Bài 23. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

Vườn gieo ươm cây rừng cần đặt nơi đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh; đất bằng phẳng; gần nguồn nước và nơi trồng rừng Lập vường gieo ươm ở đất hoang hay đất đã qua sử dụng phải: dọn sạch cây cỏ hoang dại, cày bừa và khử chua, diệt sâu, bệnh hại, đập đất và san phẳng mặt đất Nền đất gieo ươm: là luống đất hay bầu đất