Bài 17. Thực hành: XỬ LÝ HẠT BẰNG NƯỚC ẤM

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết - Mẫu hạt lúa, ngô (bắp) - Nhiệt kế - Phích nước nóng - Chậu, thùng đựng nước lã