Bài 19. CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

Chăm sóc cây trồng phải tiến hành kịp thời, đúng kĩ thuật, phù hợp với yêu cầu của cây Tùy theo mỗi loại cây mà áp dụng các biện pháp làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân phù hợp để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt