Bài 20. THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Thu hoạch phải đúng lúc, nhanh, gọn và cẩn thận. Tùy theo từng loại cây, có các cách thu hoạch khác nhau như hái, nhỏ, đào bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới Bảo quản, chế biến kịp thời các nông sản bằng các phương pháp thích hợp để giảm sự hao hụt, giữ được chất lượng sản phẩm, sử dụng được lâu dài