủng vi sinh vật đặc hiệu với một chất nền. Bằng công nghệ này, người ta đã sản xuất được các loại phân vi sinh vật có định đạm, chuyển hóa lân và phân vi sinh phân giải chất hữu cơ trong đất