Bài 14. Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ

1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại a) Phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu và biểu tượng qua nhãn mác Nhóm độc 1: rất độc, nguy hiểm kèm theo đầu lâu xương chéo trong hình vuông đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu đỏ ở dưới cùng nhãn Nhóm độc 2: độc cao kèm theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn